Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 34. Інші представники роботодавців

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Представниками роботодавців - федеральних державних установ, державних установ суб'єктів Російської Федерації, муніципальних установ та інших організацій, що фінансуються з відповідних бюджетів, при проведенні колективних переговорів, укладанні або зміні угод, вирішенні колективних трудових спорів з приводу укладання або з-трансформаційних змін угод, здійсненні контролю за виконанням угод, формуванні комісій з регулювання соціально-трудових відносин та здійсненні їх діяльності також є відповідні федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, інші державні органи, органи місцевого самоврядування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 34. Інші представники роботодавців "
 1. Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників
  інші представники працівників здійснюють свою діяльність в приміщенні (на території) організації, роботодавця - індивідуального підприємця. 2. Відповідно до ст. 377 ТК роботодавець зобов'язаний безоплатно надати виборним профспілковим органам приміщення для проведення зборів (конференцій), надати можливість розміщення інформації тощо (Див. коментар. До названої статті).
 2. Стаття 34. Інші представники роботодавців
  стаття передбачає обмежені можливості участі роботодавців у системі соціального партнерства через представників, які не є об'єднаннями роботодавців. Тепер державні органи та органи місцевого самоврядування можуть представляти інтереси лише установ та інших організацій, що фінансуються з бюджету. Такі роботодавці можуть не створювати об'єднання, а уповноважити на
 3. Стаття 31. Інші представники працівників
  представник (представницький орган). Наявність іншого представника не може бути перешкодою для здійснення первинними профспілковими організаціями своїх
 4. Стаття 400. Розгляд вимог працівників, професійних спілок та їх об'єднань
  представники). Роботодавця ж ч. 1 коментованої статті зобов'язує прийняти до розгляду спрямовані вимоги працівників і повідомити про прийняте рішення протягом трьох робочих днів з дня їх отримання представницькому органу працівників організації (філії, представництва або іншого відокремленого структурного підрозділу), індивідуального підприємця в письмовій формі. Бажано
 5. Стаття 398. Основні поняття
  представниками) і роботодавцями (їх представниками) з приводу встановлення і зміни умов праці (включаючи заробітну плату), укладення, зміни та виконання колективних договорів, угод, а також у зв'язку з відмовою роботодавця врахувати думку виборного представницького органу робіт-ників при прийнятті локальних нормативних актів. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
 6. Стаття 409. Право на страйк
  стаття 406 цього Кодексу) або роботодавець (представники роботодавця) або працедавці (представники роботодавців) не виконують угоди, досягнуті сторонами колективного трудового спору в ході вирішення цього спору (стаття 408 цього Кодексу), або не виконують! рішення трудового арбітражу, то працівники або їх представники мають право приступити до організації страйку, за
 7. Стаття 23. Поняття соціального партнерства в сфері праці
  стаття дає легальне визначення соціального партнерства в сфері праці. Запропоноване визначення включає всі види взаємодії між працівниками (їх представниками), роботодавцями (їх представниками) і органами державної влади або органами місцевого самоврядування. 2. Взаємодія може проявлятися у проведенні консультацій, веденні колективних переговорів та укладенні
 8. Стаття 31. Інші представники працівників
  інші представники працівників можливі, як правило, за відсутності у роботодавця профспілкових організацій. 2. Зміст коментованої статті відображає найважливіші положення Конвенції МОП N 135 "Про захист прав представників працівників на підприємствах і їм надаються" (1971 р.) та Рекомендації N 143 (1971 р.) з аналогічною назвою, в яких розкриваються поняття "представники
 9. Стаття 34. Інші представники роботодавців
  інші державні органи, органи місцевого самоврядування. Вони правомочні брати участь у здійсненні всіх форм соціального партнерства, передбачених у ст. 27 ТК, зокрема, при проведенні колективних переговорів, укладанні або зміні угод, вирішенні колективних трудових спорів з приводу їх укладення або зміни, здійсненні контролю за виконанням угоди,
 10. Стаття 400. Розгляд вимог працівників, професійних спілок та їх об'єднань
  представнику працівників, уповноваженому на участь у вирішенні колективного трудового спору, в 3-денний термін з дня отримання вимог. 2. Відповідь складається в письмовій формі, яку закон визнає обов'язковою. 3. Якщо роботодавець приймає рішення задовольнити вимоги працівників , колективного трудового спору не виникає. У разі відхилення всіх або частини вимог, а також
 11. Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасному випадку
  стаття визначає також рівень нормативних актів, якими можуть передбачатися органи та організації, що підлягають інформуванню про нещасний випадок, що сталося у роботодавця, і уточнює, що родичів потерпілого необхідно негайно інформувати немає про всякому, а тільки про важкий нещасний випадок або нещасний випадок зі смертельним результатом. Крім того, з тексту ст. 228 випливає, що
 12. Коментар до статті 5.33
  представником зобов'язань за угодою, досягнутою в результаті примирної процедури, передбачено Федеральним законом від 23 листопада 1995 р. N 175-ФЗ "Про порядок вирішення колективних трудових спорів" (див. коментар до ст. 5.32 КпАП). Для даного правопорушення характерно бездіяльність роботодавця (його представника), який ухиляється від виконання зобов'язань в строк, визначений по
 13. Стаття 416 . Відповідальність за ухилення від участі в примирних процедурах, невиконання угоди, досягнутої в результаті примирної процедури, невиконання або відмова від виконання рішення трудового арбітражу
  представників роботодавця у випадках: 1) ухилення від отримання вимог працівників; 2) ухилення від участі в примирних процедурах; 3) ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) щодо висування вимог або оголошення страйку; 4) перешкоджання проведенню зборів або страйку. Передбачається два види відповідальності за порушення даних обов'язків
 14. 1. Поняття і види об'єднань роботодавців
  представництва законних інтересів та захисту прав своїх членів у сфері соціально-трудових відносин і пов'язаних із ними економічних відносин з професійними спілками та їх об'єднаннями, органами державної влади та місцевого самоврядування. Установчим документом об'єднання роботодавців є статут, який крім загальнообов'язкових відомостей повинен включати умова про порядок
 15. Стаття 25. Сторони соціального партнерства
  статтю доповнено ч. 2, яка визначає умови визнання органів державної влади та органів місцевого самоврядування сторонами соціального партнерства. 1. У складному комплексі взаємовідносин з соціального партнерства існують індивідуальні та колективні трудові відносини, які виникають між різними суб'єктами. Тому слід розрізняти боку трудового відносини, якими є
 16. Стаття 45. Угоду. Види угод
  інші представники роботодавців. У тому випадку, коли угода передбачає повне або часткове фінансування з бюджету (федерального, суб'єкта РФ, місцевого), воно має укладатися з участю відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який виступає в якості представника роботодавців (одного з представників роботодавців). Іншою стороною
© 2014-2022  yport.inf.ua