Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 355. Принципи діяльності та основні за-дачі федеральної інспекції праці

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Діяльність федеральної інспекції праці та її посадових осіб здійснюється на основі принципів поваги, дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина, законності, об'єктивності, незалежності та гласності.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Основними завданнями федеральної інспекції праці є:
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
забезпечення дотримання та захисту трудових прав і свобод громадян, включаючи право на безпечні умови праці;
забезпечення дотримання роботодавцями трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права;
забезпечення роботодавців і працівників інформацією про найбільш ефективні засоби і методи дотримання положень тру-дового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права;
доведення до відома відповідних органів державної влади фактів порушень, дій (бездіяльності) або злоупот-ребленіе, які не підпадають під дію трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми тру-дового права.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 355. Принципи діяльності та основні за-дачі федеральної інспекції праці"
 1. Стаття 354. Федеральна інспекція праці
  1. Федеральна інспекція праці - це єдина централізована система державних органів, що здійснює нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, всіма роботодавцями на території РФ, утворена відповідно до ратифікованої Росією Конвенції МОП N 81 та Протоколом до неї 1995 р., згідно з якими
 2. Стаття 23.12. Федеральна інспекція праці та підвідомчі їй державні інспекції праці
  1. Федеральна інспекція праці та підвідомчі їй державні інспекції праці розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 1 статті 5.27, статтями 5.28 - 5.34, 5.44 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) головний державний інспектор праці
 3. Стаття 354. Федеральна інспекція праці
  Федеральна інспекція праці - єдина централізована система, що складається з федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на проведення федерального державного нагляду за дотриманням трудового законодавства та інших норматив-них правових актів, що містять норми трудового права, та його територіальних органів (державних інспекцій праці). (В ред. Федеральних законів від
 4. Стаття 365. Взаємодія федеральної інспекції праці з державними органами, органами місцевого самоврядування та організаціями
  1. Коментована стаття грунтується на ст. 5 Конвенції МОП N 81 "Про інспекцію праці", де передбачається, що компетентний орган влади, яким є інспекція праці, вживає відповідних заходів з метою сприяння: - ефективній співпраці між службами інспекції, з одного боку, та іншими урядовими службами, а також державними і приватними установами,
 5. Коментар до статті 23.12
  1. Статус федеральної інспекції праці визначено Положенням про зазначену інспекції, затвердженим Постановою Уряду РФ від 28 січня 2000 р. N 78. Згідно з Положенням федеральна інспекція праці - єдина федеральна централізована система державних органів, які здійснюють державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства Російської Федерації про працю та охорону праці
 6. Стаття 365. Взаємодія федеральної інспекції праці з державними органами, органами місцевого само-управління та організаціями
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Федеральна інспекція праці здійснює свою діяльність у взаємодії з федеральними органами виконавчої вла-сти, що здійснюють функції по федеральному державному нагляду у встановленій сфері діяльності, іншими федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації,
 7. Стаття 355. Принципи діяльності та основні завдання федеральної інспекції праці
  1. Одним з найважливіших принципів міжнародного права є принцип захисту прав і свобод людини, заснований на Статуті ООН, Загальної декларації прав людини (1948 р.) * (553), Міжнародному пакті "Про економічні, соціальні та культурні права" (1966 р.), Міжнародному пакті "Про громадянські та політичні права" (1966 р.) * (554) та інших міжнародно-правових документах. 2. У Конвенції МОП N
 8. Стаття 354. Федеральна інспекція праці
  Коментар до статті 1. Федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на проведення державного нагляду і контролю у сфері праці, є Федеральна служба з праці та зайнятості, що знаходиться у віданні Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку РФ. Зазначена служба здійснює надані їй повноваження відповідно до Положення про Федеральної службі з праці та
 9. Стаття 356. Основні повноваження федеральної інспекції праці
  Коментар до статті 1. Стаття 356 визначає компетенцію федеральної інспекції праці, що забезпечує реалізацію поставлених перед нею завдань. У своїй діяльності федеральна інспекція праці не повинна виходити за межі наданих їй повноважень, інакше вона буде або перешкоджати здійсненню наглядово-контрольної діяльності іншими уповноваженими на те державними органами, або
 10. Стаття 355 . Принципи діяльності та основні завдання федеральної інспекції праці
  Коментар до статті 1. Стаття 45 Конституції РФ гарантує громадянам Російської Федерації право на державний захист наданих їм прав і свобод. Принцип державного захисту прав і свобод людини і громадянина служить основоположним початком для діяльності всього державного механізму. Будучи ланкою цього механізму, федеральна інспекція праці та її посадові особи зобов'язані
 11. Стаття 359. Незалежність державних інспекторів праці
  1. В Відповідно до ст. 6 Конвенції МОП N 81 "Про інспекцію праці" персонал інспекції повинен складатися з державних службовців саме тому, що статус і умови роботи державних службовців роблять їх незалежними від будь-якого неналежного зовнішнього впливу. Незалежність державних інспекторів праці полягає в тому, що, реалізуючи свої контрольно-наглядові повноваження, вони
 12. 11. Скасування рішення суду або скасування (визнання незаконним) рішення державної інспекції праці про відновлення працівника на роботі
  . Якщо за рішенням суду або державної інспекції праці працівника, раніше звільненого з організації, знову прийняли на роботу (відновили), то його можна звільнити по даній підставі в тому випадку, якщо в результаті оскарження рішення суду скасовано або рішення державної інспекції праці про відновлення на роботі було скасовано або визнано незаконним. Наказ про припинення трудового
 13. Стаття 356. Основні повноваження федеральної інспекції праці
  1. Всі закріплені в цій статті основні повноваження органів федеральної інспекції праці засновані на положеннях Конвенції МОП N 81 "Про інспекцію праці". 2. Видається, що всі повноваження державних інспекцій праці, перераховані в коментованій статті, є похідними і підпорядковані найважливішого повноваженням цього державного органу, що стоїть на першому місці, - здійснення державного
© 2014-2022  yport.inf.ua