Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 35. Комісії з регулювання соціально-трудових відносин

Для забезпечення регулювання соціально-трудових відносин, ведення колективних переговорів і підготовки проектів колективні договорів, угод, укладання колективних договорів, угод, а також для організації контролю за їх виконан-ням на всіх рівнях на рівноправній основі за рішенням сторін утворюються комісії з наділених необхідними повноваженнями представників сторін.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
На федеральному рівні утворюється постійно діюча Російська тристороння комісія з регулювання соціально-трудових відносин, діяльність якої здійснюється у відповідності з федеральним законом. Членами Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин є представники загальноросійських об'єднань профспілок, загально-російських об'єднань роботодавців, Уряду Російської Федерації.
У суб'єктах Російської Федерації можуть утворюватися тристоронні комісії з регулювання соціально-трудових відношень, діяльність яких здійснюється відповідно до законів суб'єктів Російської Федерації.
На територіальному рівні можуть утворюватися тристоронні комісії з регулювання соціально-трудових відносин, діяльність яких здійснюється відповідно до законів суб'єктів Російської Федерації, положеннями про ці комісії, які затверджуються представницькими органами місцевого самоврядування.
На галузевому (міжгалузевому) рівні можуть утворюватися галузеві (міжгалузеві) комісії з регулювання соціально-трудових відносин. Галузеві (міжгалузеві) комісії можуть утворюватися як на федеральному, так і на міжрегіональному, регіональному, територіальному рівнях соціального партнерства.
(Частина п'ята в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Частина шоста втратила чинність. - Федеральний закон від 30.06.2006 N 90-ФЗ.
На локальному рівні утворюється комісія для ведення колективних переговорів, підготовки проекту колективного договору та укладення колективного договору.
(Частина сьома в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 35. Комісії з регулювання соціально-трудових відносин"
 1. Стаття 35.1. Участь органів соціального партнерства у формуванні та реалізації державної політики у сфері праці
  комісії з регулювання соціально-трудових відносин, які утворюються за рішенням сторін, на рівноправній основі і здійснюють свою діяльність на всіх рівнях, починаючи з федерального і завершуючи локальним рівнем. Багаторівнева організаційно-правова структура органів соціального партнерства забезпечує однаковість і необхідну субординацію в діяльності всіх органів соціального
 2. Контрольні питання
  регулювання трудових відносин? 2. Яка характеристика коллизионно-правового регулювання трудових відносин в Росії? 3. Які трудові права іноземців в Російській Федерації? 4. Яке правове регулювання праці російських громадян за кордоном? 5. Які правові основи регулювання умов праці в міжнародних організаціях? 6. Які існують особливості в правовому
 3. Стаття 402. Розгляд колективного трудового спору примирною комісією
  комісія створюється у строк до двох робочих днів з дня початку колективного трудового спору, а в разі виникнення колективного трудового спору на інших рівнях соціального партнерства - у термін до трьох робочих днів з дня початку колективного трудового спору. (Частина перша в ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ) Рішення про створення примирної комісії при дозволі
 4. Стаття 35.1. Участь органів соціального партнер-ства у формуванні та реалізації державної політики у сфері праці
  комісій з регулювання соціально-трудових відносин (у випадках, коли такі комісії на відповідному рівні соціального партнерства не утворені, - відповідних профспілок (об'єднань профспілок) та об'єднань роботодавців) у розробці і (або) обговоренні проектів законодавчих та інших нормативних правових актів, програм соціально-економічного розвитку, інших актів органів
 5. Стаття 25. Сторони соціального партнерства
  статтю доповнено ч. 2, яка визначає умови визнання органів державної влади та органів місцевого самоврядування сторонами соціального партнерства. 1. У складному комплексі взаємовідносин з соціального партнерства існують індивідуальні та колективні трудові відносини, які виникають між різними суб'єктами. Тому слід розрізняти боку трудового відносини, якими є
 6. Стаття 35.1. Участь органів соціального партнерства у формуванні та реалізації державної політики у сфері праці
  стаття спрямована на створення гарантій участі органів соціального партнерства у формуванні та реалізації державної політики у сфері праці. 2. Частина 1 статті практично закріплює право комісій з регулювання соціально-трудових відносин або (у разі їх відсутності) відповідних профспілок (їх об'єднань) та об'єднань роботодавців на участь у розробці та (або) обговоренні трьох
