Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 354. Федеральна інспекція праці

Федеральна інспекція праці - єдина централізована система, що складається з федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на проведення федерального державного нагляду за дотриманням трудового законодавства та інших норматив-них правових актів, що містять норми трудового права, та його територіальних органів (державних інспекцій праці).
(В ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Частина друга втратила чинність. - Федеральний закон від 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Керівництво діяльністю федеральної інспекції праці здійснює керівник федерального органу виконавчої вла-сти, уповноваженого на проведення федерального державного нагляду за дотриманням трудового законодавства та інших норма-тивних правових актів, що містять норми трудового права, - головний державний інспектор праці Російської Федерації, призначають-чаєм на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.
(В ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Частина четверта втратила чинність. - Федеральний закон від 22.08.2004 N 122-ФЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 354. Федеральна інспекція праці "
 1. Стаття 23.12. Федеральна інспекція праці та підвідомчі їй державні інспекції праці
  статтями 5.28 - 5.34, 5.44 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) головний державний інспектор праці Російської Федерації, його заступники; головний державний правовий інспектор праці Російської Федерації; головний державний інспектор Російської Федерації з охорони
 2. Стаття 354. Федеральна інспекція праці
  федеральної інспекції праці закріплені в ТК. Колишня редакція коментованої статті передбачала необхідність затвердження Урядом РФ положення про федеральної інспекції праці. Таке Положення було затверджено постановою Уряду РФ від 28.01.2000 N 78 "Про федеральної інспекції праці" (в ред. Від 08.01.2003) * (551). У Положенні були визначені структура федеральної інспекції праці,
 3. Коментар до статті 23.12
  федеральної інспекції праці визначено Положенням про зазначену інспекції, затвердженим Постановою Уряду РФ від 28 січня 2000 N 78. Згідно з Положенням федеральна інспекція праці - єдина федеральна централізована система державних органів, які здійснюють державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства Російської Федерації про працю та охорону праці всіма
 4. Стаття 365. Взаємодія федеральної інспекції праці з державними органами, органами місцевого самоврядування та організаціями
  стаття грунтується на ст. 5 Конвенції МОП N 81 "Про інспекцію праці", де передбачається, що компетентний орган влади, яким є інспекція праці, вживає відповідних заходів з метою сприяння: - ефективній співпраці між службами інспекції, з одного боку, та іншими урядовими службами, а також державними і приватними установами, що здійснюють аналогічну
 5. Стаття 354. Федеральна інспекція праці
  федерального значення, автономних областей, автономних округів, районів, міст і міжрегіональні державні інспекції праці на чолі з Федеральною службою з праці та зайнятості складають єдину централізовану систему державних органів - федеральну інспекцію праці, уповноважену на здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства та інших
 6. 11. Скасування рішення суду або скасування (визнання незаконним) рішення державної інспекції праці про відновлення працівника на роботі
  інспекції праці працівника, раніше звільненого з організації, знову прийняли на роботу (відновили), то його можна звільнити з даного основи в тому випадку, якщо в результаті оскарження рішення суду скасовано або рішення державної інспекції праці про відновлення на роботі було скасовано або визнано незаконним. Наказ про припинення трудового договору по даній підставі складається за
 7. Стаття 355. Принципи діяльності та основні завдання федеральної інспекції праці
  федеральної інспекції праці реалізується, зокрема, при здійсненні ними наданих ст. 356 ТК повноважень (докладніше див коммент. До цієї статті). 3. Частина 2 коментованої статті визначає завдання органів федеральної інспекції праці, яка у своїй діяльності покликана проводити роботу за чотирма основними напрямками: а) забезпечувати дотримання законодавчо встановлених прав
 8. Стаття 356. Основні повноваження федеральної інспекції праці
  федеральної інспекції праці засновані на положеннях Конвенції МОП N 81 "Про інспекцію праці". 2. Видається, що всі повноваження державних інспекцій праці, перераховані в коментованій статті, є похідними і підпорядковані найважливішого повноваженням цього державного органу, що стоїть на першому місці, - здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства
