Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 339. Умови праці та відпочинку працівників, на-правляться на роботу в представництва Російської Феде-рації за кордоном

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Умови праці та відпочинку працівників, які направляються на роботу в представництва України за кордоном, визначаються-ються локальними нормативними актами відповідного представництва та трудовими договорами, які не можуть погіршувати по-ложение працівників порівняно з встановленими цим Кодексом.
Мінімальна тривалість щорічних додаткових відпусток та умови їх надання працівникам, які працюють у представництвах Російської Федерації за кордоном в країнах з особливими (у тому числі кліматичними) умовами, а також перелік цих країн встановлюються в порядку, визначеному Урядом Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 339. Умови праці та відпочинку працівників, на-правляться на роботу в представництва Російської Феде-рації за кордоном "
 1. Стаття 340. Гарантії і компенсації працівникам, на-правляться на роботу в представництва Російської Феде-рації за кордоном
  Порядок та умови встановлення додаткових гарантій і виплати компенсацій у зв'язку з переїздом до місця роботи, а також умови матеріально-побутового забезпечення та оплати праці працівників, які направляються на роботу в представництва Російської Феде-рації за кордоном, встановлюються Урядом Російської Федерації з урахуванням кліматичних та інших особливих умов у країні перебування. (В ред.
 2. Стаття 109. Спеціальні перерви для обігрівання і відпочинку
  На окремих видах робіт передбачається надання працівникам протягом робочого часу спеціальних перерв, обумовлених технологією і організацією виробництва і праці. Види цих робіт, тривалість і порядок надання таких перерв встановлюються правилами внутрішнього трудового розпорядку. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Працівникам, що працюють в
 3. Стаття 186. Гарантії і компенсації працівникам у разі здачі ними крові та її компонентів
  У день здачі крові та її компонентів, а також в день пов'язаного з цим медичного обстеження працівник звільняється від ра-боти. У разі, якщо по угодою з роботодавцем працівник у день здачі крові та її компонентів вийшов на роботу (за винятком важких робіт і робіт із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, коли вихід працівника на роботу в цей день неможливий), йому надається
 4. Стаття 108. Перерви для відпочинку і харчування
  1. Перерви протягом робочого дня (зміни) надаються працівникам для відпочинку і харчування. Тривалість перерв не може перевищувати двох годин і не повинна бути менше 30 хвилин. Час надання перерви і її конкретна тривалість визначаються правилами внутрішнього трудового розпорядку або за угодою між працівником і роботодавцем. 2. Режим праці та відпочинку вказується в
 5. Стаття 187. Гарантії і компенсації працівникам, на-правляться роботодавцем для підвищення кваліфікації
  При направленні роботодавцем працівника для підвищення кваліфікації з відривом від роботи за ним зберігаються місце роботи (посада) і середня заробітна плата за основним місцем роботи. Працівникам, які направляються для підвищення кваліфікації з відривом від роботи в іншу місцевість, проводиться оплата витрат на відрядження в порядку і розмірах, які передбачені для осіб, які направляються у службові
 6. Стаття 311. Умови, при яких допускається надомна праця
  Коментар до статті 1. Працівник має право відмовитися від виконання робіт, протипоказаних йому за станом здоров'я. доручав надомникам робота повинна відповідати рекомендаціям медико-соціальної експертизи, медичним висновком лікарської комісії. Відмова від виконання такої роботи не тягне дисциплінарну відповідальність. Робота, доручається інвалідам, повинна відповідати рекомендаціям
 7. Стаття 108. Перерви для відпочинку і харчування
  Протягом робочого дня (зміни) працівнику має бути надана перерва для відпочинку і харчування тривалістю не бо-леї двох годин і не менше 30 хвилин, що в робочий час не включається. Час надання перерви і її конкретна тривалість встановлюються правилами внутрішнього трудового распо-рядка або за угодою між працівником і роботодавцем. (в ред. Федерального
 8. Стаття 109. Спеціальні перерви для обігрівання і відпочинку
  1. На відміну від перерв для прийому їжі спеціальні перерви, передбачені статтею коментарів, включаються в робочий час і підлягають оплаті при виконанні певних видів робіт за умови, що тривалість і порядок надання цих спеціальних перерв встановлюються правилами внутрішнього трудового розпорядку. 2. Перерви, передбачені ч. 2 коментованої статті, за
 9. Стаття 108. Перерви для відпочинку і харчування
  Коментар до статті 1. Час перерви для відпочинку і харчування не включається в рахунок робочого часу і не оплачується, тому працівник має право використовувати його на свій розсуд. Тривалість перерви повинна визначатися з урахуванням конкретних умов і специфіки діяльності того чи іншого підрозділу та існуючої організації харчування працівників. Вона не може перевищувати 2 годин і бути менш 30
 10. Стаття 338. Трудовий договір з працівником, які направляються на роботу в представництво України за кордоном
  Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає максимальний термін, на який може бути укладено трудовий договір з працівником, які направляються на роботу в представництво України за кордоном, що становить три роки. У відповідних підзаконних актах норма про термін трудового договору з вказаною категорією працівників розвивається і деталізується. Наприклад , в п. 13
 11. Стаття 186. Гарантії і компенсації працівникам у разі здачі ними крові та її компонентів
  1. Згідно ст. 1 Закону РФ "Про донорство крові та її компонентів "донором крові та її компонентів може бути кожен дієздатний громадянин з 18 років, що пройшов медичне обстеження. 2. У день здачі крові та її компонентів, а також в день медичного обстеження донор звільняється від роботи в організації незалежно від форми її власності. За угодою між працівником і роботодавцем
 12. Стаття 305. Режими праці і відпочинку
  Режим роботи, тобто тривалість щоденної роботи, перерв для відпочинку та харчування, поділ робочого дня на частини, вихідні дні та інші питання регулюються угодою сторін. Але тривалість робочого тижня не може бути більше, а щорічної оплачуваної відпустки менше, ніж встановлено ТК (див. ст. 91 і 115 ТК і коммент. до них). При використанні особливого режиму робочого часу
 13. Стаття 41. Зміст і структура колективного договору
  Зміст і структура колективного договору визначаються сторонами. У колективний договір можуть включатися зобов'язання працівників і роботодавця з наступних питань: форми, системи та розміри оплати праці; виплата допомог, компенсацій; механізм регулювання оплати праці з урахуванням зростання цін, рівня інфляції, виконання показників, визначених колектив-ним договором; зайнятість,
© 2014-2022  yport.inf.ua