Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 8. Принципи кримінально-виконавчого законо-давства Російської Федерації

Кримінально-виконавче законодавство Російської Федерації грунтується на принципах законності, гуманізму, демокра-тизма, рівності засуджених перед законом, диференціації та індивідуалізації виконання покарань, раціонального застосування примусових заходів , засобів виправлення засуджених та стимулювання їх правослухняної поведінки, з'єднання покарання з исправи-них впливом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 8. Принципи кримінально-виконавчого законо-давства Російської Федерації "
 1. Стаття 5. Дія кримінально-виконавчого законо-давства Російської Федерації щодо засуджених військовослужбовців
  кримінальних покарань засудженими військовослужбовцями, утвер-ждаемимі федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної полі-тики, нормативно-правового регулювання в галузі оборони, за погодженням з Генеральною прокуратурою Російської Федеративної-ції. (В ред. Федерального закону від 08.11.2008 N 194-ФЗ) 2. Засуджені військовослужбовці відбувають
 2. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
  виконавчої влади Бюлетень ЗС РФ - Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації Відомості СНР і ЗС РФ - Відомості Ради народних депутатів і Верховної Ради Російської Федерації ГК РФ - Цивільний кодекс Російської Федерації КоАП РФ - Кодекс України про адміністративні правопорушення Російської Федерації НК РФ - Податковий кодекс
 3. Стаття 103. Залучення до праці засуджених до позбавлення волі
  кримінально-виконавчої системи та в організаціях інших організаційно-правових форм, розташованих на територіях виправних установ і (або) поза їх, за умови забезпечення належної охорони і изоля-ції засуджених. (Частина перша в ред. Федерального закону від 06.06.2007 N 91-ФЗ) 2. Засуджені чоловіки старше 60 років і засуджені жінки старше 55 років, а також засуджені, які є
 4. Стаття 6. Дія кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації в просторі і в часі
  виконавче законодавство Російської Федерації застосовується на всій території Російської Федеративної-ції. 2. Виконання покарань, а також застосування засобів виправлення засуджених і надання допомоги звільняються особам осуще ствляют відповідно до законодавства, чинного під час їх
 5. Покажчик скорочень
  виконавчий комітет ВУС - військово-облікова спеціальність ГК РФ - Цивільний кодекс Російської Федерації ЦПК РФ - Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації ДОСААФ - Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту ДУ ЗС РФ - Дисциплінарний статут Збройних Сил Російської Федерації КЗпП РФ - Кодекс законів про працю Російської Федерації КоАП РФ - Кодекс Російської
 6. Стаття 29. Відповідальність засуджених до орга-тільних роботам
  кримінально-виконавча інспекція ція попереджає його про відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації. 2. Відносно засуджених, які злісно ухиляються від відбування обов'язкових робіт, кримінально-виконавча інспекція на спрямовує до суду подання про заміну обов'язкових робіт іншим видом покарання відповідно до частини третьої статті 49 Кримінального кодексу Російської
 7. Стаття 284. Повноваження федеральних органів вико-навчої влади в галузі застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Феде-рації
  виконавчої влади та їх територіальних органів в області застосування заходів примусу ня за порушення бюджетного законодавства Російської Федерації мають право відповідно до договорів (угодами) про пре-доставлених коштів з федерального бюджету: списувати в безспірному порядку суми бюджетних коштів, виданих ними на поворотній основі, термін повернення яких ис-тек; списувати в
 8. Стаття 10 . Основи правового становища засуджених
  кримінальним, кримінально-виконавчим та іншим законодавством Російської Федерації. Засуджені не мо-гут бути звільнені від виконання своїх громадянських обов'язків, крім випадків, встановлених федеральним законом. 3. Засуджені - іноземні громадяни та особи без громадянства користуються правами і несуть обов'язки, що встановлені міжнародними договорами Російської Федерації,
 9. Стаття 6. Дія кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації в просторі і в часі
  кримінально-виконавче законодавство Російської Федерації застосовується на всій території Російської Федерації. Це положення означає обов'язковість застосування норм кримінально-виконавчого законодавства на території всіх суб'єктів Російської Федерації. Де б не відбував покарання засуджений, на нього повною мірою поширюються положення федеральних законів, що регламентують умови та
 10. Стаття 104.1. Запозичення суб'єктів Російської Федерації у валюті Російської Федерації за межами Рос-сийской Федерації
  виконавчої влади, не нижче рівня, встановленого Урядом Російської Федерації. 2. Запозичення суб'єктів Російської Федерації у валюті Російської Федерації за межами Російської Федерації, за винятком випадку, встановленого пунктом 1 цієї статті, не
 11. 7.1. Організації кримінально-виконавчої системи
  кримінально-виконавчої системи Міністерства юстиції РФ щодо земельних ділянок, наданих для безпосереднього виконання покладених на ці організації та установи функцій. Згідно ст. 5 Закону РФ від 21.07.93 N 5473-1 "Про установах та органах, які виконують кримінальні покарання у вигляді позбавлення волі" кримінально-виконавча система включає в себе: - установи, виконують
 12. Стаття 14. Бюджет суб'єкта Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних-го фонду
  принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації "(далі - Федеральний закон" Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації "), і видаткових зобов'язань суб'єктів Російської Федерації, що здійснюються за рахунок
 13. Принципи виконавчого виробництва
  принципів, такі як: - конституційні принципи; - міжгалузеві принципи; - принципи виконавчого провадження. Конституційні принципи поширюються на вагу процесуальні відносини, так як складають гарантію законного застосування державного примусу в області виконавчого провадження. Основні конституційні принципи у виконавчому провадженні: - принцип
 14. Стаття 60. Нагляд за відбуванням засудженими покарання у вигляді обмеження волі
  кримінально-виконавчими інспекціями і полягає в спостереженні за поведінкою засуджених, дотриманням ними встановлених судом обмежень та прийнятті у разі потреби встановлених законом заходів впливу. Для забезпечення нагляду, попередження злочинів і в цілях отримання необхідної інформації про поведінку засуджених кримінально-виконавчі інспекції мають право використовувати
© 2014-2022  yport.inf.ua