Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 35.1. Участь органів соціального партнер-ства у формуванні та реалізації державної політики у сфері праці

(введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
З метою узгодження інтересів працівників (їх представників), роботодавців (їх представників) і держави з питань ре-лювання соціально-трудових відносин і пов'язаних із ними економічних відносин федеральні органи державної вла-сті, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації і органи місцевого самоврядування зобов'язані забезпечувати умови для участі відповідних комісій з регулювання соціально-трудових відносин (у випадках, коли такі комісії на відповідному рівні соціального партнерства не утворені, - відповідних профспілок (об'єднань профспілок) та об'єднань роботодавців) у розробці і (або) обговоренні проектів законодавчих та інших нормативних правових актів , програм соціально-економічного розвитку, інших актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері праці в порядку, встановленому цим Кодексом, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федеративної-ції, законами та іншими нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації, нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування, угодами.
Проекти законодавчих актів, нормативних правових та інших актів органів виконавчої влади та органів місцевого само-управління у сфері праці, а також документи та матеріали, необхідні для їх обговорення, направляються на розгляд до відпо-вующие комісії з регулювання соціально-трудових відносин (відповідним профспілкам (об'єднанням профспілок) і об'єк-єднання роботодавців) федеральними органами державної влади, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації або органами місцевого самоврядування, які приймають зазначені акти.
Рішення відповідних комісій з регулювання соціально-трудових відносин або думки їх сторін (укладення відповідних профспілок (об'єднань профспілок) та об'єднань роботодавців) за направленими ним проектів законодавчих актів, нормативних правових та інших актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування підлягають обов'язковому розгляду федеральними органами державної влади, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації або органами місцевого самоврядування, які приймають зазначені акти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 35.1. Участь органів соціального партнер-ства у формуванні та реалізації державної політики у сфері праці "
 1. Стаття 35.1. Участь органів соціального партнерства у формуванні та реалізації державної політики у сфері праці
  1. Органами соціального партнерства згідно коментованої статті виступають комісії з регулювання соціально-трудових відносин, які утворюються за рішенням сторін, на рівноправній основі і здійснюють свою діяльність на всіх рівнях, починаючи з федерального і завершуючи локальним рівнем. Багаторівнева організаційно-правова структура органів соціального партнерства забезпечує
 2. Стаття 35.1. Участь органів соціального партнерства у формуванні та реалізації державної політики у сфері праці
  Коментар до статті 35.1. Коментована стаття спрямована на створення гарантій участі органів соціального партнерства у формуванні та реалізації державної політики у сфері праці. 2. Частина 1 статті практично закріплює право комісій з регулювання соціально-трудових відносин або (у разі їх відсутності) відповідних профспілок (їх об'єднань) та об'єднань роботодавців на
 3. 8.2. Державна політика в сфері формування і використання інформаційних ресурсів
  Найважливішим системоутворюючим актом в галузі поводження документованої інформації є Федеральний закон «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації» [54]. Відносинам з приводу формування і використання інформаційних ресурсів на основі створення, збору, обробки, накопичення, зберігання, пошуку, розповсюдження і надання споживачеві документованої інформації присвячена гл. 2
 4. Стаття 23. Поняття соціального партнерства в сфері праці
  Коментар до статті 1. Коментована стаття дає легальне визначення соціального партнерства в сфері праці. Запропоноване визначення включає всі види взаємодії між працівниками (їх представниками), роботодавцями (їх представниками) і органами державної влади або органами місцевого самоврядування. 2. Взаємодія може проявлятися у проведенні консультацій, веденні
 5. Стаття 34. Інші представники роботодавців
  Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає обмежені можливості участі роботодавців у системі соціального партнерства через представників, які не є об'єднаннями роботодавців. Тепер державні органи та органи місцевого самоврядування можуть представляти інтереси лише установ та інших організацій, що фінансуються з бюджету. Такі роботодавці можуть не створювати
 6. Стаття 27. Форми соціального партнерства
  Коментар до статті 1. Коментована стаття визначає основні форми соціального партнерства в сфері праці. 2. Колективні переговори та укладення колективно-договірних актів (колективних договорів і угод) є головною формою соціального партнерства. Це - реалізація працівниками (в особі їх представників) та роботодавцями права на колективно-договірне регулювання. Зазначена
 7. Стаття 26. Рівні соціального партнерства
  Коментар до статті 1. Стаття 26 визначає рівні соціального партнерства стосовно колективно-договірного регулювання. Кожному рівню відповідає встановлена законом завдання з регулювання трудових відносин. 2. Відповідно до сформованої традиції рівні виділяються за територіально-галузевою ознакою. На федеральному рівні можуть укладатися генеральне та галузеві (міжгалузеві)
 8. Стаття 27. Форми соціального партнерства
  1. Серед форм соціального партнерства, передбачених у ст. 27 ТК, вказані насамперед колективні переговори з підготовки проектів колективних договорів, угод і їх укладення, які найбільшою мірою забезпечують взаємодію його сторін, сприяючи найбільш повному погодженням інтересів сторін договірного регулювання. Механізм реалізації цієї форми соціального партнерства
 9. Глава 1. ОСНОВНІ ПОЧАТКУ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВЕЦЬ-СТВА
  Глава 1. ОСНОВНІ ПОЧАТКУ ТРУДОВОГО
 10. Стаття 28. Особливості застосування норм цього розділу
  Коментар до статті 1. Для муніципальних службовців, а також інших категорій працівників, названих у коментованій статті, чинним законодавством ніяких особливостей у здійсненні соціального партнерства не встановлено. 2. Міжнародна організація праці (МОП) в Конвенції N 151 "Про трудові відносини на державній службі" (1978) підкреслила, що державні службовці мають
 11. 2. Соціальне забезпечення населення.
