Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 1. Цілі і завдання трудового законодавства

Цілями трудового законодавства є встановлення державних гарантій трудових прав і свобод громадян, створення сприятливих умов праці, захист прав та інтересів працівників і роботодавців.
Основними завданнями трудового законодавства є створення необхідних правових умов для досягнення оптимально-го узгодження інтересів сторін трудових відносин, інтересів держави, а також правове регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин по:
організації праці та управління працею;
працевлаштування у даного роботодавця;
професійній підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників безпосередньо у даного роботодавцем-ля;
соціального партнерства, ведення колективних переговорів, укладання колективних договорів та угод;
участі працівників і професійних спілок у встановленні умов праці та застосування трудового законодавства у пре-чених законом випадках ;
матеріальної відповідальності роботодавців і працівників у сфері праці;
державному контролю (нагляду), профспілковому контролю за дотриманням трудового законодавства (включаючи законодавство про охорону праці) і інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права;
(в ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
вирішення трудових спорів;
обов'язковому соціальному страхуванню у випадках, передбачених федеральними законами.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 1. Цілі і завдання трудового законодавства"
 1. Стаття 1. Цілі і завдання кримінально-виконавчого законо-давства Російської Федерації
  законодавство Російської Федерації має своїми цілями виправлення засуджених та попередити ждение вчинення нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. 2. Завданнями кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації є регулювання порядку та умов ис-нання та відбування покарань, визначення засобів виправлення засуджених, охорона їх прав, свобод і законних
 2. Стаття 216.1. Державна експертиза умов праці
  стаття визначає органи, що здійснюють державну експертизу умов праці, її цілі і завдання. У Положенні про проведення державної експертизи умов праці в Російській Федерації, затвердженому постановою Уряду РФ від 25.04.2003 N 244 (в ред. Від 01.02.2005) * (345), передбачено порядок направлення на експертизу документів і матеріалів з умов і охорони праці та термін
 3. Стаття 205. Поширення на учнів трудового законодавства
  трудовими, на учнів з моменту його укладення поширюються норми трудового законодавства, включаючи і норми, що регулюють охорону праці. Всі учні користуються трудовими правами і несуть обов'язки нарівні з працівниками даної організації, включаючи підпорядкування правилам внутрішнього трудового
 4. Розділ XIII. Захист трудових прав і свобод. розгляд і вирішення трудових суперечок. відповідальність за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права
  трудових прав і свобод. розгляд і вирішення трудових суперечок. відповідальність за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового
 5. Стаття 205. Поширення на учнів трудового законодавства
  трудовий процес, тобто норми трудового законодавства. Учні, що проходять професійне навчання (підготовку та перепідготовку) в організації, користуються всіма правами і несуть обов'язки працівників даної організації. На них поширюються які у організації правила внутрішнього трудового розпорядку, вимоги охорони праці, встановлені законами та іншими нормативними правовими
 6. Стаття 15. Трудові відносини
  трудової функції (роботи за посадою відповідно до штатного розкладу, професії, спеціальності з вказівкою кваліфікації; конкретного виду доручається працівникові роботи), підпорядкуванні працівника правилам внутрішнього трудового розпорядку при забезпеченні роботодавцем умов праці, передбачених трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права,
 7. 61. Загальні положення законодавства про працю
  трудових та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин. Трудове право виконує функції соціального захисту населення. Основні принципи російського трудового законодавства: 1) праця вільний, кожен має право вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці, вибирати рід діяльності і професію; 2) примусова праця заборонена, 3) кожен має право на працю в умовах,
 8. Стаття 362. Відповідальність за порушення трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  стаття в зміненому вигляді відтворює положення гл. 62 ТК "Відповідальність за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права", що складається всього лише з однієї статті (див. ст. 419 і коммент. До
 9. Стаття 312. Розірвання трудового договору з надомниками
  трудового договору, передбачених у ТК, трудовий договір з надомником може бути розірваний і з підстав, включеним в текст трудового договору (наприклад, виготовлення бракованої продукції, відсутність замовлень, сировини), але це не є обов'язковим. 2. Припинення трудового договору з підстави, що отримав закріплення в тексті трудового договору, має бути відображено і в трудовій
 10. 3. Трудова книжка
  трудовим договором, заповнюється за загальними правилами. Тобто ніяк не вказується те, що укладено строковий трудовий договір (Лист Роструда від 6 квітня 2010 р. N 937-6-1). При припиненні строкового трудового договору у трудовій книжці зробіть запис: "Звільнений у зв'язку із закінченням терміну трудового договору, пункт 2 частини 1 статті 77 Трудового кодексу РФ ". Винятком з цього правила будуть випадки,
 11. Стаття 352. Способи захисту трудових прав і свобод
  стаття передбачає способи захисту як трудових прав, так і свобод, тобто її завдання і сенс повністю відповідають положенням міжнародних актів і Конституції щодо захисту прав і свобод громадян. Згідно ч. 1 ст. 17 Конституції в Російській Федерації визнаються і гарантуються права і свободи людини і громадянина відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. В
 12. Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
  стаття містить одну з основних гарантій стабільності трудового договору. ТК гарантує працівникові дотримання тих умов договору, які були обумовлені при укладенні трудового договору. 2. Зміна визначених сторонами умов трудового договору, в тому числі переклад на іншу роботу, допускається лише за згодою сторін трудового договору, за винятком випадків, передбачених ТК .
© 2014-2022  yport.inf.ua