Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 363. Відповідальність за перешкодить-вання діяльності державних інспекторів праці

Особи, які перешкоджають здійсненню федерального державного нагляду за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, не виконуючі пред'явлені їм приписи, застосовують загрози насильства або насильницькі дії по відношенню до державних інспекторам праці, членам їх сімей та їх майну, несуть відповідальність, встановлену федеральними законами.
(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 363. Відповідальність за перешкодить-вання діяльності державних інспекторів праці"
 1. Стаття 361. Оскарження рішень державних інспекторів праці
  стаття передбачає адміністративний і (або) судовий порядок оскарження рішень державних інспекторів праці. Адміністративний порядок передбачає подачу скарги вищестоящому по підпорядкованості особі чи органу. У ст. 361 уточнюється, що рішення державних інспекторів праці можуть бути оскаржені відповідному керівнику за підпорядкованістю, головному державному інспектору
 2. Стаття 359. Незалежність державних інспекторів праці
  363 і коммент. до
 3. Стаття 361. Оскарження рішень державних інспекторів праці
  державних інспекторів праці можуть бути оскаржені відповідному керівнику за підпорядкованістю, глав-ному державному інспектору праці Російської Федерації і (або) до суду. Рішення головного державного інспектора праці Російської Федерації можуть бути оскаржені до суду. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 4. Стаття 23.12. Федеральна інспекція праці та підвідомчі їй державні інспекції праці
  статтями 5.28 - 5.34, 5.44 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) головний державний інспектор праці Російської Федерації, його заступники; головний державний правовий інспектор праці Російської Федерації; головний державний інспектор Російської Федерації з охорони
 5. Стаття 364. Відповідальність державних ін-Спекторов праці
  відповідальність, встановлену федераль-ними
 6. Коментар до статті 23.12
  відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства РФ про працю та охорону праці, а також за результатами перевірок передавати матеріали за фактами порушень законодавства РФ про працю та охорону праці до правоохоронних органів і клопотати про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також пред'являти позови до суду. 4. Про перелік посадових осіб федеральної інспекції праці
 7. Стаття 363. Відповідальність за перешкоджання діяльності державних інспекторів праці
  відповідальності керівників та інших посадових осіб організацій. За невиконання або неналежне виконання зазначених вище обов'язків керівники (їх представники) можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності (див. ст. Ст. 192, 193 і коммент. До них). Загрози насильства або насильницькі дії по відношенню до державних інспекторам праці, членам їх сімей та їх майну,
 8. Стаття 359. Незалежність державних інспекторів праці
  363 ТК відповідальність за перешкоджання їх діяльності. Відповідно до зазначеної норми особи, які перешкоджають здійсненню державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, не виконуючі запропоновані їм приписи, застосовують загрозу насильством або насильницькі дії по відношенню до
 9. Стаття 23.30. Органи державного енергетичного нагляду
  статтями 7.19, 9.7 - 9.12, 11.20 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) головний державний інспектор Російської Федерації з енергетичного нагляду, його заступники; 2) старші державні інспектори з енергетичного нагляду; 3) державні інспектори з
 10. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  стаття наділяє державного інспектора праці правом проводити додаткове розслідування нещасного випадку при виявленні прихованого нещасного випадку, надходженні скарги, заяви, іншого звернення потерпілого (його законного представника або іншої довіреної особи) , особи, що перебувала на утриманні загиблого в результаті нещасного випадку, або особи, яка перебувала з ним у близькій спорідненості
 11. Стаття 361. Оскарження рішень державних інспекторів праці
  відповідальності державним інспектором праці, вона може оскаржити постанову по справі про адміністративні правопорушення в порядку, встановленому російським процесуальним законодавством. Наприклад, згідно зі ст. 30.1 КоАП постанову по справі про адміністративне правопорушення, скоєному юридичною особою або особою, що здійснює підприємницьку діяльність без утворення
 12. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  вання в наступних випадках: - при виявленні прихованого нещасного випадку; - при вступі скарги, заяви потерпілого (його законного представника); - при незгоді особи, яка була на утриманні загиблого або родича загиблого (їх законного представника) з висновками комісії з розслідування нещасного випадку; - при отриманні відомостей, що свідчать про порушення порядку
 13. Стаття 354. Федеральна інспекція праці
  діяльності (по взаємодії з правоохоронними органами; федеральними органами виконавчої влади, яким надано право здійснювати функції нагляду і контролю у межах їх повноважень, визначених законом; органами державної влади та її суб'єктів; органами місцевого самоврядування; об'єднаннями роботодавців та об'єднаннями профспілок; іншими державними та
 14. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  вання нещасного випадку відповідно до требо-ваниями цієї глави незалежно від терміну давності нещасного випадку. Додаткове розслідування проводиться, як правило, із залученням профспілкового інспектора праці, а при необхідності - представників відповідного федерального органу виконавчої влади, який здійснює державний контроль (нагляд) у встановленій сфері
 15. Стаття 364. Відповідальність державних інспекторів праці
  відповідальність за законодавством РФ (дисциплінарну, матеріальну, кримінальну). Дисциплінарна і матеріальна відповідальність настає за нормами ТК (гл. 30 "Дисципліна праці" (ст. ст. 192, 193), гол. 39 "Матеріальна відповідальність працівника"), кримінальна відповідальність - за нормами гл. 30 КК "Злочини проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах
 16. Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування нещасних випадків
  стаття передбачає, проведення яких дій покладається на комісію з розслідування нещасного випадку (державного інспектора праці), а також приблизний перелік матеріалів, які можуть бути використані в ході розслідування, в т.ч . матеріалів, що підлягають підготовці роботодавцем. Конкретний перелік матеріалів розслідування визначається головою комісії (державним
 17. Стаття 23.12. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  стаття 5.44 визнана такою, що втратила силу з 1 січня 2010 року. Питання адміністративної відповідальності за приховування страхового випадку регламентуються статтею 15.34 даного документа. 1. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, розглядає
© 2014-2022  yport.inf.ua