Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 365. Взаємодія федеральної інспекції праці з державними органами, органами місцевого само-управління та організаціями

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Федеральна інспекція праці здійснює свою діяльність у взаємодії з федеральними органами виконавчої вла-сти, що здійснюють функції по федеральному державному нагляду у встановленій сфері діяльності, іншими федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого само-врядування, органами прокуратури, професійними спілками (їх об'єднаннями), об'єднаннями роботодавців, іншими організація-ми.
(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 365. Взаємодія федеральної інспекції праці з державними органами, органами місцевого само-управління та організаціями"
 1. Стаття 365. Взаємодія федеральної інспекції праці з державними органами, органами місцевого самоврядування та організаціями
  стаття грунтується на ст. 5 Конвенції МОП N 81 "Про інспекцію праці", де передбачається, що компетентний орган влади, яким є інспекція праці, вживає відповідних заходів з метою сприяння: - ефективній співпраці між службами інспекції, з одного боку, та іншими урядовими службами, а також державними і приватними установами, що здійснюють аналогічну
 2. Стаття 354. Федеральна інспекція праці
  взаємодії з правоохоронними органами; федеральними органами виконавчої влади, яким надано право здійснювати функції нагляду і контролю у межах їх повноважень, визначених законом; органами державної влади та її суб'єктів; органами місцевого самоврядування; об'єднаннями роботодавців та об'єднаннями профспілок; іншими державними та громадськими
 3. Стаття 23.12. Федеральна інспекція праці та підвідомчі їй державні інспекції праці
  статтями 5.28 - 5.34, 5.44 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) головний державний інспектор праці Російської Федерації, його заступники; головний державний правовий інспектор праці Російської Федерації; головний державний інспектор Російської Федерації з охорони
 4. Стаття 354. Федеральна інспекція праці
  федерального значення, автономних областей, автономних округів, районів, міст і міжрегіональні державні інспекції праці на чолі з Федеральною службою з праці та зайнятості складають єдину централізовану систему державних органів - федеральну інспекцію праці, уповноважену на здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства та інших
 5. Коментар до статті 23.12
  федеральної інспекції праці визначено Положенням про зазначену інспекції, затвердженим Постановою Уряду РФ від 28 січня 2000 р. N 78. Згідно з Положенням федеральна інспекція праці - єдина федеральна централізована система державних органів, які здійснюють державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства Російської Федерації про працю та охорону праці всіма
 6. Стаття 365. Взаємодія федеральної інспекції праці з державними органами, органами місцевого самоврядування та організаціями
  взаємодія з наступних питань: 1) інформування про нормативних правових актах і методичних документах з питань організації та здійснення державного контролю (нагляду); 2) визначення цілей, обсягу, термінів проведення планових перевірок; 3) інформування про результати проведених перевірок, стан дотримання законодавства РФ у сфері праці та про ефективність
 7. Стаття 354. Федеральна інспекція праці
  федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на проведення федерального державного нагляду за дотриманням трудового законодавства та інших норматив-них правових актів, що містять норми трудового права, та його територіальних органів (державних інспекцій праці). (В ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ) Частина друга втратила чинність. -
 8. Стаття 23.40. Органи державної інспекції по маломірних суднах
  статтями 8.22, 8.23 (в частині випуску в експлуатацію та експлуатації маломірних суден з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах або нормативів рівня шуму), частиною 2 статті 11.7, статтями 11.8 , 11.8.1, 11.9 - 11.12, частиною 2 статті 11.13 справжнього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 29.06.2009 N 134-ФЗ) 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від
 9. Стаття 23.40. Органи державної інспекції по маломірних суднах
  статтями 8.22, 8.23 (в частині випуску в експлуатацію та експлуатації маломірних суден з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах або нормативів рівня шуму), частиною 2 статті 11.7, статтями 11.8 - 11.12, частиною 2 статті 11.13 справжнього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1)
 10. 11. Скасування рішення суду або скасування (визнання незаконним) рішення державної інспекції праці про відновлення працівника на роботі
