Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 357. Основні права державних ін-Спекторов праці

Державні інспектори праці при здійсненні федерального державного нагляду за дотриманням трудового законо-давства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, мають право:
(в ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, беспрепят-середньо в будь-який час доби при наявності посвідчень встановленого зразка відвідувати з метою проведення перевірки організації всіх організаційно-правових форм і форм власності, роботодавців - фізичних осіб;
(в ред . Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
запитувати у роботодавців та їх представників, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та Безоплатно отримувати від них документи, пояснення, інформацію, необхідні для виконання наглядових і контрольних функцій;
вилучати для аналізу зразки використовуваних або оброблюваних матеріалів і речовин в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, з повідомленням про це роботодавця або його представника та складати відповідний акт;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
розслідувати в установленому порядку нещасні випадки на виробництві;
пред'являти роботодавцям та їх представникам обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, про відновлення порушених прав робіт-ників, притягнення винних у вказаних порушеннях до дисциплінарної відповідальності або про усунення їх від посади в уста-новлення порядку;
абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 09.05.2005 N 45-ФЗ;
направляти до судів за наявності висновків державної експертизи умов праці вимоги про ліквідацію організацій або припинення діяльності їх структурних підрозділів внаслідок порушення вимог охорони праці;
видавати приписи про відсторонення від роботи осіб, які не пройшли в установленому порядку навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, інструктаж з охорони праці, стажування на робочих місцях і перевірку знання вимог охорони тру-так;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
забороняти використання засобів індивідуального та колективного захисту працівників, якщо такі кошти не відповідають обов'яз-ково вимогам, встановленим відповідно до законодавства Російської Федерації про технічне регулювання, і го-сударственним нормативним вимогам охорони праці;
(в ред. Федерального закону від 19.07.2011 N 248-ФЗ)
абзаци одинадцятий - дванадцятий втратили чинність. - Федеральний закон від 30.06.2006 N 90-ФЗ;
складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення в межах повноважень, готувати і спрямовувати до правоохоронних органів та до суду інші матеріали (документи) про притягнення винних до відповідальності у відповідності з федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
виступати в якості експертів в суді за позовами про порушення трудового законодавства та інших нормативних правових актів, зі-тримають норми трудового права, про відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю працівників на виробництві.
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
У разі звернення профспілкового органу, працівника або іншої особи до державної інспекції праці з питання, пере-муся на розгляді відповідного органу з розгляду індивідуального або колективного трудового спору (за винятком позовів, прийнятих до розгляду судом, або питань, по яких є рішення суду), державний інспектор праці при виявлено-нии очевидного порушення трудового законодавства чи інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, має право видати роботодавцю припис, підлягає обов'язковому виконанню. Дане розпорядження може бути оскаржене роботодавцем до суду протягом десяти днів з дня його отримання працедавцем або його представником.
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 357. Основні права державних ін-Спекторов праці "
 1. Стаття 364. Відповідальність державних ін-Спекторов праці
  За протиправні дії або бездіяльність державні інспектори праці несуть відповідальність, встановлену федераль-ними
 2. Стаття 359. Незалежність державних ін- Спекторов праці
  Державні інспектори праці при здійсненні своїх прав і виконанні обов'язків є повноважними пред-ставники держави і знаходяться під його захистом, незалежні від державних органів, посадових осіб і підкоряються лише закону. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 3. Стаття 23.12. Федеральна інспекція праці та підвідомчі їй державні інспекції праці
  1. Федеральна інспекція праці та підвідомчі їй державні інспекції праці розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 1 статті 5.27, статтями 5.28 - 5.34, 5.44 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) головний державний інспектор праці
 4. Стаття 361. Оскарження рішень державних інспекторів праці
  Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає адміністративний і (або) судовий порядок оскарження рішень державних інспекторів праці. Адміністративний порядок передбачає подачу скарги вищестоящому по підпорядкованості особі або органу. В ст. 361 уточнюється, що рішення державних інспекторів праці можуть бути оскаржені відповідному керівнику за підпорядкованістю,
 5. Стаття 359. Незалежність державних інспекторів праці
  Коментар до статті Стаття 359 містить принципове положення, обов'язкове для дотримання всіма державними органами і посадовими особами. Незалежність державних інспекторів праці полягає в тому, що наглядово-контрольні повноваження вони здійснюють тільки на основі закону, свого внутрішнього переконання і матеріалів перевірок, проведених відповідно до вимог повноти,
 6. Стаття 361. Оскарження рішень державних інспекторів праці
  Рішення державних інспекторів праці можуть бути оскаржені відповідному керівнику за підпорядкованістю, глав-ному державному інспектору праці Російської Федерації і (або) до суду. Рішення головного державного інспектора праці Російської Федерації можуть бути оскаржені до суду. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 7. Стаття 354. Федеральна інспекція праці
  1. Федеральна інспекція праці - це єдина централізована система державних органів, що здійснює нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, всіма роботодавцями на території РФ, утворена відповідно до ратифікованої Росією Конвенції МОП N 81 та Протоколом до неї 1995 р., згідно з якими
 8. Стаття 363. Відповідальність за перешкоджання діяльності державних інспекторів праці
  Коментар до статті 1. Стаття 212 ТК зобов'язує роботодавця: а) забезпечувати безперешкодний допуск посадових осіб органів державного нагляду і контролю за дотриманням вимог охорони праці з метою перевірки умов і охорони праці в організації, розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; б) виконувати приписи посадових осіб органів
 9. Стаття 130. Основні державні гарантії з оплати праці працівників
  Стаття, що, виходячи з основного принципу трудового права про встановлення державних гарантій щодо забезпечення прав працівників і роботодавців, закріплює систему основних державних гарантій з оплати праці, яка поширюється на всі організації незалежно від їх організаційно-правових форм, джерел фінансування, з метою забезпечення реалізації закріпленого в
 10. Коментар до статті 23.12
  1. Статус федеральної інспекції праці визначено Положенням про зазначену інспекції, затвердженим Постановою Уряду РФ від 28 січня 2000 р. N 78. Згідно з Положенням федеральна інспекція праці - єдина федеральна централізована система державних органів, які здійснюють державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства Російської Федерації про працю та охорону праці
 11. Стаття 211. Державні нормативні вимоги охорони праці
  1. Основні державні нормативні вимоги охорони праці закріплені в розд. X ТК, а також в інших федеральних законах, законах суб'єктів РФ, постановах Уряду РФ, нормативних правових актах Мінздоровсоцрозвитку Росії та інших органів федеральної виконавчої влади (при цьому продовжують діяти деякі нормативні правові акти скасованого Мінпраці Росії). При
© 2014-2022  yport.inf.ua