Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 348.8. Особливості регулювання праці спортсменів віком до вісімнадцяти років

Положення цього Кодексу, що визначають випадки та порядок укладання трудових договорів з особами у віці до восем-надцяти років, а також умови використання їх праці, застосовуються до трудових відносин зі спортсменами у віці до вісімнадцяти років з особливостями, встановленими цією статтею.
Тривалість щоденної роботи для спортсменів, які не досягли віку вісімнадцяти років, може встановлюватися колективним договорами, угодами, локальними нормативними актами за умови дотримання граничної щотижневої продов-жительность робочого часу, встановленої частиною першою статті 92 цього Кодексу.
Напрямок у службові відрядження, залучення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні спортсменів, які не досягли віку вісімнадцяти років, допускаються у випадках і порядку, які передбачені тру-довим законодавством та іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективними договорами, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором.
Під час участі в спортивних заходах допускається перевищення спортсменом, які не досягли віку вісімнадцяти років, гранично допустимих норм навантажень при підйомі і переміщенні ваг вручну, встановлених відповідно до цього Кодек-сом, якщо це необхідно відповідно до плану підготовки спортсмена до спортивних змагань і приємним навантаження не за-прещени йому за станом здоров'я відповідно до медичного висновку.
Висновок трудового договору зі спортсменом, які не досягли віку чотирнадцяти років, допускається за згодою одного з роди-телей (опікуна), а також з дозволу органу опіки та піклування, що видається на підставі попереднього медичного осмот-ра (обстеження), порядок проведення якого визначається уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади. Трудовий договір від імені працівника в цьому випадку підписується його батьком (опікуном). У доз-шении органу опіки та піклування вказуються максимально допустима тривалість щоденної роботи спортсмена, що не дос-тігшего віку чотирнадцяти років, та інші умови, в яких він може виконувати роботу без шкоди для свого здоров'я і моральний-ного розвитку.
(В ред. Федерального закону від 25.12.2008 N 281-ФЗ)
У разі тимчасового переведення спортсмена, яка не досягла віку вісімнадцяти років, до іншого роботодавця (стаття 348.4 на-вартого Кодексу) трудовий договір з ним за місцем тимчасової роботи полягає в порядку, встановленому цим Кодексом для укладання трудових договорів з працівниками відповідного віку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 348.8. Особливості регулювання праці спортсменів віком до вісімнадцяти років "
 1. Стаття 348.8. Особливості регулювання праці спортсменів віком до вісімнадцяти років
  особливість: в даному випадку укладання трудового договору можливе лише за згодою одного з батьків (опікуна), а також з дозволу органу опіки та піклування після медичного огляду (обстеження) спортсмена, який не досяг віку 14 років. На підставі медичного висновку орган опіки та піклування повинен визначити умови, на яких такий спортсмен може виконувати роботу без
 2. Глава 42. Особливості регулювання праці працівників у віці до вісімнадцяти років
  регулювання праці працівників у віці до вісімнадцяти
 3. Стаття 265. Роботи, на яких забороняється застосований-ня праці осіб віком до вісімнадцяти років
  регулювання соціально-трудових
 4. Стаття 272. Особливості працевлаштування осіб віком до вісімнадцяти років
  віком до вісімнадцяти років визначаються трудовим законодавством, колективним до-говором, угодою. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 5. Глава 54.1. Особливості регулювання праці спортсменів і тренерів
  регулювання праці спортсменів і
 6. Стаття 348.1. Загальні положення
  стаття визначає основні відмінності трудової функції спортсменів і тренерів. Саме вони є підставою для диференціації правового регулювання їх праці. Поряд із застосуванням загальних норм ТК в процесі регулювання праці спортсменів (наприклад, ст. 20, 57 та ін.), що визначать єдність правового регулювання праці всіх суб'єктів трудового права, особливості характеру і умов праці
 7. Стаття 268. Заборона направлення в службові відрядження, залучення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні працівників у віці до вісімнадцяти років
  348.8 ТК, положення ТК, що визначають випадки та порядок укладання трудових договорів з особами віком до 18 років, а також умови використання їх праці, застосовуються до трудових відносин зі спортсменами у віці до 18 років з особливостями, встановленими цією статтею. Тривалість щоденної роботи для спортсменів, які не досягли віку 18 років, може встановлюватися колективними
 8. Стаття 271. Оплата праці працівників віком до вісімнадцяти років при скороченій тривалості еже-денної роботи
  праці заробітна плата працівникам віком до вісімнадцяти років виплачується з урахуванням скороченої тривалості роботи. Роботодавець може за рахунок власних коштів проводити їм доплати до рівня оплати праці працівни-ків відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи. Праця працівників віком до вісімнадцяти років, допущених до відрядних робіт, оплачується
 9. Стаття 348.9. Особливості регулювання праці жінок-спортсменів
  стаття встановлює виняток із цього загального правила. При цьому законодавець виходить з особливостей умов і характеру праці спортсменів, включаючи жінок-спортсменів. Залежно від трудової функції, обумовленої при укладенні трудового договору, жінки-спортсмени можуть брати участь у підготовці та проведенні спортивних змагань, пов'язаних з підняттям тяжкості. Відомо, що
 10. Стаття 348.1. Загальні положення
  особливостей іншими актами, утримуючи-ські норми трудового права, визначаються цією главою. Особливості режиму робочого часу спортсменів, тренерів, залучення їх до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні, святкові та неробочі дні, а також особливості оплати праці спортсменів, тренерів в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні можуть встановлюватися
 11. Стаття 348.1. Загальні положення
  стаття не тільки передбачає суб'єктів трудового відносини, на яких поширюються спеціальні норми, а й визначає форми вираження цих норм. По суті, ця стаття відтворює джерела трудового права, що містяться у ст. 5 цього Кодексу. Особливості стосуються лише локальних нормативних актів, які повинні враховувати норми, затверджені відповідними спортивними
 12. Стаття 348.11. Додаткові підстави припинення трудового договору зі спортсменом
  особливостей і характеру праці професійних спортсменів. Застосування зазначених додаткових підстав припинення трудового договору зі спортсменами допустимо при настанні відповідних юридичних фактів, зазначених у коментованій статті. Їх наступ має бути підтверджено доказами, отриманими відповідно до норм, встановлених федераціями з видів спорту або
© 2014-2022  yport.inf.ua