Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 338. Трудовий договір з працівником, направ-ляем на роботу в представництво Федеративної-ції за кордоном

З працівником, які направляються на роботу в представництво України за кордоном, укладається трудовий договір на строк до трьох років. По закінченні зазначеного терміну трудовий договір може бути переукладено на новий термін.
При направленні на роботу в представництво України за кордоном працівника, що займає посаду в відповідному державному органі виконавчої влади або державній установі Російської Федерації, в укладений з ним раніше трудовий договір вносяться зміни і доповнення, що стосуються терміну та умов його роботи за кордоном. По закінченні роботи за кордоном такому працівнику повинна бути надана колишня або рівноцінна робота (посада), а при її відсутності за згодою ра-ботника - інша робота (посада).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 338. Трудовий договір з працівником, направ-ляем на роботу в представництво Федеративної-ції за кордоном "
 1. Стаття 339. Умови праці та відпочинку працівників, на-правляться на роботу в представництва Російської Феде-рації за кордоном
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Умови праці та відпочинку працівників, що направляються на роботу в представництва України за кордоном, визначаються-ються локальними нормативними актами відповідного представництва та трудовими договорами, які не можуть погіршувати по-ложение працівників порівняно з встановленими цим Кодексом. Мінімальна тривалість
 2. Стаття 338. Трудовий договір з працівником, які направляються на роботу в представництво України за кордоном
  Коментар до статті 1. Стаття, що передбачає максимальний термін, на який може бути укладено трудовий договір з працівником, які направляються на роботу в представництво України за кордоном, що становить три роки. У відповідних підзаконних актах норма про термін трудового договору з вказаною категорією працівників розвивається і деталізується. Наприклад, в п. 13
 3. Стаття 341. Підстави припинення роботи в представництві Російської Федерації за кордоном
  Коментар до статті 1. Підставою припинення роботи в загранучреждение є закінчення терміну, встановленого при переведенні працівника, який перебуває у штаті відповідного федерального органу виконавчої влади або державної установи Російської Федерації, на роботу за кордон, або строку, передбаченого при укладанні строкового трудового договору про роботу в представництві
 4. Стаття 341. Підстави припинення роботи у перед-ставництва Російської Федерації за кордоном
  Припинення роботи в представництві Російської Федерації за кордоном проводиться у зв'язку із закінченням строку, встановленого при направленні працівника відповідним федеральним органом виконавчої влади або державною установою Російської Федерації або укладання з ним строкового трудового договору. Робота в представництві Російської Федерації за кордоном може бути припинена
 5. Стаття 61. Вступ трудового договору в силу
  Трудовий договір набирає чинності з дня його підписання працівником і роботодавцем, якщо інше не встановлено федеральними за-конамі, іншими нормативними правовими актами Російської Федерації або трудовим договором, або з дня фактичного допущення працівника до роботи з відома або за дорученням роботодавця або його представника. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Працівник зобов'язаний
 6. 2.7. Інші підстави звільнення з ініціативи роботодавця
  Не розглянуто в попередніх розділах наступні підстави для звільнення працівників за п. 4 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ з ініціативи роботодавця: - незадовільний результат випробування при прийнятті на роботу (ст. 71 Трудового кодексу РФ); - зміна власника майна організації (щодо керівника організації, його заступників та головного бухгалтера). Це підстава
 7. Стаття 340. Гарантії і компенсації працівникам, які направляються на роботу в представництва України за кордоном
  1. Коментована стаття визначає види компенсацій і гарантій, а також умови і порядок їх надання працівникам, які направляються на роботу в представництва РФ за кордоном з урахуванням постанови Уряду РФ від 20.12.2002 N 911 * (508). Зазначеною постановою затверджено Правила надання гарантій і компенсацій працівникам, які направляються на роботу в представництва
 8. Стаття 340. Гарантії і компенсації працівникам, на-правляться на роботу в представництва Російської Феде-рації за кордоном
  Порядок та умови встановлення додаткових гарантій і виплати компенсацій у зв'язку з переїздом до місця роботи, а також умови матеріально-побутового забезпечення та оплати праці працівників, які направляються на роботу в представництва Російської Феде-рації за кордоном, встановлюються Урядом Російської Федерації з урахуванням кліматичних та інших особливих умов у країні перебування. (В ред.
 9. Стаття 312.1. Загальні положення
  Дистанційної роботою є виконання певної трудовим договором трудової функції поза місцем знаходження рабо-тодателя, його філії, представництва, іншого відокремленого структурного підрозділу (включаючи розташовані в іншій місцево-сті), поза стаціонарного робочого місця, території чи об'єкта, прямо або побічно перебувають під контролем роботодавця, при ус-ловіі використання для
 10. Стаття 67. Форма трудового договору
  Трудовий договір укладається в письмовій формі, складається у двох примірниках, кожен з яких підписується сторона-ми. Один примірник трудового договору передається працівнику, інший зберігається в роботодавця. Отримання працівником примірника тру-дового договору має підтверджуватися підписом працівника на примірнику трудового договору, що зберігається у роботодавця. (в ред. Федерального закону від
 11. Стаття 60.1. Робота за сумісництвом
  Коментар до статті 60.Часть 1 коментованої статті закріплює право працівника, який перебуває вже у трудових відносинах з роботодавцем, укладати інші трудові договори для виконання роботи у вільний від основної роботи час. Виконання працівником іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час іменується сумісництвом (див.
 12. Стаття 294. Особливості укладення трудового договору про виконання сезонних робіт
  Коментар до статті Особи, прийняті на сезонні роботи, мають бути попереджені про це при укладенні трудового договору. Така умова повинна бути включено в укладається письмовий трудовий договір з працівниками. У наказі (розпорядженні) про прийом на роботу також має бути зазначено, що даний працівник приймається на сезонну роботу. Трудовий договір при прийманні на сезонні роботи може
 13. Стаття 56. Поняття трудового договору. Сторони тру-дового договору
  Трудовий договір - угода між роботодавцем та працівником, відповідно до якого роботодавець зобов'язується нада-вити працівникові роботу за обумовленою трудової функції, забезпечити умови праці, передбачені трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами та цією
© 2014-2022  yport.inf.ua