Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 3. Кримінально-виконавче законодавець-ство Російської Федерації та міжнародно-правові акти

1. Кримінально-виконавче законодавство Російської Федерації та практика його застосування грунтуються на Конституції Російської Федерації, загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права і міжнародні договори Російської Федеративної-ції, які є складовою частиною правової системи Російської Федерації, в тому числі на суворому дотриманні гарантій захисту від катувань, насильства та іншого жорстокого або принижуючого людську гідність поводження із засудженими.
(Частина перша в ред. Федерального закону від 03.04.2008 N 40-ФЗ)
2. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила виконання покарань та поводження з осуж-деннимі, ніж передбачені кримінально-виконавчим законодавством Російської Федерації, то застосовуються правила міжнародних рідного договору.
3. Втратив силу. - Федеральний закон від 03.04.2008 N 40-ФЗ.
4. Рекомендації (декларації) міжнародних організацій з питань виконання покарань та поводження із засудженими реа-лізуются в кримінально-виконавчому законодавстві Російської Федерації за наявності необхідних економічних і соціальних можливостей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 3. Кримінально-виконавче законодавець-ство Російської Федерації та міжнародно-правові акти "
 1. Стаття 10. Основи правового становища засуджених
  кримінальним, кримінально-виконавчим та іншим законодавством Російської Федерації. Засуджені не мо-гут бути звільнені від виконання своїх громадянських обов'язків, крім випадків, встановлених федеральним законом. 3. Засуджені - іноземні громадяни та особи без громадянства користуються правами і несуть обов'язки, що встановлені міжнародними договорами Російської Федерації,
 2. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
  виконавчої влади Бюлетень ЗС РФ - Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації Відомості СНР і ЗС РФ - Відомості Ради народних депутатів і Верховної Ради Російської Федерації ГК РФ - Цивільний кодекс Російської Федерації КоАП РФ - Кодекс України про адміністративні правопорушення Російської Федерації НК РФ - Податковий кодекс
 3. Стаття 2. Структура і зміст кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації
  кримінально-правового характеру, передбачених Кримінальним кодексом Російської Федерації; по-рядок і умови виконання та відбування покарань, застосування засобів виправлення засуджених; порядок діяльності установ і органів, виконують покарання; порядок участі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших організа-цій, громадських об'єднань, а також громадян у
 4. Стаття 1. Цілі і завдання кримінально-виконавчого законо-давства Російської Федерації
  кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації є регулювання порядку та умов ис-нання та відбування покарань, визначення засобів виправлення засуджених, охорона їх прав, свобод і законних інтересів, надання засудженим допомоги у соціальній
 5. Стаття 7. Цивільне законодавство і норми міжнародного права
  законодавством, застосовуються правила міжнародного
 6. Стаття 6. Дія кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації в просторі і в часі
  виконавче законодавство Російської Федерації застосовується на всій території Російської Федеративної-ції. 2. Виконання покарань, а також застосування засобів виправлення засуджених і надання допомоги звільняються особам осуще ствляют відповідно до законодавства, чинного під час їх
 7. Покажчик скорочень
  виконавчий комітет ВУС - військово-облікова спеціальність ГК РФ - Цивільний кодекс Російської Федерації ЦПК РФ - Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації ДОСААФ - Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту ДУ ЗС РФ - Дисциплінарний статут Збройних Сил Російської Федерації КЗпП РФ - Кодекс законів про працю Російської Федерації КоАП РФ - Кодекс Російської
 8. Стаття 8. Принципи кримінально-виконавчого законо-давства Російської Федерації
  виконавче законодавство Російської Федерації грунтується на принципах законності, гуманізму, демокра-тизма, рівності засуджених перед законом, диференціації та індивідуалізації виконання покарань, раціонального застосування примусових заходів, засобів виправлення засуджених та стимулювання їх правослухняної поведінки, з'єднання покарання з исправи-них
 9. Стаття 4. Бюджетне законодавство Російської Федерації і норми міжнародного права
  законодавством Російської Федерації, застосовуються правила міжнародного договору. 2. Міжнародні договори Російської Федерації застосовуються до бюджетних правовідносин, зазначеним у статті 1 настою-ного Кодексу, безпосередньо, за винятком випадків, коли з міжнародних договорів випливає, що для їх застосування потрібно видання внутрішньодержавних
 10. Стаття 29. Відповідальність засуджених до орга-тільних роботам
  кримінально-виконавча інспекція ція попереджає його про відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації. 2. Відносно засуджених, які злісно ухиляються від відбування обов'язкових робіт, кримінально-виконавча інспекція на спрямовує до суду подання про заміну обов'язкових робіт іншим видом покарання відповідно до частини третьої статті 49 Кримінального кодексу Російської
 11. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  кримінального права є безпосередньо Кодекс. Тим самим оновлення кримінального законодавства можливо тільки шляхом включення кримінально-правових норм, що містяться у знову прийнятих законах, в структуру КК РФ. Самостійно застосовуватися норми таких законів не можуть. 2. Зміст коментованої статті необхідно співвіднести з ч. 1 ст. 15 Конституції РФ, згідно з якою Конституція має
 12. Джерела виконавчого виробництва
  виконавчого провадження - нормативні правові акти, що містять правові норми, що регулюють умови і порядок примусового виконання судових актів судів загальної юрисдикції та арбітражних судів, а також актів інших органів, яким при здійсненні встановлених законом повноважень надано право покладати на громадян, організації або бюджетів всіх рівнів обов'язки про передачу
 13. Стаття 1507. Реєстрація товарного знака в іноземних державах і міжнародна реєстрація товарного знака
  виконавчої влади з інтелектуальної
© 2014-2022  yport.inf.ua