Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 428. Видача судом виконавчого листа

1. Зі змісту ст. 1, 2, 12, 13 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (369) випливає, що виконавчий лист - це видається судом загальної або арбітражної юрисдикції на підставі прийнятого ним постанови виконавчий документ, що містить владне розпорядження про вчинення (несовершении) певної дії, підлягає примусовому виконанню судовим приставом-виконавцем.
У ч. 1 коментованої статті закріплено правило про видачу судом стягувачеві виконавчого листа після вступу рішення в законну силу, оскільки саме з цього моменту судові постанови стають обов'язковими для всіх без винятку органів державної влади, органів місцевого самоврядування , громадських об'єднань, посадових осіб, громадян, організацій і підлягають неухильному виконанню на всій території Російської Федерації (ч. 2 ст. 13 ЦПК).
У виняток з цього правила до вступу судового постанови в законну силу виконавчий лист може бути виданий за постановами, які підлягають негайному виконанню (вказані в ст. 211 ЦПК), а також у разі звернення судом рішення до виконання в порядку ст. 212 даного Кодексу (див. коментарі до цих статей). Про вступ судових постанов в законну силу див. коментарі до ст. 209, 244, 329, 367, 391 ЦПК.
Найчастіше виконавчі листи видаються судами для виконання вступили в законну силу рішень суду першої інстанції у цивільних справах. Однак вони можуть бути видані для виконання інших судових постанов, зокрема вироків суду по кримінальних справах у частині, що стосується майнових стягнень, ухвал про затвердження мирової угоди, ухвал судів вищестоящих інстанцій чи постанов президії суду наглядової інстанції, якщо ними змінюється рішення нижчестоящого суду або за справі приймається нове рішення.
Порядок видачі судом виконавчих листів докладно врегульовано в пп. 9.1.1-9.1.7 Інструкції з діловодства в районному суді, затвердженої наказом Генерального директора Судового департаменту при Верховному Суді Російської Федерації від 29 квітня 2003 р. N 36 (з наступними змінами) * (370).
Зазначеною Інструкцією звернення до виконання вироку, рішення, ухвали і постанови суду покладається на суд, що розглядав справу в першій інстанції.
Негайному виконанню підлягає рішення: про стягнення аліментів; про виплату працівникові заробітної плати протягом трьох місяців; про поновлення на роботі; про включення громадянина Російської Федерації до списку виборців - учасників референдуму.
На прохання позивача суд може звернути до негайного виконання рішення, якщо внаслідок особливих обставин уповільнення у його виконанні може призвести до значної шкоди для стягувача або виконання може виявитися неможливим.
Щоб Їх на виконання копії вироків, рішень, ухвал, постанов і видаються судом виконавчі документи завіряються підписами судді, головуючого у справі, або головою суду, секретаря суду, а також гербовою печаткою. Виконавчі документи повинні бути заповнені чітко і грамотно. Ніякі помарки, виправлення та доповнення у виконавчому документі не допускаються. Копія супровідного листа підшивається до справи.
У тих випадках, коли вирок, рішення, визначення або постанова змінені вищестоящим судом, про це робиться відмітка на відповідної копії судової постанови.
До копіям вироку, рішення, ухвали і постанови, зміненим при розгляді справи в касаційному чи наглядовому порядку, за заявою зацікавлених осіб додаються копії постанов касаційної чи наглядової інстанцій.
2. Оскільки за загальним правилом суд не зобов'язаний за власною ініціативою направляти виконавчий лист для виконання, то для його отримання або направлення судом для виконання стягувач повинен звернутися до суду з відповідною заявою. Це узгоджується з притаманним цивільному процесу принципом диспозитивності, що передбачає самостійне розпорядження позивачем (стягувачем) своїми матеріальними правами і процесуальними засобами їх захисту.
3. Відповідно до ч. 2 ст. 1 Федерального закону "Про виконавче провадження" умови і порядок виконання судових актів з передачі громадянам, організаціям коштів відповідного бюджету бюджетної системи Російської Федерації встановлюються бюджетним законодавством (див. гл. 24.1 Бюджетного кодексу РФ). На особливий порядок виконання відповідних стягнень вказує і ч. 3 ст. 428 ЦПК, передбачаючи додаткова вимога до видачі виконавчого листа за стягненням такого роду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 428. Видача судом виконавчого листа "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 2. Обов'язки банку з ведення рахунку
  стаття 410) НЕ зараховувати на розрахунковий рахунок надходять на адресу клієнта суми, вказуючи на наявну у клієнта заборгованість по кредиту та інших фінансовим зобов'язанням ". Несвоєчасне зарахування банком на рахунок, відкритий клієнтові, що надійшли на зазначений рахунок грошових коштів визнається порушенням зобов'язання за договором банківського рахунку та тягне за собою відповідальність банку у вигляді законною
 3. Стаття 3. Право на звернення до суду
  видачі виконавчого листа (гл. 46, 47
 4. Стаття 121 . Судовий наказ
  видачу судового наказу розглядаються мировим суддею, який завжди діє від імені суду першої інстанції одноособово. Однак у разі відведення мирового судді та неможливості передати справу іншому світовому судді (ч. 1 ст. 21 ЦПК), відсутність світових суддів в даному районі або наявності інших обставин, що виключають можливість розгляду справи мировим суддею (ч. 4 ст. 33 ЦПК), судовий
 5. Стаття 134. Відмова у прийнятті позовної заяви
  видачу виконавчого листа на примусове виконання (гл. 47 ЦПК, гл. 30 АПК РФ). Якщо у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду відмовлено, заінтересована особа має право за тотожному спору звернутися до відповідного державного суду з дотриманням правил про підвідомчість. Законність рішень третейських судів по спорах, які ставилися
 6. Стаття 220. Підстави припинення провадження у справі
  статтями). Крім позовного провадження дані інститути можуть застосовуватися у виробництві по справах, що виникають із публічно-правових відносин, і в особливому виробництві. 2. Наведений у коментованій статті перелік умов припинення провадження у справі не є вичерпним. Так, суд припиняє провадження у справі, що випливає з публічно-правових відносин, якщо є рішення суду,
 7. Стаття 411. Зміст клопотання про примусове виконання рішення іноземного суду
  стаття не містить вимог до змісту визначення, тому необхідно керуватися загальними вимогами до цього судового акту, передбаченими ст. 225 ЦПК (див. коментар до даної статті). 5. Рішення іноземного суду, а також набрало законної сили визначення компетентного російського суду, яким задоволено клопотання про дозвіл примусового виконання рішення
 8. Стаття 424 . Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
  видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду подібні з вимогами, що пред'являються ст. 419 ЦПК до заяви про скасування рішення третейського суду, і не потребують додаткових роз'яснень (див. коментар до зазначеної
 9. Стаття 425. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
  стаття виходячи з зв'язку даних виробництв надає право суду, що розглядає заяву про видачу виконавчого листа, відкласти розгляд справи. За своєю правовою природою дане процесуальне дію подібно з відкладенням розгляду справи судом першої інстанції (див. коментар до ст. 169 ЦПК). За таких обставин суд за клопотанням сторони , що звернулася із заявою про видачу
 10. Стаття 426. Підстави для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
  стаття передбачає і додаткову підставу для відмови у видачі виконавчого аркуша у разі, коли рішення ще не стало обов'язковим для сторін третейського розгляду або було скасовано судом у відповідності з федеральним законом, на підставі якого воно було прийнято. Дане підставу відмови базується на положенні ч. 2 ст. 13 ЦПК про обов'язковість для органів державної
© 2014-2022  yport.inf.ua