  Відповідно до п. 1 ст. 74.1 БК РФ до бюджетних асигнувань на соціальне забезпечення населення відносяться бюджетні асигнування на: а) надання соціальних виплат громадянам, наприклад: допомоги по безробіттю, стипендії в період професійної підготовки, підвищення кваліфікації, перепідготовки за направленням органів служби зайнятості, в тому числі, в період тимчасової непрацездатності
 12. Коментар до статті 15.10
  1. Згідно ст. 143, 144 БК поза федерального бюджету утворюються державні фонди грошових коштів, керовані органами державної влади Російської Федерації і призначені для реалізації конституційних прав громадян на: - соціальне забезпечення за віком; - соціальне забезпечення за хвороби, інвалідності, у разі втрати годувальника, народження і виховання дітей і в інших
 13. 50. Поняття і зміст державного регулювання агропромислового виробництва
  Під державним регулюванням агропромислового виробництва слід розуміти вплив держави на виробництво, переробку та реалізацію сельхоз. продукції, і крім неї сировини і продовольства. Агропромислове виробництво включає в себе технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення даного виробництва. Основними завданнями регулювання агропромислового виробництва
 14. Стаття 47. Порядок розробки проекту угоди та укладення угоди
  Коментар до статті 1. Зміст і структура угоди визначаються в ході колективних переговорів (див. коментар. До ст. 37). 2. Крім загальних правил проведення колективних переговорів, передбачених ст. 37 ТК (в т.ч. стосуються створення єдиного представницького органу), сторони можуть встановити додаткові процедури узгодження, затвердження угоди. З обговорення цього питання
 15. Стаття 34. Інші представники роботодавців
  Відповідно до коментарів статтею у випадках, коли в якості роботодавців виступають федеральні державні установи, державні установи суб'єктів РФ, муніципальні установи та інші організації, що фінансуються з відповідних бюджетів, то їх представниками у відносинах соціального партнерства на зазначеному рівні є відповідні федеральні органи
 16. 14.5. Методи непрямого державного управління
  Особливості непрямих методів: 1) є видом методів державного управління; 2) вплив суб'єктом управління виявляється опосередковано на об'єкт управління шляхом зміни умов його функціонування, 3) у об'єктів управління є можливість вибору варіантів поведінки в рамках, визначених законом; 4) результат настає набагато пізніше, ніж при застосуванні
 17. Стаття 133.1. Встановлення розміру мінімальної заробітної плати в суб'єкті Російської Федерації
  Коментар до статті 133.1. Коментована стаття передбачає право соціальних партнерів, що діють на регіональному рівні, встановлювати мінімальний розмір оплати праці в суб'єкті РФ і визначає порядок укладання відповідної угоди, приєднання до нього та поширення угоди на роботодавців, які не брали участі в його укладанні. 2. Регіональна угода про
 18. Стаття 208. Організація незаконного збройного формування або участь у ньому Коментар до статті 208
  1. Об'єктом даного злочину є громадська безпека. Конституція РФ ст. 13 забороняє створення і діяльність громадських об'єднань, цілі та дії яких спрямовані на створення, зокрема, незаконних збройних формувань. 2. Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 208 КК РФ, може виражатися в створенні незаконного збройного формування
© 2014-2022  yport.inf.ua