Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 28. Обов'язки адміністрації організа-цій, в яких засуджені відбувають обов'язкові роботи

1. На адміністрацію організацій, в яких засуджені відбувають громадські роботи, покладаються контроль за виконанням засудженими визначених для них робіт, повідомлення кримінально-виконавчих інспекцій про кількість опрацьованих годин або про ухилення засуджених від відбування покарання.
2. Втратив силу. - Федеральний закон від 08.12.2003 N 161-ФЗ.
3. У разі заподіяння каліцтва, пов'язаного з виконанням обов'язкових робіт, відшкодування шкоди засудженому здійснюється в со-відповідності до законодавства Російської Федерації про працю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 28. Обов'язки адміністрації організа-цій, в яких засуджені відбувають обов'язкові роботи "
 1. Стаття 28. Обов'язки адміністрації організацій, в яких засуджені відбувають обов'язкові роботи
  Коментар до статті 28 січня. Кримінально-виконавча інспекція направляє в організацію, в якій засуджений відбуватиме покарання, копію вироку і сповіщення, в якому адміністрація організації інформується про те, що вона повинна видати наказ про прийом засудженого на роботу; ознайомити його під розписку з правилами внутрішнього розпорядку організації, техніки безпеки і виробничої
 2. Стаття 49. Обов'язкові роботи Коментар до статті 49
  1. Обов'язкові роботи є основним видом покарання. Норми про призначення та виконанні покарання у вигляді обов'язкових робіт були введені в дію з 10 січня 2005 р., проте це покарання може бути призначено і за злочини, вчинені до 10 січня 2005 2. Сутність обов'язкових робіт полягає у виконанні засудженим у вільний від основної роботи чи навчання час безоплатних,
 3. Стаття 27. Обчислення строку обов'язкових робіт
  1. Термін обов'язкових робіт обчислюється в годинах, протягом яких засуджений відбував обов'язкові роботи. 2. Час обов'язкових робіт не може перевищувати чотирьох годин у вихідні дні і в дні, коли засуджений не зайнятий на основній роботі, службі або навчанні; в робочі дні - двох годин після закінчення роботи, служби або навчання, а за згодою засудженого - чотирьох годин. Час обов'язкових робіт в
 4. Стаття 60.9. Обов'язки адміністрацій організацій, в яких працюють засуджені до примусових робіт
  1. Адміністрації організацій, в яких працюють засуджені до примусових робіт, забезпечують їх залучення до тру-ду з урахуванням стану здоров'я та професійної підготовки, отримання ними початкової професійної освіти або професійної підготовки. 2. Адміністраціям організацій, в яких працюють засуджені до примусових робіт, забороняється звільняти їх з роботи, за
 5. Стаття 60.8. Умови праці засуджених до примусової тельним роботам
  1. Засуджені до примусових робіт залучаються до праці відповідно до трудового законодавства Російської Феде-рації, за винятком правил прийняття на роботу, звільнення з роботи, переведення на іншу роботу, відмови від виконання роботи, предос тавленія відпусток. 2. Переклад засудженого до примусових робіт на іншу роботу в разі виробничої необхідності або в відпо-вії з
 6. Стаття 68. Місця відбування арешту
  1. Засуджені до арешту відбувають покарання за місцем засудження в арештних будинках. 2. Засуджений відбуває весь строк покарання, як правило, в одному арештні будинку. 3. Переклад засудженого з одного арештного дому до іншого допускається в разі його хвороби або для забезпечення його особистої безпеки, а також при інших виняткових обставин, що перешкоджають подальшому знаходженню засудженого в
 7. Стаття 60.11. Обов'язки адміністрації исправи-тельного центру
  Відповідно до Федерального закону від 30.12.2012 N 313-ФЗ з 1 січня 2014 року частка перша статті 60.11 після слів "веде облік засуджених до примусових робіт;" буде доповнена словами "здійснює реєстрацію та зняття з реєстраційного обліку за місцем перебування засуджених до примусових робіт громадян Російської Федерації або постановку на міграційний облік і зняття з міграційного
 8. Стаття 128. Колонії-поселення
  1. У колоніях-поселеннях відбувають покарання у вигляді позбавлення волі: а) особи, засуджені за злочини, вчинені з необережності, і що раніше не відбували позбавлення волі; б) особи, вперше засуджені за вчинення умисних злочинів невеликої або середньої тяжкості; в) особи, засуджені за злочини, вчинені з необережності, і раніше відбували позбавлення волі; г) позитивно
 9. Стаття 43. Обов'язки адміністрації організацій, в яких працюють засуджені до виправних робіт
