Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 358. Обов'язки державних инспек-торів праці

Державні інспектори праці при здійсненні федерального державного нагляду за дотриманням трудового законо-давства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, зобов'язані дотримуватися законодавства Російської Федерації, права і законні інтереси роботодавців - фізичних осіб і роботодавців - юридичних осіб (організацій).
(В ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Державні інспектори праці зобов'язані зберігати охоронювану законом таємницю (державну, службову, комерційну та іншу), що стала їм відома при здійсненні ними своїх повноважень, а також після залишення своєї посади, вважати абсолютно конфіденційним джерело будь-якої скарги на недоліки або порушення положень трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, утримуватися від повідомлення роботодавцю відомостей про заявника, якщо перевірка проводиться у зв'язку з його зверненням, а заявник заперечує проти повідомлення роботодавцю даних про джерело скарги.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 358. Обов'язки державних инспек-торів праці"
 1. Стаття 35. Обов'язки органів, правомочних анулювати дозвіл на заняття певною діяльністю
  1. Вимоги вироку про позбавлення права займатися певною діяльністю обов'язкові для органів, правомочних Анну-лировать дозвіл на заняття відповідною діяльністю. 2. Зазначені органи не пізніше трьох днів після одержання копії вироку суду та повідомлення кримінально-виконавчої інспекції-ції зобов'язані анулювати дозвіл на заняття тією діяльністю, яка заборонена
 2. Стаття 361. Оскарження рішень державних інспекторів праці
  Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає адміністративний і (або) судовий порядок оскарження рішень державних інспекторів праці. Адміністративний порядок передбачає подачу скарги вищестоящому по підпорядкованості особі чи органу. У ст. 361 уточнюється, що рішення державних інспекторів праці можуть бути оскаржені відповідному керівнику за підпорядкованістю,
 3. Стаття 23.12. Федеральна інспекція праці та підвідомчі їй державні інспекції праці
  1. Федеральна інспекція праці та підвідомчі їй державні інспекції праці розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 1 статті 5.27, статтями 5.28 - 5.34, 5.44 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) головний державний інспектор праці
 4. Стаття 359. Незалежність державних ін-Спекторов праці
  Державні інспектори праці при здійсненні своїх прав і виконанні обов'язків є повноважними пред-ставники держави і знаходяться під його захистом, незалежні від державних органів, посадових осіб і підкоряються лише закону. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 5. Стаття 29. Відповідальність засуджених до орга-тільних роботам
  1. За порушення засудженим до обов'язкових робіт порядку та умов відбування покарання кримінально-виконавча інспекція ція попереджає його про відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації. 2. Відносно засуджених, які злісно ухиляються від відбування обов'язкових робіт, кримінально-виконавча інспекція на спрямовує до суду подання про заміну обов'язкових робіт іншим
 6. Стаття 359. Незалежність державних інспекторів праці
  Коментар до статті Стаття 359 містить принципове положення, обов'язкове для дотримання всіма державними органами і посадовими особами. Незалежність державних інспекторів праці полягає в тому, що наглядово-контрольні повноваження вони здійснюють тільки на основі закону, свого внутрішнього переконання і матеріалів перевірок, проведених відповідно до вимог повноти,
 7. Стаття 363. Відповідальність за перешкоджання діяльності державних інспекторів праці
  Коментар до статті 1. Стаття 212 ТК зобов'язує роботодавця: а) забезпечувати безперешкодний допуск посадових осіб органів державного нагляду і контролю за дотриманням вимог охорони праці з метою перевірки умов і охорони праці в організації, розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; б) виконувати приписи посадових осіб органів
 8. Стаття 361. Оскарження рішень державних інспекторів праці
  Рішення державних інспекторів праці можуть бути оскаржені відповідному керівнику за підпорядкованістю, глав-ному державному інспектору праці Російської Федерації і (або) до суду. Рішення головного державного інспектора праці Російської Федерації можуть бути оскаржені до суду. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 9. Стаття 354. Федеральна інспекція праці
  1. Федеральна інспекція праці - це єдина централізована система державних органів, що здійснює нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, всіма роботодавцями на території РФ, утворена відповідно до ратифікованої Росією Конвенції МОП N 81 та Протоколом до неї 1995 р., згідно з якими
 10. Стаття 212. Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці
  1. Відповідно до п. 3 ст. 37 Конституції кожен має право на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки та гігієни. В Відповідно до цієї конституційної норми коментована стаття передбачає, що роботодавець зобов'язаний забезпечити здорові і безпечні умови праці, охорону праці для всіх працівників. Вона містить докладний перелік обов'язків роботодавця щодо забезпечення
 11. Стаття 163. Забезпечення нормальних умов роботи для виконання норм виробітку
  1. Коментована стаття закріплює обов'язок роботодавця щодо забезпечення нормальних умов для виконання працівниками норм виробітку і призводить приблизний перелік таких умов. Хоча загальна обов'язок щодо забезпечення нормальних умов роботи (а отже, і для виконання інших норм праці) випливає з основних обов'язків роботодавця, перерахованих у ч. 2 ст. 22 ТК (див. коментар. до
 12. Стаття 19.25. Невиконання військово-транспортних мобілізаційних обов'язків
  Невиконання встановлених законодавством Російської Федерації військово-транспортних мобілізаційних обов'язків - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати
 13. Стаття 155. Оплата праці при невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків
  1. Коментована стаття встановлює правила оплати праці при невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків. Згадка в коментованій статті поряд з нормами праці трудових (посадових) обов'язків пов'язане з новим підходом до розуміння норм праці, який враховує не тільки загальноприйняті кількісні (норми часу, виробітку, чисельності та ін.), але й
 14. Коментар до статті 23.12
  1. Статус федеральної інспекції праці визначено Положенням про зазначену інспекції, затвердженим Постановою Уряду РФ від 28 січня 2000 р. N 78. Згідно Положення федеральна інспекція праці - єдина федеральна централізована система державних органів, які здійснюють державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства Російської Федерації про працю та охорону праці
© 2014-2022  yport.inf.ua