Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 366. Державний нагляд за дотриманням вимог з безпечного ведення робіт на небезпечних виробничих об'єктах

(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Державний нагляд за дотриманням вимог з безпечного ведення робіт на небезпечних виробничих об'єктах здійснюється федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на здійснення федерального державного нагляду у сфері промислової безпеки, який перевіряє дотримання державних нормативних вимог охорони праці на об'єктах-тах вугільної, гірничо-рудної, гірничо- хімічної, нерудної, нафтовидобувної та газодобувної, хімічної, металургійної та нафто-газопереробної промисловості, в геолого-розвідувальних експедиціях і партіях, а також при влаштуванні та експлуатації підйом-них споруд, котельних установок і посудин, що працюють під тиском, трубопроводів для пари і гарячої води, об'єктів, пов'язаний-них з видобутком, транспортуванням, зберіганням та використанням газу, при веденні вибухових робіт у промисловості.
(В ред. Федеральних законів від 22.08.2004 N 122-ФЗ, від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Частина друга втратила чинність з 1 серпня 2011 року. - Федеральний закон від 18.07.2011 N 242-ФЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 366. Державний нагляд за дотриманням вимог з безпечного ведення робіт на небезпечних виробничих об'єктах "
 1. Стаття 369. Державний нагляд за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки
  державного нагляду в облас-ти використання атомної енергії та державного нагляду в галузі забезпечення радіаційної безпеки. (Частина перша в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ) Посадові особи федеральних органів виконавчої влади, що здійснюють державний нагляд за дотриманням ви-мог ядерної та радіаційної безпеки, зобов'язані доводити до відома
 2. Стаття 23.31. Органи, що здійснюють державний контроль і нагляд у сфері безпечного ведення робіт, пов'язаних з користуванням надрами, промислової безпеки та безпеки гідротехнічних споруд
  статтями 11.20, 14.26, 19.2, частиною 11 статті 19.5, частиною 1 статті 19.22 справжнього Кодексу. (В ред. Федеральних законів від 23.07.2010 N 171-ФЗ, від 27.07.2010 N 226-ФЗ, від 31.01.2012 N 2-ФЗ) 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу виконавчої влади, що здійснює
 3. Стаття 369. Державний нагляд за ядерною і радіаційною безпекою
  366). 2. У межах своїх повноважень Ростехнагляд здійснює контроль і нагляд: - за дотриманням норм і правил в галузі використання атомної енергії, за умовами дії дозволів (ліцензій) на право ведення робіт у галузі використання атомної енергії; - ядерної, радіаційної, технічної та пожежною безпекою (на об'єктах використання атомної енергії); - фізичним захистом
 4. Стаття 23.52. Органи, що здійснюють державний контроль і нагляд за дотриманням обов'язкових вимог до продукції та державний метрологічний нагляд
  державний контроль і нагляд за дотриманням обов'язкових вимог до продукції та державний метрологічний нагляд, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 19.19 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 237-ФЗ) 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї
 5. Коментар до статті 23.34
  статтями). Державні інспектори суб'єктів РФ з пожежного нагляду, а також державні інспектори міст (районів) суб'єктів РФ з пожежного нагляду не вправі розглядати справи про адміністративні правопорушення, вчинені юридичними особами. Розгляд зазначених справ віднесено до відання посадових осіб, перелічених у п. 1 - 4 ч. 2 коментарів
 6. Стаття 366. Державний нагляд за безпечним веденням робіт у промисловості
  державного регулювання безпеки при використанні атомної енергії (за винятком діяльності з розробки, виготовлення, випробування, експлуатації та утилізації ядерної зброї і ядерних енергетичних установок військового призначення); - уповноваженим органом у сфері промислової безпеки; - органом державного гірничого нагляду; - органом державного енергетичного
 7. Стаття 220. Гарантії права працівників на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці
  державного нагляду і контролю за дотриманням вимог охорони праці та встановлює відповідальність осіб, винних у порушенні вимог охорони праці. 2. Коментарів статтею встановлено гарантії збереження місця роботи і заробітної плати. Так, ч. 3 передбачає, що на час призупинення робіт у зв'язку з приписами внаслідок порушення державних нормативних вимог
 8. Стаття 369. Державний нагляд за ядерною і радіаційною безпекою
  366).
 9. Стаття 367. Державний енергетичний нагляд
  366.