  інспекції праці працівника, раніше звільненого з організації, знову прийняли на роботу (відновили), то його можна звільнити з даного основи в тому випадку, якщо в результаті оскарження рішення суду скасовано або рішення державної інспекції праці про відновлення на роботі було скасовано або визнано незаконним. Наказ про припинення трудового договору по даній підставі складається за
 11. Стаття 23.55. Органи державної житлової інспекції
  статтями 7.21 - 7.23 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) головний державний житловий інспектор Російської Федерації, його заступники; 2) державні житлові інспектора Російської Федерації; 3) керівники державних житлових інспекцій суб'єктів Російської Федерації,
 12. Стаття 359. Незалежність державних інспекторів праці
  федеральними законами, діючи виключно в рамках прав і обов'язків, встановлених законодавством РФ, на основі матеріалів перевірок, проведених ними з дотриманням регламентованих законодавством вимог повноти, всебічності та об'єктивності. 2. Принцип незалежності державних інспекторів праці закріплений в коментованій статті, відповідно до якої посадові особи,
 13. Стаття 355. Принципи діяльності та основні завдання федеральної інспекції праці
  федеральної інспекції праці реалізується, зокрема, при здійсненні ними наданих ст. 356 ТК повноважень (докладніше див коммент. До цієї статті). 3. Частина 2 коментованої статті визначає завдання органів федеральної інспекції праці, яка у своїй діяльності покликана проводити роботу за чотирма основними напрямками: а) забезпечувати дотримання законодавчо встановлених прав
 14. Стаття 356. Основні повноваження федеральної інспекції праці
  федеральної інспекції праці засновані на положеннях Конвенції МОП N 81 "Про інспекцію праці". 2. Видається, що всі повноваження державних інспекцій праці, перераховані в коментованій статті, є похідними і підпорядковані найважливішого повноваженням цього державного органу, що стоїть на першому місці, - здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства
 15. Стаття 216.1. Державна експертиза умов праці
  стаття визначає органи, що здійснюють державну експертизу умов праці, її цілі і завдання. У Положенні про проведення державної експертизи умов праці в Російській Федерації, затвердженому постановою Уряду РФ від 25.04.2003 N 244 (в ред. Від 01.02.2005) * (345), передбачено порядок направлення на експертизу документів і матеріалів з умов і охорони праці та термін
 16. Стаття 363. Відповідальність за перешкоджання діяльності державних інспекторів праці
  федеральної інспекції праці, невиконання у встановлений термін приписів державних інспекторів праці згідно ст. 25 Закону про захист прав юридичних осіб і підприємців служить підставою для притягнення до відповідальності керівників та інших посадових осіб організацій. За невиконання або неналежне виконання зазначених вище обов'язків керівники (їх представники) можуть бути
 17. Стаття 361. Оскарження рішень державних інспекторів праці
  стаття передбачає адміністративний і (або) судовий порядок оскарження рішень державних інспекторів праці. Адміністративний порядок передбачає подачу скарги вищестоящому по підпорядкованості особі чи органу. У ст. 361 уточнюється, що рішення державних інспекторів праці можуть бути оскаржені відповідному керівнику за підпорядкованістю, головному державному інспектору
 18. Стаття 356. Основні повноваження федеральної інспекції праці
  федеральної інспекції праці, що забезпечує реалізацію поставлених перед нею завдань. У своїй діяльності федеральна інспекція праці не повинна виходити за межі наданих їй повноважень, інакше вона буде або перешкоджати здійсненню наглядово-контрольної діяльності іншими уповноваженими на те державними органами, або втручатися в роботу перевіряються організацій. Для
 19. Стаття 360. Порядок інспектування роботодавців
  федеральної інспекції праці визначається Конвенцією МОП N 155 "Про безпеку та гігієну праці" (1981 р.), що встановлює заходи на національному рівні та на рівні підприємства, спрямовані на попередження нещасних випадків та заподіяння шкоди здоров'ю, пов'язаних з роботою. Конвенцією передбачені різні способи досягнення зазначеної мети, в тому числі діяльність відповідних
 20. Стаття 23.56. Органи державного архітектурно-будівельного нагляду
  статтями 9.4, 9.5 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) начальник головної інспекції державного архітектурно-будівельного нагляду федерального органу виконавчої влади, уповноваженого в галузі будівництва та архітектури, його заступники; 2) начальники інспекцій
© 2014-2022  yport.inf.ua