 7. Стаття 27 . Форми соціального партнерства
  стаття визначила лише основні форми соціального партнерства. На практиці використовуються й інші його форми, що забезпечують сприяння вирішенню проблем у сфері праці. Вони можуть визначатися чинним законодавством або сформованою практикою. До них належить створення на паритетних засадах постійно діючих дорадчих, координаційних органів; участь соціальних партнерів в управлінні
 8. Стаття 388. Порядок прийняття рішення комісією з трудових спорів і його зміст
  комісії. У рішенні комісії з трудових спорів зазначаються: найменування організації або прізвище, ім'я, по батькові роботодавця - індивідуального підприємця, а у разі, коли інді-виділеного трудовий спір розглядається комісією з трудових спорів структурного підрозділу організації, - найменування структурного підрозділу, прізвище, ім'я, по батькові , посада, професія або
 9. Стаття 34. Інші представники роботодавців
  комісій з регулювання соціально-трудових відносин та здійсненні їх
 10. Стаття 404. Розгляд колективного трудового спору в трудовому арбітражі
  комісії з регулювання соціально-трудових відносин при ній може створюватися постійно діючий трудовий арбітраж для рассмот-ренію і вирішення колективних трудових спорів, переданих йому для розгляду за згодою сторін. (Частина перша в ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ) Не пізніше наступного робочого дня після дня складання протоколу розбіжностей по завершенні
 11. Стаття 45. Угоду. Види угод
  регулювання пов'язаних із ними економічних відносин, що укладається між повноважними представниками працівників і роботодавців на федеральному, міжрегіональному, регіональному, галузевому (міжгалузевому) і територіальному рівнях соціального партнерства в межах їх компетенції. За домовленістю сторін, що беруть участь у колективних переговорах, угоди можуть бути двосторонніми і
 12. Стаття 387. Порядок розгляду індивідуального трудового спору в комісії з трудових спорів
  комісію з трудових спорів, підлягає обов'язковій реєстрації зазначеної комисси-ей. Комісія по трудових спорах зобов'язана розглянути індивідуальний трудовий спір протягом десяти календарних днів з дня по-дачі працівником заяви. Спір розглядається в присутності працівника, який подав заяву, або уповноваженого ним представника. Розгляд спо-ра за відсутності працівника або його
 13. Стаття 26. Рівні соціального партнерства
  регулювання соціально-трудових відносин. Стосовно до кожного рівня визначено основи та сфери дії відповідного регулювання з урахуванням числа суб'єктів, на яких воно поширюється. Так, на федеральному рівні встановлюються основи регулювання відносин у сфері праці в Російській Федерації; на міжрегіональному рівні відповідні основи охоплюють своїм регулюванням два і
 14. Стаття 135. Встановлення заробітної плати
  комісія з регулювання соціально-трудових відносин щорічно до внесення в Державну Думу Федеральних Зборів Російської Федерації проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий рік розробляється кість єдині рекомендації щодо встановлення на федеральному, регіональному та місцевому рівнях систем оплати праці працівників організацій, що фінансуються з відповідних бюджетів.
 15. Стаття 27. Форми соціального партнерства
  регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин, забезпечення гарантій трудових прав працівників і вдосконалення трудового законодавства та інших нормативних пра-вових актів, що містять норми трудового права; (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) участі працівників, їх представників в управлінні організацією; участі представників працівників
 16. Стаття 154. Оплата праці в нічний час
  комісії з регулювання соціально-трудових відносин. (Частина друга в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Конкретні розміри підвищення оплати праці за роботу в нічний час встановлюються колективним договором, локальним нормативним актом, що приймається з урахуванням думки представницького органу працівників, трудовим договором. (Частина третя введена Федеральним законом від 30.06.2006
 17. Стаття 47. Порядок розробки проекту угоди та укладення угоди
  комісії з ведення колективних переговорів (комісії з регулювання соціально-трудових відносин). Вона встановлює, в якому порядку, як часто будуть проводитися засідання комісії, чи буде вестися протокол. На першому засіданні комісії з ведення колективних переговорів може бути визначений і регламент її роботи: послідовність обговорення питань, порядок обговорення та прийняття
© 2014-2022  yport.inf.ua