Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 5. Дія кримінально-виконавчого законо-давства Російської Федерації щодо засуджених військовослужбовців

1. Покарання засуджених військовослужбовців виконуються відповідно до цього Кодексу, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами, а також правилами відбування кримінальних покарань засудженими військовослужбовцями, утвер-ждаемимі федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної полі-тики, нормативно-правовому регулювання в галузі оборони, за погодженням з Генеральною прокуратурою Російської Федеративної-ції.
(В ред. Федерального закону від 08.11.2008 N 194-ФЗ)
2. Засуджені військовослужбовці відбувають покарання і проходять військову службу відповідно до законодавства Російської Федерації. На них поширюються обмеження, передбачені нормативними правовими актами, зазначеними у частині першій на-що стоїть статті.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 5. Дія кримінально-виконавчого законо-давства Російської Федерації щодо засуджених військовослужбовців "
 1. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
  виконавчої влади Бюлетень ЗС РФ - Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації Відомості СНР і ЗС РФ - Відомості Ради народних депутатів і Верховної Ради Російської Федерації ГК РФ - Цивільний кодекс Російської Федерації КоАП РФ - Кодекс України про адміністративні правопорушення Російської Федерації НК РФ - Податковий кодекс
 2. Стаття 6. Дія кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації в просторі і в часі
  чинним під час їх
 3. Стаття 103. Залучення до праці засуджених до позбавлення волі
  кримінально-виконавчої системи та в організаціях інших організаційно-правових форм, розташованих на територіях виправних установ і (або) поза їх, за умови забезпечення належної охорони і изоля-ції засуджених. (Частина перша в ред. Федерального закону від 06.06.2007 N 91-ФЗ) 2. Засуджені чоловіки старше 60 років і засуджені жінки старше 55 років, а також засуджені, які є
 4. Стаття 77.2. Строки тримання під вартою засуджений-них до позбавлення волі, які притягуються до кримінальної відпові-ності по іншій справі
  кримінальної відповідальності по іншій справі і щодо його з-брана запобіжний захід у вигляді взяття під варту, терміни його утримання в слідчому ізоляторі визначаються відповідно до кримінально-процесуальним законодавством Російської
 5. Покажчик скорочень
  дії армії, авіації і флоту ДУ ЗС РФ - Дисциплінарний статут Збройних Сил Російської Федерації КЗпП РФ - Кодекс законів про працю Російської Федерації КоАП РФ - Кодекс України про адміністративні правопорушення РСЧА - Робітничо-селянська Червона армія РОСТО - Російська оборонна спортивно-технічна організація РРФСР - Російська Радянська Федеративна
 6. Стаття 284. Повноваження федеральних органів вико-навчої влади в галузі застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Феде-рації
  діючої ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації за кожний день прострочення; (в ред. Федерального закону від 26.04. 2007 N 63-ФЗ) списувати в безспірному порядку суми наданих ними субсидій, міжбюджетних субсидій, субвенцій, бюджетних інвестиційних про-стіцій, використаних не за цільовим призначенням їх одержувачами. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2.
 7. Стаття 6. Дія кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації в просторі і в часі
  дії звільненим від відбування покарання у трудовому і побутовому влаштуванні. 2. У ч. 2 ст. 6 ДВК РФ визначається, що виконання покарань, а також застосування засобів виправлення засуджених і надання допомоги звільняються особам здійснюються відповідно до законодавства, чинного під час їх виконання. Виходячи з цього всі питання, пов'язані з виконанням покарання, регулюються
 8. 7.1. Організації кримінально-виконавчої системи
  кримінально-виконавчої системи Міністерства юстиції РФ щодо земельних ділянок, наданих для безпосереднього виконання покладених на ці організації та установи функцій. Згідно ст. 5 Закону РФ від 21.07.93 N 5473-1 "Про установах та органах, які виконують кримінальні покарання у вигляді позбавлення волі" кримінально-виконавча система включає в себе: - установи, виконують
 9. Стаття 60.1. Місця відбування примусових робіт
  кримінальних покарань. 4. Засуджені, яким примусові роботи призначені в порядку заміни іншого виду покарання, можуть бути направлені для відбування покарання у виправний центр, розташований на території іншого суб'єкта Російської Федерації, у порядку, передбаченої частиною другою цієї
 10. Стаття 12. Дія кримінального закону стосовно осіб, які вчинили злочин поза межами Російської Федерації Коментар до статті 12
  чинного кримінального закону. Громадяни Російської Федерації та особи без громадянства, які постійно проживають на території Російської Федерації, зобов'язані дотримуватися її законів незалежно від місця їх знаходження. Тому, навіть якщо ними скоєно злочин поза межами Російської Федерації, вони несуть кримінальну відповідальність за КК РФ. Однак у цій ситуації відповідальність може мати місце
 11. Стаття 104.1. Запозичення суб'єктів Російської Федерації у валюті Російської Федерації за межами Рос-сийской Федерації
  виконавчої влади, не нижче рівня, встановленого Урядом Російської Федерації. 2. Запозичення суб'єктів Російської Федерації у валюті Російської Федерації за межами Російської Федерації, за винятком випадку, встановленого пунктом 1 цієї статті, не
 12. Стаття 177. Відстрочка відбування покарання засуджений-ним
  кримінально-виконавчу інспекцію за місцем його проживання у триденний строк з дня прибуття. 5. Засуджений слід до місця проживання самостійно за рахунок коштів федерального бюджету. 6. У день звільнення в кримінально-виконавчу інспекцію за місцем проживання засудженого надсилається копія визначенні-ня суду про відстрочку відбування покарання із зазначенням дати звільнення. 7.
 13. Стаття 60. Нагляд за відбуванням засудженими покарання у вигляді обмеження волі
  дії. Для забезпечення нагляду, попередження злочинів і в цілях отримання необхідної інформації про поведінку засуджених кримінально-виконавчі інспекції мають право використовувати аудіовізуальні, електронні й інші технічні засоби нагляду і контролю, перелік яких визначається Урядом Російської Федерації. Порядок застосування зазначених технічних засобів визначається
 14. Стаття 178. Контроль за дотриманням умов відстрочки відбування покарання
  дії, що свідчать про ухил-ванні від виховання дитини. 4. По досягненні дитиною чотирнадцятирічного віку або в разі смерті дитини кримінально-виконавча інспекція за місцем проживання засудженого з урахуванням характеру і ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину, поведінки засуджений-ного, його ставлення до виховання дитини, відбутого і невідбутого термінів покарання
 15. Стаття 168.1. Поняття тимчасової фінансової адмініст-рації
  дію федеральним органам державної влади (органам державної влади суб'єктів Російської Федерації) у здійсненні окремих бюджетних повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації (органів місцевого самоврядування), здійснювати і (або) контролювати здійснення від-ділових бюджетних повноважень виконавчих органів державної влади суб'єктів
© 2014-2022  yport.inf.ua