 9. Стаття 356. Основні повноваження федеральної інспекції праці
  федеральної інспекції праці, що забезпечує реалізацію поставлених перед нею завдань. У своїй діяльності федеральна інспекція праці не повинна виходити за межі наданих їй повноважень, інакше вона буде або перешкоджати здійсненню наглядово-контрольної діяльності іншими уповноваженими на те державними органами, або втручатися в роботу перевіряються організацій. Для
 10. Стаття 358. Обов'язки державних інспекторів праці
  федеральної інспекції праці, державні інспектори діють відповідно до Конституції РФ, вимогами федеральних законів та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права. Перелік таких актів наведений у ст. 5 (див. коментар. До неї). Відповідно до ст. 18 Закону про захист прав юридичних осіб і підприємців державні інспектори праці при проведенні
 11. Стаття 359. Незалежність державних інспекторів праці
  федеральними законами, діючи виключно в рамках прав і обов'язків, встановлених законодавством РФ, на основі матеріалів перевірок, проведених ними з дотриманням регламентованих законодавством вимог повноти, всебічності та об'єктивності. 2. Принцип незалежності державних інспекторів праці закріплений в коментованій статті, відповідно до якої посадові особи,
 12. Стаття 23.40. Органи державної інспекції по маломірних суднах
  статтями 8.22, 8.23 (в частині випуску в експлуатацію та експлуатації маломірних суден з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах або нормативів рівня шуму), частиною 2 статті 11.7, статтями 11.8 , 11.8.1, 11.9 - 11.12, частиною 2 статті 11.13 справжнього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 29.06.2009 N 134-ФЗ) 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від
 13. Стаття 365. Взаємодія федеральної інспекції праці з державними органами, органами місцевого самоврядування та організаціями
  федеральний орган виконавчої влади, який здійснює підготовку щорічного зведеного доповіді про стан державного контролю (нагляду) та його подання в Уряд РФ (ч. 5 ст . 7 Закону про захист прав юридичних осіб і
 14. Стаття 188. Порядок здійснення контролю за по-веденням умовно засуджених
  статтями 33 - 38 цього Кодексу. 3. Втратив чинність . - Федеральний закон від 05.04.2010 N 46-ФЗ. 4. Умовно засуджені зобов'язані звітувати перед кримінально-виконавчими інспекціями і командуванням військових частин про свою поведінку, виконувати покладені на них судом обов'язки, з'являтися за викликом до кримінально-виконавчої інспекції. При неявці без поважних причин умовно засуджений може
 15. Стаття 360. Порядок інспектування роботодавців
  федеральної інспекції праці визначається Конвенцією МОП N 155 "Про безпеку та гігієну праці" (1981 р.) , що встановлює заходи на національному рівні та на рівні підприємства, спрямовані на попередження нещасних випадків та заподіяння шкоди здоров'ю, пов'язаних з роботою. Конвенцією передбачені різні способи досягнення зазначеної мети, в тому числі діяльність відповідних
 16. Стаття 25. Порядок виконання покарання у вигляді орга-тільних робіт
  інспекції за місцем проживання засуджених. Вид обов'язкових робіт та об'єкти, на яких вони відбувають, визначаються органами місцевого самоврядування за погодженням з кримінально-виконавчими інспекціями. (частина перша в ред. Федерального закону від 30.12.2006 N 273-ФЗ) 2. Засуджений до обов'язкових робіт залучається до відбування покарання не пізніше 15 днів з дня надходження до
 17. Стаття 361. Оскарження рішень державних інспекторів праці
  стаття передбачає адміністративний і (або) судовий порядок оскарження рішень державних інспекторів праці. Адміністративний порядок передбачає подачу скарги вищестоящому по підпорядкованості особі чи органу. В ст. 361 уточнюється, що рішення державних інспекторів праці можуть бути оскаржені відповідному керівнику за підпорядкованістю, головному державному інспектору
 18. Стаття 216.1. Державна експертиза умов праці
  стаття визначає органів, що здійснюють державну експертизу умов праці, її цілі і завдання. В Положенні про проведення державної експертизи умов праці в Російській Федерації, затвердженому постановою Уряду РФ від 25.04.2003 N 244 (в ред. від 01.02.2005) * (345), передбачено порядок направлення на експертизу документів і матеріалів з умов і охорони праці та термін
 19. Стаття 364. Відповідальність державних інспекторів праці
  федеральними законами (ст. 22 Закону про захист прав юридичних осіб і підприємців). Державна інспекція праці, що відшкодувала шкоду, заподіяну державним інспектором праці, має право зворотної вимоги (регресу) до цього посадовій особі у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлено законом (ст. 1081
© 2014-2022  yport.inf.ua