Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 362. Відповідальність за порушення трудо-вого законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права

Керівники та інші посадові особи організацій, а також роботодавці - фізичні особи, винні в порушенні трудового законодавства та інших нормативних правових актів , що містять норми трудового права, несуть відповідальність у випадках і порядку, що встановлені цим Кодексом та іншими федеральними законами.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 362. Відповідальність за порушення трудо-вого законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права"
 1. Стаття 370. Право професійних спілок на осуще ствления контролю за дотриманням трудового законодавець-ства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, виконанням умов колективних догово-рів, угод
  відповідальності осіб, винних у порушенні трудового за -давства та інших актів, що містять норми трудового права, приховуванні фактів нещасних випадків на виробництві. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Професійні спілки, їх інспекції праці при здійсненні зазначених повноважень взаємодіють з федеральним орга-ном виконавчої влади, уповноваженим на проведення
 2. Стаття 362. Відповідальність за порушення трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  стаття в зміненому вигляді відтворює положення гл. 62 ТК "Відповідальність за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права", що складається всього лише з однієї статті (див. ст. 419 і коммент. До
 3. Стаття 296. Розірвання трудового договору з ра-ками, зайнятими на сезонних роботах
  трудо-вого договору за три календарні дні. Роботодавець зобов'язаний попередити працівника, зайнятого на сезонних роботах, про майбутнє звільнення у зв'язку з ліквідацією ор-ганізації, скороченням чисельності або штату працівників організації у письмовій формі під розпис не менше ніж за сім календарних днів. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) При припиненні трудового договору з
 4. Стаття 419. Види відповідальності за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права
  статтями). 2. Якщо в результаті порушення трудового законодавства і нормативних правових актів, що містять норми трудового права, роботодавець заподіяв матеріальний збиток працівнику, і навпаки, заподіювач шкоди притягується до матеріальної відповідальності в порядку, встановленому відповідною главою ТК - "Матеріальна відповідальність роботодавця перед працівником" і "Матеріальна
 5. Стаття 195. Залучення до дисциплінарної відповідальності керівника організації, керівника структурного підрозділу організації, їх заступників на вимогу представницького органу працівників
  порушенні трудових прав працівників керівником організації або його заступником. Чинна редакція коментованої статті надає представницьким органам працівників право звертатися до роботодавця із заявою про порушення також керівником структурного підрозділу або його заступником трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, умов колективного
 6. Стаття 68. Адміністративна, кримінальна відповідальність за порушення водного законодавства
  відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації. 2. Притягнення до відповідальності за порушення водного законодавства не звільняє винних осіб від обов'язку усунути допущене порушення і відшкодувати заподіяну ними
 7. Стаття 216.1. Державна експертиза умов праці
  стаття визначає органи, що здійснюють державну експертизу умов праці, її цілі і завдання. У Положенні про проведення державної експертизи умов праці в Російській Федерації, затвердженому постановою Уряду РФ від 25.04.2003 N 244 (в ред. від 01.02.2005) * (345), передбачено порядок направлення на експертизу документів і матеріалів з умов і охорони праці та термін
 8. Стаття 220. Гарантії права працівників на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці
  відповідальності. У разі заподіяння шкоди життю і здоров'ю працівника при виконанні ним трудових обов'язків відшкодування зазначеного шкоди здійснюється у відповідності з федеральним законом. З метою попередження та усунення порушень державних нормативних вимог охорони праці держава забезпечують-кість організацію та здійснення федерального державного нагляду за їх
 9. Стаття 75. Дисциплінарна відповідальність за земельні правопорушення
  відповідальність у випадках, якщо в результаті неналежного виконання ними своїх посадових або трудових обов'язків організація зазнала адміністративну відповідальність за проектування, розміщення та введення в експлуатацію об'єктів, що роблять негативний (шкідливий) вплив на стан земель, їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами, виробничими відходами і стічними
 10. Тема 10. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства
  відповідальності за порушення бюджетного законодавства. Склад бюджетного правопорушення. Санкції, застосовувані за порушення бюджетного
 11. Стаття 103. Залучення до праці засуджених до позбавлення волі
  відповідальність.
 12. Стаття 58. Відповідальність за порушення законодав-ства про містобудівну діяльність
  відповідальність згідно з законодавством Російської
 13. Стаття 195. Залучення до дисциплінарної відповідальності керівника організації, керівника структурного підрозділу організації, їх заступників на вимогу представницького органу працівників
  відповідальність як за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, так і умов колективного договору, угоди. Трудове законодавство, згідно з ч. 1 ст. 5 ТК, складається з ТК, інших федеральних законів і законів суб'єктів РФ, що містять норми трудового права. До іншим актам, що містить норми трудового права, слід відносити як інші (крім законів)
 14. Стаття 23.12. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  стаття 5.44 визнана такою, що втратила силу з 1 січня 2010 року. Питання адміністративної відповідальності за приховування страхового випадку регламентуються статтею 15.34 даного документа. 1. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, розглядає
 15. 15.7. Відповідальність за порушення законодавства про архівний фонд Російської Федерації і архівах
  відповідальність за порушення законодавства про архівний фонд РФ і
 16. Стаття 394. Винесення рішень по трудових спорах про звільнення і про переведення на іншу роботу
  порушенням встановленого порядку звільнення або незаконного переведення на іншу роботу суд може на вимогу працівника винести рішення про стягнення на користь працівника грошової компенсації мораль-ного шкоди, заподіяної йому зазначеними діями. Розмір цієї компенсації визначається
 17. Стаття 358. Обов'язки державних инспек-торів праці
  порушення положень трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, утримуватися від повідомлення роботодавцю відомостей про заявника, якщо перевірка проводиться у зв'язку з його зверненням, а заявник заперечує проти повідомлення роботодавцю даних про джерело скарги. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
© 2014-2022  yport.inf.ua