Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 1. Цілі і завдання кримінально-виконавчого законо-давства Російської Федерації

1. Кримінально-виконавче законодавство Російської Федерації має своїми цілями виправлення засуджених та попередити ждение вчинення нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.
2. Завданнями кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації є регулювання порядку та умов ис-нання та відбування покарань, визначення засобів виправлення засуджених, охорона їх прав, свобод і законних інтересів, надання засудженим допомоги у соціальній адаптації.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 1. Цілі і завдання кримінально-виконавчого зако- нодательства Російської Федерації "
 1. Стаття 8. Принципи кримінально-виконавчого законо-давства Російської Федерації
  Кримінально-виконавче законодавство Російської Федерації грунтується на принципах законності, гуманізму, демокра-тизма, рівності засуджених перед законом, диференціації та індивідуалізації виконання покарань, раціонального застосування примусових заходів , засобів виправлення засуджених та стимулювання їх правослухняної поведінки, з'єднання покарання з исправи-них
 2. Стаття 5. Дія кримінально-виконавчого законо-давства Російської Федерації щодо засуджених військовослужбовців
  1. Покарання засуджених військовослужбовців виконуються відповідно до цього Кодексу, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами, а також правилами відбування кримінальних покарань засудженими військовослужбовцями, утвер-ждаемимі федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної полі-тики, нормативно-правовому
 3. Стаття 2. Структура і зміст кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації
  1. Кримінально-виконавче законодавство Російської Федерації складається з цього Кодексу та інших федеральних зако-нів. 2. Кримінально-виконавчим законодавством Російської Федерації встановлюються загальні положення та принципи исполне-ня покарань, застосування інших заходів кримінально-правового характеру, передбачених Кримінальним кодексом Російської Федерації; по-рядок і умови виконання та
 4. Стаття 103. Залучення до праці засуджених до позбавлення волі
  1. Кожен засуджений до позбавлення волі зобов'язаний трудитися в місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією ісправітель-них установ. Адміністрація виправних установ зобов'язана залучати засуджених до праці з урахуванням їх статі, віку, трудо-здатності, стану здоров'я та, по можливості, спеціальності, а також виходячи з наявності робочих місць. Засуджені залучаються до праці в центрах
 5. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
  БНА ФОИВ - Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади Бюлетень ЗС РФ - Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації Відомості СНР і ЗС РФ - Відомості Ради народних депутатів і Верховної Ради Російської Федерації ГК РФ - Цивільний кодекс Російської Федерації КоАП РФ - Кодекс України про адміністративні правопорушення
 6. Стаття 6. Дія кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації в просторі і в часі
  1. Кримінально-виконавче законодавство Російської Федерації застосовується на всій території Російської Федеративної-ції. 2. Виконання покарань, а також застосування засобів виправлення засуджених і надання допомоги звільняються особам осуще ствляют відповідно до законодавства, чинного під час їх
 7. Покажчик скорочень
  АН СРСР - Академія наук Союзу Радянських Соціалістичних Республік БК РФ - Бюджетний кодекс Російської Федерації ВАІ - військова автомобільна інспекція ВВК - військово-лікарська комісія ВЦВК - Всеросійський центральний виконавчий комітет ВУС - військово-облікова спеціальність ГК РФ - Цивільний кодекс Російської Федерації ЦПК РФ - Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації
 8. Стаття 29. Відповідальність засуджених до орга-тільних роботам
  1. За порушення засудженим до обов'язкових робіт порядку та умов відбування покарання кримінально-виконавча інспекція ція попереджає його про відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації. 2. Відносно засуджених, які злісно ухиляються від відбування обов'язкових робіт, кримінально-виконавча інспекція на спрямовує до суду подання про заміну обов'язкових робіт іншим
 9. Стаття 284. Повноваження федеральних органів вико-навчої влади в галузі застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Феде-рації
  (в ред. Федерального закону від 28.12.2004 N 182-ФЗ) 1. Керівники федеральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів в області застосування заходів примусу ня за порушення бюджетного законодавства Російської Федерації мають право відповідно до договорами (угодами) про пре-доставлених коштів з федерального бюджету: списувати в безспірному порядку суми бюджетних
 10. Стаття 138.1. Субсидії федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації
  (введена Федеральним законом від 22.07.2008 N 141-ФЗ) 1. Під субсидіями федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації розуміються міжбюджетні трансферти, що надаються федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації з метою співфінансування виконання витратних зобов'язань Російської Федерації, що виникають при виконанні повноважень, віднесених до компетенції
 11. Стаття 10. Основи правового становища засуджених
  1. Російська Федерація поважає і охороняє права, свободи і законні інтереси засуджених, забезпечує законність застосований-ня засобів їх виправлення, їх правовий захист і особисту безпеку при виконанні покарань. 2. При виконанні покарань засудженим гарантуються права і свободи громадян Російської Федерації з вилученнями і ограни-нями, встановленими кримінальним, кримінально-виконавчим і
 12. Коментар до п. 1
  1. Відповідно до п. 23 Положення про призов на військову службу громадян Російської Федерації для здійснення методичного керівництва нижчестоящими призовними комісіями, контролю за їх діяльністю та виконання інших завдань, визначених коментованим Законом, рішенням вищої посадової особи суб'єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу
 13. Стаття 6. Дія кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації в просторі і в часі
  Коментар до статті 6 Січень. Частиною 1 ст. 6 ДВК РФ встановлюється, що кримінально- виконавче законодавство Російської Федерації застосовується на всій території Російської Федерації. Це положення означає обов'язковість застосування норм кримінально-виконавчого законодавства на території всіх суб'єктів Російської Федерації. Де б не відбував покарання засуджений, на нього повною мірою
© 2014-2022  yport.inf.ua