Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 399 . Субсидіарна відповідальність


1. До пред'явлення вимог до особи, яка відповідно до закону, іншими правовими актами або умовами зобов'язання несе відповідальність додатково до відповідальності іншої особи, яка є основним боржником (субсидіарну відповідальність), кредитор повинен пред'явити вимогу до основного боржника.
Якщо основний боржник відмовився задовольнити вимогу кредитора або кредитор не одержав від нього в розумний строк відповідь на пред'явлене вимога, це вимога може бути пред'явлена особі, що несе субсидіарну відповідальність.
2. Кредитор не має права вимагати задоволення своєї вимоги до основного боржника від особи, яка несе субсидіарну відповідальність, якщо ця вимога може бути задоволена шляхом зарахування зустрічної вимоги до основного боржника або безспірного стягнення коштів з основного боржника.
3. Особа, що несе субсидіарну відповідальність, повинна до задоволення вимоги, пред'явленої їй кредитором, попередити про це основного боржника, а якщо до такої особи пред'явлений позов, - залучити основного боржника до участі у справі. Інакше основний боржник має право висунути проти регресної вимоги особи, що відповідає субсидиарно, заперечення, які він мав проти кредитора.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 399. Субсидіарна відповідальність"
 1. § 4. Товариство з обмеженою відповідальністю
  субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями товариства (у цьому відношенні вони знову-таки порівняти з вкладниками в коммандіти - порівн. до п. 1 ст. 82 ЦК). Проте з цього правила є винятки. 1. Учасники несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства, якщо вони не повністю внесли свій внесок, при цьому відповідальність таких учасників є солідарною і обмежується вартістю
 2. § 5. Товариство з додатковою відповідальністю
  стаття - 95, яка безпосередньо регулює тільки два питання - відповідальність його учасників (п. 1) і зміст його фірми (п. 2). В іншому ж до товариства з додатковою відповідальністю застосовуються правила про товариства з обмеженою відповідальністю. І хоча в п. 3 ст. 95 ЦК йдеться про можливість застосування до товариствам з додатковою відповідальністю правил Кодексу про товариства з
 3. § 2. Поняття права власності
  субсидиарно, що знайшло підтвердження у частині четвертій ГК. Стаття 1227 ЦК встановлює, що інтелектуальні права не залежать від права власності на матеріальний носій (річ), в якому виражені відповідні результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації. Перехід права власності на річ не тягне перехід або надання інтелектуальних прав на результат
 4. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  стаття потребує зміни за моделлю п. 4 ст. 218 ЦК. Доцільно закріпити в ст. 219 ГК норму про те, що право власності на об'єкт нерухомості виникає з моменту придбання ним ознак, зазначених у п. 1 ст. 130 ЦК. Це правило в найбільшій мірі відповідає інтересам власника і в той же час, як і у випадку з п. 4 ст. 218 ГК, потребують від нього зареєструвати право власності
 5. § 5. Порука
  399 ЦК. Якщо зобов'язання забезпечується поручительством декількох осіб, то вони виступають перед кредитором як солідарні боржники, якщо інше не передбачено договором поруки (п. 3 ст. 363 ГК). Поручитель може захищатися проти домагання кредитора тими ж запереченнями, які міг би висунути боржник, якщо інше не випливає з договору поруки. Ця можливість зберігається
 6. § 3. Види цивільно-правової відповідальності
  субсидіарнавідповідальність. Відповідальність можна класифікувати на види залежно від множинності осіб на стороні боржника. Якщо на стороні боржника беруть участь кілька осіб, питання про розмір відповідальності кожного з них вирішується залежно від того, чи є зобов'язання пайовою, солідарним або субсидіарним. Часткова відповідальність застосовується у випадках, коли кожен з
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 8. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  субсидіарного застосування одних норм права до відносин, що регулюються іншими нормами. І справа тут не тільки в наявності общеспециальная зв'язку між § 1 і § 2-8 гл. 30 ГК: субсидіарність проявляється у тому числі на межвидовом рівні (див. п. 5 ст. 454, п. 2 ст. 525, п. 2 ст. 535, п . 2 ст. 549 ЦК). Водночас визнання договору купівлі-продажу найважливішим договірним типом пов'язано з тим, що багато
 9. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  статтях (див. ст. 5, 6, 7, 14, 19) передбачає поряд з гарантійним терміном і терміном придатності (див. ст. 470-473, 477 ЦК) невідомий гл. 30 ГК термін служби товару, особливість якого в наступному. Термін служби встановлюється тільки виробником (на відміну від гарантійного терміну, який може бути встановлений також і продавцем). Термін служби (на відміну від гарантійного терміну) встановлюється
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ЦК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
© 2014-2022  yport.inf.ua