Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 61.2. Оспорювання підозрілих угод боржника

1. Угода, укладена боржником протягом одного року до прийняття заяви про визнання банкрутом або після прийняття вказаної заяви, може бути визнана арбітражним судом недійсною при нерівноцінний зустрічному виконанні зобов'язань іншою стороною угоди, в тому числі у разі, якщо ціна цієї угоди і (або) інші умови суттєво в гіршу для боржника сторону відрізняються від ціни і (або) інших умов, при яких у порівнянних обставин відбуваються аналогічні угоди (підозріла операція). Нерівноцінним зустрічним виконанням зобов'язань буде визнаватися, зокрема, будь-яка передача майна або інше виконання зобов'язань, якщо ринкова вартість переданого боржником майна або здійсненого ним іншого виконання зобов'язань істотно перевищує вартість отриманого зустрічного виконання зобов'язань, визначену з урахуванням умов і обставин такого зустрічного виконання зобов'язань.
У випадку, якщо продаж майна, виконання роботи, надання послуги здійснюються за державними регульованими цінами (тарифами), встановленими відповідно до законодавства Російської Федерації, з метою цієї статті при визначенні відповідної ціни застосовуються зазначені ціни (тарифи).
2. Угода, укладена боржником з метою заподіяння шкоди майновим правам кредиторів, може бути визнана арбітражним судом недійсною, якщо така угода була здійснена протягом трьох років до прийняття заяви про визнання боржника банкрутом або після прийняття вказаної заяви і в результаті її здійснення було завдано шкоди майновим правам кредиторів і якщо інша сторона угоди знала про зазначеної мети боржника до моменту здійснення операції (підозріла операція). Передбачається, що інша сторона знала про це, якщо вона визнана зацікавленою особою або якщо вона знала або повинна була знати про утиск інтересів кредиторів боржника або про ознаки неплатоспроможності або недостатності майна боржника.
Мета заподіяння шкоди майновим правам кредиторів передбачається, якщо на момент здійснення операції боржник відповідав ознакою неплатоспроможності або недостатності майна і операція була здійснена безоплатно або у відношенні зацікавленої особи, або спрямована на виплату (виділ) частки (паю) в майні боржника засновнику (учаснику) боржника у зв'язку з виходом зі складу засновників (учасників) боржника, або здійснена за наявності таких умов:
вартість переданого в результаті здійснення угоди або декількох взаємопов'язаних угод майна або прийнятих зобов'язання і (або) обов'язки становить двадцять і більше відсотків балансової вартості активів боржника, а для кредитної організації - десять і більше відсотків балансової вартості активів боржника, визначеної за даними бухгалтерської звітності боржника на останню звітну дату перед вчиненням зазначених угоди або угод;
боржник змінив своє місце проживання або місце знаходження без повідомлення кредиторів безпосередньо перед здійсненням операції або після її здійснення, або приховав своє майно, або знищив чи спотворив правовстановлюючі документи, документи бухгалтерської звітності чи інші облікові документи, ведення яких передбачено законодавством Російської Федерації, або в результаті неналежного виконання боржником обов'язків щодо зберігання та ведення бухгалтерської звітності були знищені або спотворені зазначені документи;
після здійснення угоди з передачі майна боржник продовжував здійснювати користування та (або) володіння даним майном або давати вказівки його власнику про визначення долі даного майна.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 61.2. Оспорювання підозрілих угод боржника "
 1. Глава 15. Речових ЕФЕКТ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
  оспорювання укладених угод в судах і масове визнання їх недійсними придбало майже епідемічного характеру. Висловлений півтора століття тому засновником російської цивілістики Д.І. Мейером заповіт - анулювати угод без самої крайньої необхідності - давно і міцно забутий практикуючими юристами. Зрозуміло, що така практика ніяк не сприяє стійкості обороту. Та й правової уклад,
 2. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  стаття на відміну від ст. 171 ЦК не містить спеціального застереження щодо цього. Однак якщо неповнолітній у встановленому законом порядку був обмежений чи позбавлений права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами (п. 4 ст. 26 ЦК), відповідні угоди неповнолітнього можуть бути оскаржені його батьками, усиновителями і піклувальниками. Аналогічні правила
 3. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  заперечування розміру компенсації, виплаченої за реквізоване майно, по-друге, витребування по суду зберігся реквізованого майна при відпадати обставин, що стали підставою для його реквізиції. Викуп нерухомого майна у зв'язку з вилученням земельної ділянки, на якій воно знаходиться. Нерухоме майно (будівлі, споруди тощо), що знаходиться на земельній ділянці,
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі з застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 5. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  заперечування (див. ст. 178, 179 ЦК) * (8). 3. Договір купівлі-продажу є консенсуальним: для його укладення необхідно і достатньо узгодження всіх істотних його умов. Даний договір визнається укладеним у момент отримання особою, яка направила оферту, її акцепту (див. абз. 1 п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 433 ЦК). Згідно абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК істотними умовами даного договору є:
 6. § 2. Страхове правовідношення
  угод, оскільки на момент укладення договору страхування його економічний ефект для сторін залишається невідомий: якщо страховий випадок не настане, то страхувальник витратить свою страхову премію без отримання грошей від страховика, а якщо настане, - то страховик буде змушений сплатити за договором суму, як правило, значно перевищує розмір отриманої від страхувальника премії. Таким
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 9. 3. Воля і волевиявлення в договорі
  оспорювання якої по мотивацію пороку волі не допускається. При цьому вирішальне значення має тепер не стільки те, як вважала Н.В. Рабинович стосовно до ГК 22, чи може суд встановити справжність волі, а принципово інше: чи міг судити про волю сторони в момент укладення договору її контрагент. --- Р.О. Халфина виділила три основні групи випадків, в
 10. 2. Договірні умови
  статтях Цивільних кодексів 1922, 1964 і 1994 рр.. Ознака, яка об'єднує істотні умови в одну групу, не викликає особливих суперечок. Йдеться про умови, які формують договори в цілому та їх окремі типи (види) зокрема. Виходячи з цього істотними, за загальним визнанням, є умови, необхідні і достатні для того, щоб договір вважався укладеним і тим самим здатним
© 2014-2022  yport.inf.ua