Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 356. Основні повноваження федеральної ін-спекції праці

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Відповідно до покладених на неї завдань федеральна інспекція праці реалізує такі основні повноваження:
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
здійснює федеральний державний нагляд за дотриманням роботодавцями трудового законодавства та інших норма -тивних правових актів, що містять норми трудового права, за допомогою перевірок, видачі обов'язкових для виконання приписів про усунення порушень, складання протоколів про адміністративні правопорушення в межах повноважень, підготовки інших матеріалів (документів) про притягнення винних до відповідальності у відповідності з федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації;
(в ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
аналізує обставини і причини виявлених порушень, вживає заходів щодо їх усунення і відновлення порушених трудових прав громадян;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
здійснює відповідно до законодавства Російської Федерації розгляд справ про адміністративні правопорушення-ях;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
направляє в установленому порядку відповідну інформацію у федеральні органи виконавчої влади, органи вико-навчої влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи та до судів;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90 - ФЗ)
абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 30.06.2006 N 90-ФЗ;
абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 18.12.2006 N 232-ФЗ;
перевіряє дотримання встановленого порядку розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві;
(в ред. Федеральних законів від 30.06 .2006 N 90-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
узагальнює практику застосування, аналізує причини порушень трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, готує відповідні пропозиції щодо їх вдосконалення;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
аналізує стан і причини виробничого травматизму і розробляє пропозиції щодо його профілактики, бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві або проводить його самостійно;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
абзаци одинадцятий - дванадцятий втратили силу. - Федеральний закон від 30.06.2006 N 90-ФЗ;
вживає необхідних заходів щодо притягнення в установленому порядку кваліфікованих експертів з метою забезпечення при-трансформаційних змін положень трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що відносяться до охорони здоров'я і безпеки працівників під час їх роботи, а також отримання інформації про вплив застосовуваних технологій, матеріалів і методів на стан здоров'я і безпеку працівників;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90 - ФЗ)
запитує у федеральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, органів виконавчої влади суб'єктів незалежно ектов Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, судових органів та інших організацій і Безоплатно отримує від них інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
(в ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 24.07.2009 N 206-ФЗ)
веде прийом і розглядає заяви, листи, скарги та інші звернення громадян про порушення їх трудових прав, вживає заходів щодо усунення виявлених порушень і відновлення порушених прав;
(в ред. Федерального закону від 30.06. 2006 N 90-ФЗ)
здійснює інформування та консультування роботодавців і працівників з питань дотримання трудового законодавець-ства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
інформує громадськість про виявлені порушення трудового законодавства та інших нормативних правових актів, содер-службовців норми трудового права, веде роз'яснювальну роботу про трудові права громадян ;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
готує і публікує щорічні доповіді про дотримання трудового законодавства та інших нормативних правових актів, содер -службовців норми трудового права, в установленому порядку подає їх Президентові Російської Федерації і в Уряд Росій-ської Федерації;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
перевіряє дотримання вимог, спрямованих на реалізацію прав працівників на отримання забезпечення по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також порядку призначення, обчис-ня і виплати допомог з тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавців ;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 22.07.2008 N 157-ФЗ, в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
інші повноваження відповідно до федеральних законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федеративної-ції.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 356. Основні повноваження федеральної ін-спекції праці"
 1. Стаття 354. Федеральна інспекція праці
  основні завдання, форми діяльності (по взаємодії з правоохоронними органами; федеральними органами виконавчої влади, яким надано право здійснювати функції нагляду і контролю у межах їх повноважень, визначених законом; органами державної влади та її суб'єктів; органами місцевого самоврядування; об'єднаннями роботодавців та об'єднаннями профспілок; іншими
 2. Стаття 46. Відповідальність за порушення порядку та умов відбування виправних робіт і за злісне ук-лоненіе від їх відбування
  спекції; (п. "а" в ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ) б) неявка в кримінально-виконавчу інспекцію без поважних причин; в) втратив чинність. - Федеральний закон від 08.12.2003 N 161-ФЗ; г) прогул або поява на роботі в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння. 2. За порушення засудженим до виправних робіт порядку та умов відбування покарання
 3. Стаття 187. Органи, що здійснюють контроль за пове-дением умовно засуджених
  спекція за місцем проживання умовно засуджених, а щодо умовно засуджених військовослужбовців - командуванням їх військових частин. 2. У порядку, передбаченому законодавством Російської Федерації і нормативними правовими актами, до здійснення контролю за поведінкою умовно засуджених залучаються працівники відповідних служб органів внутрішніх справ. (В ред. Федерального закону від
 4. Стаття 23.12. Федеральна інспекція праці та підвідомчі їй державні інспекції праці
  статтями 5.28 - 5.34, 5.44 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) головний державний інспектор праці Російської Федерації, його заступники; головний державний правовий інспектор праці Російської Федерації; головний державний інспектор Російської Федерації з охорони
 5. Стаття 356. Основні повноваження федеральної інспекції праці
  356 ТК повноваження федеральної інспекції праці дають можливість безпосереднього звернення до вищих органів державної виконавчої влади, що створює сприятливу обстановку для подальшої реалізації повноважень в інтересах захисту прав працівників і обмеження випадків свавілля з боку
 6. Стаття 354. Федеральна інспекція праці
  Повноважним на проведення державного нагляду і контролю у сфері праці, є Федеральна служба з праці та зайнятості, що знаходиться у віданні Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку РФ. Зазначена служба здійснює надані їй повноваження відповідно до Положення про Федеральної службі з праці та зайнятості, затвердженим Постановою Уряду РФ від 30 червня 2004
 7. Стаття 161. Розробка та затвердження типових норм праці
  Повноважним Урядом Рос-сийской Федерації федеральним органом виконавчої влади. (В ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 23.07.2008 N
 8. Стаття 359. Незалежність державних інспекторів праці
  повноваження вони здійснюють тільки на основі закону, свого внутрішнього переконання і матеріалів перевірок, проведених відповідно до вимог повноти, всебічності та об'єктивності. Вплив (в будь-якій формі) державних органів або посадових осіб на державних інспекторів праці тягне встановлену законом відповідальність (див. ст. 363 і коммент . до
 9. Стаття 359. Незалежність державних інспекторів праці
  повноваження, вони керуються тільки Конституцією, трудовим законодавством і іншими федеральними законами, діючи виключно в рамках прав і обов'язків, встановлених законодавством РФ, на основі матеріалів перевірок, проведених ними з дотриманням регламентованих законодавством вимог повноти, всебічності та об'єктивності. 2. Принцип незалежності державних
 10. Стаття 356. Основні повноваження федеральної інспекції праці
  356 визначає компетенцію федеральної інспекції праці, що забезпечує реалізацію поставлених перед нею завдань. У своїй діяльності федеральна інспекція праці не повинна виходити за межі наданих їй повноважень, інакше вона буде або перешкоджати здійсненню наглядово-контрольної діяльності іншими уповноваженими на те державними органами, або втручатися в роботу перевіряються
© 2014-2022  yport.inf.ua