 10. Стаття 216. Порушення правил безпеки при веденні гірських, будівельних або інших робіт Коментар до статті 216
  нагляду Росії від 13 травня 2003 р. N 30; Єдиних правил безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом, затверджених Постановою Держгіртехнагляду Росії від 9 вересня 2002 р. N 57; Постанови Держбуду Росії від 23 липня 2001 р. N 80 "Про прийняття будівельних норм і правил Російської Федерації" Безпека праці в будівництві. Частина 1. Загальні вимоги. СНиП
 11. Стаття 367. Державний енергетичний нагляд
  державного енергетичного нагляду (крім побутових установок і мереж), є Федеральна служба з екологічного, технологічного і атомного нагляду (Ростехнагляд). Ростехнагляд здійснює контроль і нагляд за дотриманням в межах своєї компетенції вимог безпеки в електроенергетиці (технічний контроль і нагляд в електроенергетиці). Наглядово-контрольна діяльність
 12. 6.1. Державний захист прав споживачів
  державного управління, контролюючі безпеку товарів, робіт і послуг для споживачів. Права споживача захищаються державними органами, які контролюють безпеку товарів (робіт, послуг), дотримання законодавства про захист прав споживачів і мають права по припиненню порушень прав споживачів і залученню правопорушників до відповідальності. Відповідно до ст.
 13. Стаття 60.18. Нагляд за засудженими до примусових-ним роботам і заходи з попередження порушень порядку та умов відбування примусових робіт
  державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері виконання кримінальних наказа-ний. 2. У разі, якщо поведінка засудженого до примусових робіт створює загрозу життю або здоров'ю оточуючих або самого засудженого, а також з метою недопущення з його боку протиправних дій такий засуджений за рішенням адміністрації ис-виправних центру може бути поміщений в
 14. Стаття 366. Державний нагляд за безпечним веденням робіт у промисловості
  державного гірничого нагляду. 2. До функцій Федеральної служби з екологічного, технологічного і атомного нагляду (Ростехнагляду) віднесено: контроль і нагляд у сфері безпечного ведення робіт, пов'язаних з користуванням надрами, промислової безпеки, безпеки при використанні атомної енергії (за винятком діяльності з розробки, виготовлення, випробування, експлуатації і
 15. Стаття 23.16. Органи, що здійснюють державний контроль і нагляд у сфері захисту рослин
  державний контроль і нагляд у сфері захисту рослин, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 8.3 (в частині порушення правил безпечного поводження з пестицидами), статтею 10.1 (в частині порушення правил боротьби з особливо небезпечними, небезпечними шкідниками рослин, збудниками хвороб рослин, рослинами-бур'янами) цього Кодексу. 2. Розглядати
 16. Коментар до статті 23.58
  статтями). 4. Про посадових осіб Роскартографії, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення, см. п. 2 коментарю до ст. 28.3 (у частині коментарю до п. 73 ч. 2 зазначеної статті
 17. Стаття 62. Охорона водних об'єктів при їх вико-вання для цілей виробництва електричної енергії
  державному нагляду в галузі використання і охорони водних об'єктів, здійснює федеральний орган виконавчої влади, уповноважений здійснювати федеральний дер-ний нагляд у галузі використання і охорони водних об'єктів. Нагляд за дотриманням особливих умов водокористування і використання ня ділянок берегової смуги (у тому числі ділянок примикання до гідроенергетичним
 18. Стаття 220. Гарантії права працівників на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці
  статтями розділів "Робочий час" і "Час відпочинку"), а також інші вимоги , що пред'являються законами і правилами охорони праці (див. коментар. до ст. ст. 212, 184, 219, 221, до статей гл. 57 ТК "Державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового
 19. Стаття 23.15. Органи, що здійснюють державний карантинний фітосанітарний контроль, державний нагляд і контроль за безпечним поводженням з пестицидами і агрохімікатами, за якістю та безпекою зерна та продуктів його переробки і державний контроль за використанням та охороною земель сільськогосподарського призначення
  статтями 10.1 - 10.3, 10.12 - 10.14 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу виконавчої влади, який здійснює державний карантинний фітосанітарний контроль, державний нагляд і контроль за безпечним поводженням з пестицидами і
 20. Стаття 751. Обов'язки підрядника з охорони навколишнього середовища і забезпечення безпеки будівельних робіт
  вимоги закону та інших правових актів про охорону навколишнього середовища і про безпеку будівельних робіт. Підрядник несе відповідальність за порушення зазначених вимог. 2. Підрядник не має права використовувати в ході здійснення робіт матеріали та обладнання, надані замовником, або виконувати його вказівки, якщо це може призвести до порушення обов'язкових для сторін вимог до охорони
© 2014-2022  yport.inf.ua