Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 353.1. Відомчий контроль за дотриман-ням трудового законодавства та інших нормативних пра-вових актів, що містять норми трудового права

(введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Відомчий контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, в підвідомчих організаціях здійснюється федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування в порядку і на умовах, що визначаються законами Російської Федерації і законами суб'єктів Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 353.1. Відомчий контроль за дотриман-ням трудового законодавства та інших нормативних пра-вових актів, що містять норми трудового права "
 1. Стаття 21. Відомчий контроль
  відомчий контроль з боку вище-стоять органів та їх посадових осіб. Порядок здійснення відомчого контролю визначається нормативними правовими
 2. Стаття 21. Відомчий контроль
  відомчого контролю, приймаючи відповідні нормативні правові акти. 2. Відомчий контроль покликаний служити забезпеченню дотримання законодавства, що регулює питання виконання покарань, дотримання прав і законних інтересів засуджених, забезпечення їх безпеки, а також безпеки інших осіб. Крім того, відомчий контроль спрямований і на забезпечення ефективності
 3. Стаття 353. Державний контроль (нагляд) за со-Блюденов трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  контроль (нагляд) за дотриманням вимог з безпечного ведення робіт в окремих сферах діяльності здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації уповноваженими федеральними органами виконавчої
 4. Стаття 362. Відповідальність за порушення трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  стаття в зміненому вигляді відтворює положення гл. 62 ТК "Відповідальність за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права", що складається всього лише з однієї статті (див. ст. 419 і коммент. До
 5. Глава 57. Державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового
 6. Стаття 23.12. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  стаття 5.44 визнана такою, що втратила силу з 1 січня 2010 року. Питання адміністративної відповідальності за приховування страхового випадку регламентуються статтею 15.34 даного документа. 1. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, розглядає
 7. Стаття 359. Незалежність державних інспекторів праці
  контрольно-наглядові повноваження, вони керуються тільки Конституцією, трудовим законодавством і іншими федеральними законами, діючи виключно в рамках прав і обов'язків, встановлених законодавством РФ, на основі матеріалів перевірок, проведених ними з дотриманням регламентованих законодавством вимог повноти, всебічності та об'єктивності. 2. Принцип незалежності
 8. Стаття 1. Цілі і завдання трудового законодавства
  контролю (нагляду), профспілковому контролю за дотриманням трудового законодавства (включаючи законодав -будівництві про охорону праці) та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права; (в ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ) вирішення трудових спорів; обов'язковому соціальному страхуванню у випадках , передбачених федеральними законами. (абзац
 9. 26. Внутрішньовідомчий, аудиторський і громадський фінансовий контроль.
  контроль. Відомчий фінансовий контроль здійснюється вищестоящими по відношенню до перевіряється структурі, органами міністерств , відомств. Внутрішньогосподарський контроль, здійснюваний в рамках конкретних підприємств для підвищення надійності їх роботи, забезпечення його якості. Він реалізується такими підрозділами підприємств, як фінансові розрахункові відділи, бухгалтерії, створюються
 10. Стаття 362. Відповідальність за порушення трудо-вого законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, несуть відповідальність у випадках і порядку, що встановлені цим Кодексом та іншими федеральними законами. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 11. Стаття 352. Способи захисту трудових прав і свобод
  статтями); громадський контроль професійних спілок (див. ст. ст. 370 - 373 і коммент. до них); Федеральним законом від 30 червня 2006 р. N 90-ФЗ передбачена судовий захист трудових прав працівника. Розгляд трудових спорів віднесено до підвідомчості судів ст. 22 ЦПК. Справи про поновлення на роботі і справи про вирішення колективних трудових спорів розглядаються районним судом в
 12. Стаття 9. Регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин в договірних порядку
  трудовим законодавством регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними від-носіння може здійснюватися шляхом укладення, зміни, доповнення працівниками і роботодавцями колективних договорів, Угоді, трудових договорів. Колективні договори, угоди, трудові договори не можуть містити умов, що обмежують права або знижують рівень гарантій
 13. Стаття 89. Відомчий контроль якості та безпеки медичної діяльності
  відомчий контроль якості та безпеки медичної діяльності здійснюється федеральними органами виконавчої влади та органами виконавчої влади суб'єктів РФ щодо підвідомчих їм органів і організацій. Відомчий контроль здійснюється за допомогою проведення перевірок додержання: 1) медичними організаціями порядків надання медичної допомоги та стандартів
 14. Стаття 249. Відшкодування витрат, пов'язаних з навчений-ням працівника
  ням про обу-чении за рахунок коштів роботодавця, працівник зобов'язаний відшкодувати витрати, понесені роботодавцем на його навчання, обчислені про-пропорційно фактично не відпрацьований після закінчення навчання часу, якщо інше не передбачено трудовим договором або угодою про
 15. Стаття 216.1. Державна експертиза умов праці
  стаття визначає органи, що здійснюють державну експертизу умов праці, її цілі і завдання. У Положенні про проведення державної експертизи умов праці в Російській Федерації, затвердженому постановою Уряду РФ від 25.04.2003 N 244 (в ред. від 01.02.2005) * (345), передбачено порядок направлення на експертизу документів і матеріалів з умов і охорони праці та термін
 16. Стаття 380. Обов'язок роботодавця не перешкоджати працівникам у здійсненні самозахисту
  контролю за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового
© 2014-2022  yport.inf.ua