Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 2. Структура і зміст кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації

1. Кримінально-виконавче законодавство Російської Федерації складається з цього Кодексу та інших федеральних зако-нів.
2. Кримінально-виконавчим законодавством Російської Федерації встановлюються загальні положення та принципи исполне-ня покарань, застосування інших заходів кримінально-правового характеру, передбачених Кримінальним кодексом Російської Федерації; по-рядок і умови виконання та відбування покарань, застосування засобів виправлення засуджених; порядок діяльності установ і органів , що виконують покарання; порядок участі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших організа-цій, громадських об'єднань, а також громадян у виправленні засуджених; порядок звільнення від покарання; порядок надання допомоги звільняються особам.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 2. Структура і зміст кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації "
 1. Стаття 6. Дія кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації в просторі і в часі
  виконавче законодавство Російської Федерації застосовується на всій території Російської Федеративної-ції. 2. Виконання покарань, а також застосування засобів виправлення засуджених і надання допомоги звільняються особам осуще ствляют відповідно до законодавства, чинного під час їх
 2. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
  виконавчої влади Бюлетень НД РФ - Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації Відомості СНР і ЗС РФ - Відомості Ради народних депутатів і Верховної Ради Російської Федерації ГК РФ - Цивільний кодекс Російської Федерації КоАП РФ - Кодекс України про адміністративні правопорушення Російської Федерації НК РФ - Податковий кодекс
 3. Стаття 8. Принципи кримінально-виконавчого законо-давства Російської Федерації
  виконавче законодавство Російської Федерації грунтується на принципах законності, гуманізму, демокра-тизма, рівності засуджених перед законом, диференціації та індивідуалізації виконання покарань, раціонального застосування примусових заходів, засобів виправлення засуджених та стимулювання їх правослухняної поведінки, з'єднання покарання з исправи-них
 4. Стаття 29. Відповідальність засуджених до орга-тільних роботам
  кримінально-виконавча інспекція ція попереджає його про відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації. 2. Відносно засуджених, які злісно ухиляються від відбування обов'язкових робіт, кримінально-виконавча інспекція на спрямовує до суду подання про заміну обов'язкових робіт іншим видом покарання відповідно до частини третьої статті 49 Кримінального кодексу Російської
 5. Стаття 10. Основи правового становища засуджених
  кримінальним, кримінально-виконавчим та іншим законодавством Російської Федерації. Засуджені не мо-гут бути звільнені від виконання своїх громадянських обов'язків, крім випадків, встановлених федеральним законом. 3. Засуджені - іноземні громадяни та особи без громадянства користуються правами і несуть обов'язки, що встановлені міжнародними договорами Російської Федерації,
 6. Стаття 6. Дія кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації в просторі і в часі
  зміст кримінальних покарань, види установ, де вони відбувають, категорії осіб, до яких ті чи інші види покарання не застосовуються, і цілий ряд інших питань , пов'язаних з кримінальним покаранням. Всі ці питання в аспекті виконання покарання отримують свій розвиток в кримінально-виконавчому законі. Тому зміна кримінального закону, яке тягне поліпшення становища засудженого, повинно застосовуватися
 7. Покажчик скорочень
  виконавчий комітет ВУС - військово-облікова спеціальність ГК РФ - Цивільний кодекс Російської Федерації ЦПК РФ - Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації ДОСААФ - Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту ДУ ЗС РФ - Дисциплінарний статут Збройних Сил Російської Федерації КЗпП РФ - Кодекс законів про працю Російської Федерації КоАП РФ - Кодекс Російської
 8. Стаття 2 . Структура і зміст кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації
  утримання під вартою підозрюваних і звинувачених у вчиненні злочинів ". Крім того, цілий ряд суспільних відносин у сфері виконання покарань знаходить своє відображення і в інших, окрім кримінально- виконавчого, галузях законодавства. Так, праця засуджених до позбавлення волі, за винятками, встановленими ДВК РФ, регулюється Трудовим кодексом РФ, питання медико-санітарного забезпечення
 9. Стаття 77.2. Строки тримання під вартою засуджений-них до позбавлення волі, які притягуються до кримінальної відпові-ності по іншій справі
  утримання в слідчому ізоляторі визначаються відповідно до кримінально-процесуальним законодавством Російської
 10. Стаття 19.32. Порушення законодавства про громадський контроль за забезпеченням прав людини в місцях примусового утримання
  змісту - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів. 2. Порушення членом громадської спостережної комісії вимог кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації, нормативних правових актів з питань виконання покарань, а також невиконання законних вимог адміністрації місця
 11. Стаття 5. Дія кримінально-виконавчого законо-давства Російської Федерації щодо засуджених військовослужбовців
  кримінальних покарань засудженими військовослужбовцями, утвер-ждаемимі федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної полі-тики, нормативно-правового регулювання у галузі оборони, за погодженням з Генеральною прокуратурою Російської Федеративної-ції. (в ред. Федерального закону від 08.11.2008 N 194-ФЗ) 2. Засуджені військовослужбовці відбувають
 12. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  структуру КК РФ. Самостійно застосовуватися норми таких законів не можуть. 2. Зміст коментованої статті необхідно співвіднести з ч. 1 ст. 15 Конституції РФ, згідно з якою Конституція має вищу юридичну силу і пряму дію. Тому, по-перше, зміст норм кримінального права має повністю відповідати положенням Конституції, під -друге, дозволяючи кримінальну справу, суд вправі
 13. Глава I. Поняття, предмет, система, значення і структура Особливої частини російського кримінального законодавства
  структура Особливої частини російського кримінального
 14. Стаття 1.3. Предмети ведення Російської Федерації в області законодавства про адміністративні правопорушення
  структурою федеральних органів виконавчої влади справжній Кодекс визначає підвідомчість справ про адміністративні правопорушення, передбачені цим Кодексом, федеральним органам виконавчої влади. 5. Відповідно до завдань та функцій, покладених на органи державної влади суб'єктів Російської Федерації федеральними законами, цей Кодекс визначає
 15. Дисертації та автореферати
  структура, властивості): Автореф. дис ... канд. юрид. наук. М., 1975. Сенатова Є.В. Дія кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації в просторі і в часі: Дис ... канд. юрид. наук. Рязань , 2003. Соколов Ю.А. Дія радянських законів у часі: Дис ... канд. юрид. наук. М., 1949. Тенілова Т.Л. Час у праві: Дис ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1999.
 16. 7.1. Організації кримінально-виконавчої системи
  кримінально-виконавчої системи Міністерства юстиції РФ щодо земельних ділянок, наданих для безпосереднього виконання покладених на ці організації та установи функцій. Згідно ст. 5 Закону РФ від 21.07.93 N 5473-1 "Про установах та органах, які виконують кримінальні покарання у вигляді позбавлення волі" кримінально-виконавча система включає в себе: - установи, виконують
© 2014-2022  yport.inf.ua