Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 33. Представники роботодавців

Інтереси роботодавця при проведенні колективних переговорів, укладанні або зміні колективного договору, а також при розгляді та вирішенні колективних трудових спорів працівників з роботодавцем представляють керівник організації, роботодавець - індивідуальний підприємець (особисто) або уповноважені ними особи відповідно до цього Кодексу, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, законами та іншими нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації, нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування, установчими доку-ментами юридичної особи (організації) і локальними нормативними актами.
(Частина перша в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
При проведенні колективних переговорів, укладанні або зміні угод, вирішенні колективних трудових спорів по приводу їх укладення або зміни, а також при формуванні та здійсненні діяльності комісій з регулювання соціально-трудових відносин інтереси роботодавців представляють відповідні об'єднання роботодавців. У разі відсутності на федеральному, міжрегіональному, регіональному чи територіальному рівні соціального партнерства галузевого (міжгалузевого) об'єк-єднання роботодавців його повноваження може здійснювати відповідно загальноросійське, міжрегіональне, регіональне, терито-риальное об'єднання роботодавців за умови, що склад членів такого об'єднання відповідає вимогам, встановленим федеральним законом для відповідного галузевого (міжгалузевого) об'єднання роботодавців.
(В ред. Федерального закону від 03.12.2012 N 234-ФЗ)
Об'єднання роботодавців - некомерційна організація, що об'єднує на добровільній основі роботодавців для представи-тва інтересів і захисту прав своїх членів у взаємовідносинах з профспілками, органами державної влади та органами ме-стного самоврядування.
Особливості правового становища об'єднання роботодавців встановлюються федеральним законом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 33. Представники роботодавців "
 1. Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників
  представників працівників необхідні умови обумовлено тим, що професійні спілки та інші представники працівників здійснюють свою діяльність в приміщенні (на території) організації, роботодавця - індивідуального підприємця. 2. Відповідно до ст. 377 ТК роботодавець зобов'язаний безоплатно надати виборним профспілковим органам приміщення для проведення зборів (конференцій),
 2. Стаття 400. Розгляд вимог працівників, професійних спілок та їх об'єднань
  представники). Роботодавця ж ч. 1 коментованої статті зобов'язує прийняти до розгляду спрямовані вимоги працівників і повідомити про прийняте рішення протягом трьох робочих днів з дня їх отримання представницькому органу працівників організації (філії, представництва або іншого відокремленого структурного підрозділу), індивідуального підприємця в письмовій формі. Бажано
 3. Стаття 398. Основні поняття
  представниками) і роботодавцями (їх представниками) з приводу встановлення і зміни умов праці (включаючи заробітну плату), укладення, зміни та виконання колективних договорів, угод, а також у зв'язку з відмовою роботодавця врахувати думку виборного представницького органу робіт-ників при прийнятті локальних нормативних актів. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
 4. Стаття 409. Право на страйк
  стаття 406 цього Кодексу) або роботодавець (представники роботодавця) або працедавці (представники роботодавців) не виконують угоди, досягнуті сторонами колективного трудового спору в ході вирішення цього спору (стаття 408 цього Кодексу), або не виконують! рішення трудового арбітражу, то працівники або їх представники мають право приступити до організації страйку, за
 5. Стаття 34. Інші представники роботодавців
  стаття передбачає обмежені можливості участі роботодавців у системі соціального партнерства через представників, які не є об'єднаннями роботодавців. Тепер державні органи та органи місцевого самоврядування можуть представляти інтереси лише установ та інших організацій, що фінансуються з бюджету. Такі роботодавці можуть не створювати об'єднання, а уповноважити на
 6. Стаття 400. Розгляд вимог працівників, професійних спілок та їх об'єднань
  представнику працівників, уповноваженому на участь у вирішенні колективного трудового спору, в 3-денний термін з дня отримання вимог. 2. Відповідь складається в письмовій формі, яку закон визнає обов'язковою. 3. Якщо роботодавець приймає рішення задовольнити вимоги працівників, колективного трудового спору не виникає. У разі відхилення всіх або частини вимог, а також
 7. Коментар до статті 5.33
  представником зобов'язань за угодою, досягнутою в результаті примирної процедури, передбачено Федеральним законом від 23 листопада 1995 р. N 175-ФЗ "Про порядок вирішення колективних трудових спорів" (див. коментар до ст. 5.32 КпАП). Для даного правопорушення характерно бездіяльність роботодавця (його представника), який ухиляється від виконання зобов'язань в строк, визначений по
 8. Стаття 31. Інші представники працівників
  представник (представницький орган). Наявність іншого представника не може бути перешкодою для здійснення первинними профспілковими організаціями своїх
 9. Стаття 416. Відповідальність за ухилення від участі в примирних процедурах, невиконання угоди, досягнутої в результаті примирної процедури, невиконання або відмова від виконання рішення трудового арбітражу
  представників роботодавця у випадках: 1) ухилення від отримання вимог працівників; 2) ухилення від участі в примирних процедурах; 3) ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) щодо висування вимог або оголошення страйку; 4) перешкоджання проведенню зборів або страйку. Передбачається два види відповідальності за порушення даних обов'язків
 10. 1. Поняття і види об'єднань роботодавців
  представництва законних інтересів та захисту прав своїх членів у сфері соціально-трудових відносин і пов'язаних із ними економічних відносин з професійними спілками та їх об'єднаннями, органами державної влади та місцевого самоврядування. Установчим документом об'єднання роботодавців є статут, який крім загальнообов'язкових відомостей повинен включати умова про порядок
© 2014-2022  yport.inf.ua