  1. На адміністрацію організації, в якій працює засуджений до виправних робіт, покладаються: правильне і своє-тимчасове виробництво утримань із заробітної плати засудженого та перерахування утриманих сум у встановленому порядку; кон-троль за поведінкою засудженого на виробництві та сприяння кримінально-виконавчої інспекції у проведенні виховної робо-ти з ним; дотримання
 10. Стаття 60.7. Працевлаштування засуджених до прин-дітельного роботам
  1. Кожен засуджений до примусових робіт зобов'язаний трудитися в місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією ІСПР-вітельних центрів. Адміністрація виправних центрів зобов'язана виходячи з наявності робочих місць залучати засуджених до праці з урахуванням їх статі, віку, працездатності, стану здоров'я та (по можливості) спеціальності. Засуджені до примусових ра-ботам залучаються до
 11. Стаття 39. Порядок виконання покарання у виді виправних робіт
  Коментар до статті 39 1. Покарання виповнюється кримінально-виконавчою інспекцією за місцем проживання засудженого і відбуває у місцях, визначених органами місцевого самоврядування за погодженням з кримінально-виконавчими інспекціями, але в районі місця проживання засудженого. У нормативних актах не розкривається поняття району місця проживання засудженого. Раніше (до грудня 2003 р.)
 12. Стаття 133. Умови відбування позбавлення волі у виховних колоніях
  Коментар до статті 133 1. Засуджені, які відбувають покарання у звичайних і полегшених умовах, проживають у гуртожитках. Пересування груп засуджених територією колонії здійснюється строєм у супроводі представника адміністрації. В приватне час засуджені можуть пересуватися в межах території житлової зони колонії поза ладу. У період від відбою до підйому пересування засуджених за
 13. Стаття 112. Загальна освіта засуджених до позбавлення волі
  1 . У виправних установах організується обов'язкове отримання засудженими до позбавлення волі, які не досягли віз-раста 30 років, загальної освіти. (частина перша в ред. Федерального закону від 21.07.2007 N 194-ФЗ) 2. Засуджені старше 30 років і засуджені, які є інвалідами першої або другої групи, отримують основну загальну або середню (повну) загальну освіту за їх бажанням. 3. Для здачі
 14. Стаття 60.12. виховна робота із засудженими-ми до примусових робіт
  1. З засудженими до примусових робіт адміністрацією виправного центру проводиться виховна робота. 2. Активну участь засуджених до примусових робіт у проведених заходах виховного характеру заохочується і враховується при застосуванні до них передбачених статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходів заохочення і стягнення. 3. Виховна робота із засудженими до
 15. Стаття 126. Виправні колонії особливого режиму для засуджених, які відбувають довічне позбавлення волі
  Окремо від інших засуджених у виправних колоніях особливого режиму відбувають покарання засуджені до довічного позбавлення волі, а також засуджені, яким смертна кара в порядку помилування замінена довічним позбавленням
 16. Стаття 60.18. Нагляд за засудженими до примусових-ним роботам і заходи з попередження порушень порядку та умов відбування примусових робіт
  1. Нагляд за відбуванням покарання засудженими до примусових робіт здійснюється адміністрацією виправного центру і полягає в спостереженні та контролі за поведінкою засуджених у виправному центрі і за місцем роботи, а також в інших місцях їх перебування. Порядок здійснення нагляду визначається федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації
 17. Стаття 43. Обов'язки адміністрації організацій, в яких працюють засуджені до виправних робіт
  Коментар до статті 43 1 . У коментованій статті встановлюються обов'язки адміністрації організації, в якій працює засуджений, по виконанню вимог вироку суду. Адміністрація організації зобов'язана правильно і своєчасно проводити утримання із зарплати засудженого і перераховувати утримані суми до бюджету; контролювати поведінку засудженого на виробництві та дотримання ним
 18. Стаття 104. Умови праці засуджених до позбавлення волі
  1. Тривалість робочого часу засуджених до позбавлення волі, правила охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії встановлюються відповідно до законодавства Російської Федерації про працю. Час початку і закінчення роботи (зміни) визначається графіками змінності, що встановлюються адміністрацією виправної установи за погодженням з адміністрацією
© 2014-2022  yport.inf.ua