Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 10. Основи правового становища засуджених

1. Російська Федерація поважає і охороняє права, свободи і законні інтереси засуджених, забезпечує законність застосований-ня засобів їх виправлення, їх правовий захист і особисту безпеку при виконанні покарань.
2. При виконанні покарань засудженим гарантуються права і свободи громадян Російської Федерації з вилученнями і ограни-нями, встановленими кримінальним, кримінально-виконавчим та іншим законодавством Російської Федерації. Засуджені не мо-гут бути звільнені від виконання своїх громадянських обов'язків, крім випадків, встановлених федеральним законом.
3. Засуджені - іноземні громадяни та особи без громадянства користуються правами і несуть обов'язки, що встановлені міжнародними договорами Російської Федерації, законодавством Російської Федерації про правове становище іноземних громадян і осіб без громадянства, з вилученнями і обмеженнями, передбаченими кримінальним, кримінально-виконавчим та іншим законодав-ством Російської Федерації.
4. Права і обов'язки засуджених визначаються цим Кодексом з порядку й умов відбування конкретного виду покарання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 10. Основи правового становища засуджених "
 1. Стаття 150. Роздільне утримання засуджених під-ськовослужбовців
  підстав.
 2. Стаття 110. Основні форми і методи виховання-котельної роботи із засудженими до позбавлення волі
  основі психолого-педагогічних методів. 3. Для організації виховної роботи із засудженими у виправних установах створюється матеріально-технічна ба-за відповідно до норм, затверджених Урядом Російської
 3. Стаття 72. Матеріально-побутове забезпечення і ме-діцінскую обслуговування засуджених до арешту
  засуджених до арешту здійснюється за нормами, встановленими для засуджених до позбавлення волі, відбувають покарання в умовах загального режиму у в'язниці, а неповнолітніх засуджених - за нормами , встановленим для виховних колоній. 2. Засудженим надається медична
 4. Стаття 68. Місця відбування арешту
  засудження в арештних будинках. 2. Засуджений відбуває весь строк покарання, як правило, в одному арештні будинку. 3. Переклад засудженого з одного арештного дому до іншого допускається в разі його хвороби або для забезпечення його особистої безпеки, а також при інших виняткових обставин, що перешкоджають подальшому знаходженню засудженого в даному арештному
 5. Стаття 109. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі
  засудженими до позбавлення волі спрямована на їх виправлення, формування у засуджених поважних ставлення до людини, суспільства, праці, нормам, правилам і традиціям людського гуртожитку, на підвищення їх освітньої-тельного і культурного рівня. 2. Участь засуджених у проведених виховних заходах враховується при визначенні ступеня їх виправлення, а так-же при застосуванні до них заходів
 6. Стаття 106. Залучення засуджених до позбавлення сво-боди до робіт без оплати праці
  засуджені чоловіки старше 60 років, засуджені жінки старше 55 років, засуджені вагітні жінки залучаються до роботи без оплати праці за їх бажанням. 3. До зазначених робіт засуджені залучаються в порядку черговості у вільний від роботи час, їх тривалість не повинна перевищувати двох годин на тиждень. Тривалість робіт може бути збільшена за письмовою заявою засудженого або
 7. Стаття 187. Органи, що здійснюють контроль за пове-дением умовно засуджених
  правовими актами, до здійснення контролю за поведінкою умовно засуджених залучаються працівники відповідних служб органів внутрішніх справ. (В ред. Федерального закону від 09.01.2006 N 12-ФЗ) Про деякі питання судової практики призначення і виконання кримінального покарання см. Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 29.10.2009 N
 8. Стаття 28. Обов'язки адміністрації організа-цій, в яких засуджені відбувають обов'язкові роботи
  засуджені відбувають обов'язкові роботи, покладаються контроль за виконанням засудженими визначених для них робіт, повідомлення кримінально-виконавчих інспекцій про кількість опрацьованих годин або про ухилення засуджених від відбування покарання. 2. Втратив силу. - Федеральний закон від 08.12.2003 N 161-ФЗ. 3. У разі заподіяння каліцтва, пов'язаного з виконанням обов'язкових робіт, відшкодування
 9. Стаття 149. Місця відбування арешту засудженими воєн-бовців
  засуджені до арешту, відбувають покарання на гауптвахтах для засуджених військовослужбовців або у відповід-чих відділеннях гарнізонних
 10. Стаття 11. Основні обов'язки засуджених
  правових актів. 3. Засуджені зобов'язані виконувати законні вимоги адміністрації установ та органів, що виконують покарання. 4. Засуджені зобов'язані ввічливо ставитися до персоналу, іншим особам, відвідують установи, виконують покарання, а також до інших засуджених. 5. Засуджені зобов'язані з'являтися за викликом адміністрації установ та органів, що виконують покарання, і давати пояснення по
 11. Стаття 146. Виховна робота із засудженими військовослужбовцями
  засудженими військовослужбовцями командиром військової частини проводиться виховна робота з урахуванням характеру і ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину, особи засудженого військовослужбовця, а також його поведінки і ставлення до військової
 12. Стаття 9. Виправлення засуджених та його основні засоби
  засуджених - це формування у них шанобливого ставлення до людини, суспільства, праці, нормам, правилам і традиціям людського співжиття і стимулювання правослухняної поведінки. 2. Основними засобами виправлення засуджених є: встановлений порядок виконання та відбування покарання (режим), виховна робота, суспільно корисну працю, отримання загальної освіти,
© 2014-2022  yport.inf.ua