Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Ю.Б. Фогельсона. КОМЕНТАР до страхового законодавства, 2002 - перейти до змісту підручника

Стаття 929. Договір майнового страхування

Коментар до статті 929
§ 1. У коментованій статті сформульований предмет договору майнового страхування, який слід відрізняти від об'єкта страхування. Об'єкт страхування - це страховий інтерес (ст. 4 Закону), предметом ж договору страхування є зобов'язання страховика сплатити певну суму грошей, тобто предметом договору страхування є грошове зобов'язання. Це зобов'язання називають "страховим", так як наявність в договорі саме цього зобов'язання забезпечує страховий захист.
Предметом страхового зобов'язання, тобто дією, яка зобов'язується вчинити страховик, є не "сплата грошей", а "сплата грошей при настанні страхового випадку". Таким чином, предмет страхового зобов'язання залежить від події, яка може настати, а може і не настати. Важливо підкреслити, що умовним тут є не виникнення зобов'язання - воно виникає при початку дії страхового захисту (див. коментар до ст. 957 ЦК) - а умовним є предмет цього зобов'язання (див. також коментар до ст. 9 Закону).
Висловлюється й інша точка зору. В одній з недавніх робіт її автор, аналізуючи предмет договору страхування, вказує, що зобов'язання страховика "... може і не настати", і тому предметом договору страхування є не зобов'язання по виплаті відшкодування, а "... послуга з несення ризику страховиком ... " "*". Однак, по-перше, ідея про те, що зобов'язання страховика "може і не настати", тобто уявлення про страхування як про умовну угоді, активно обговорювалося в кінці минулого століття, і тоді ж у цьому питанні була поставлена крапка. Не вдаючись у подробиці дискусії, зазначу лише на остаточний висновок - страхування є алеаторної, а не умовної угодою. Про це можна прочитати в роботах російських цивілістів кінця минулого століття . По-друге, уявлення про те, що предметом договору є послуга, тобто об'єкт цивільного права (ст. 128 ЦК), невірно в принципі. Предметом договору є дія, яка одна зі сторін робить або зобов'язується вчинити. Послуга, річ, майнове право - це лише об'єкти цивільного права, з приводу яких укладаються договори.
---
"*" Див: Єрмаков В.С. Правові аспекти страхування автотранспортних засобів за ризиком "каско" / / Страхове право. 2001. N 1. С. 10.
Див: Ідельсон В.Р. Страхове право: Лекції, читані преподават. В. Ідельсон в СПб. Політехн. ін-ті на екон. відділенні, страховому подотделеніі. СПб.: Изд. студ. каси взаємодопомоги, 1907; Крюков В.П. Нариси по страховому праву: Сист. виклад і критика юрид. норм страхової справи. Саратов: В.Е. Яксанов, 1925; Ліон С.Є. Договір страхування по російському праву. М.: Т-во "Друкарня С.П. Яковлева", 1892; Ноткин О.А. Страхування майна з російськоїзаконодавству. Київ: Тип. А. Давиденко, 1888.
Боржником по страховому зобов'язанню є страховик, а кредитором - страхувальник.
На практиці у страховиків іноді виникає питання - чи може страховик сам застрахувати власне майно? Якби така можливість була, страховик міг би зменшити свій оподатковуваний прибуток. Однак це неможливо, оскільки при такому страхуванні в страховому зобов'язанні співпадуть кредитор і боржник, і зобов'язання буде припинено у відповідності зі ст. 413 ГК.
§ 2. Договір страхування може бути укладений на користь третьої особи (вигодонабувача). При страхуванні тих інтересів, які перераховані в коментованій статті, призначення вигодонабувача практично не залежить від волі сторін договору. Договір страхування підприємницького ризику може бути укладений тільки на користь страхувальника (ст. 933 ЦК). Договір страхування відповідальності може бути укладений тільки на користь потерпілої особи (ст. 931, 932 ЦК). Договір страхування майна може бути укладений тільки на користь особи, яка має інтерес у збереженні майна (п. 1 ст. 930 ЦК).
У зв'язку з тим, що в договорах майнового страхування сторони не вільні в призначенні вигодонабувача, в практиці постало питання про застосовність до таких договорів норм ст. 430 ГК, що регулюють відносини, в яких вигодонабувач довільно призначається сторонами. Це питання дозволений судовою практикою позитивно - ст. 430 ЦК підлягає застосуванню до договорів страхування, укладеним на користь третьої особи "*".
---
"*" Постанова Президії ВАС РФ N 2620/98 від 30.06.98 - Система Консультантплюс. Ця практика досить стійка - є багато актів судів різних рівнів, в яких до договорів страхування, укладеним на користь третьої особи, застосовані норми ст. 430 ГК.
У договорах особистого страхування сторони більш вільні у виборі вигодонабувача, але і тут їх можливості обмежені (п. 2 ст. 934 ЦК).
Нижче показано, що майнове страхування не обмежується страхуванням інтересів, перерахованих в даній статті. У договорах страхування інших видів майнових інтересів сторони нічим не пов'язані при призначенні вигодонабувача.
§ 3. У практиці виникло питання про те, чи може страхувальник пред'являти позовні вимоги про виплату страхового відшкодування на свою користь за наявності в договорі вигодонабувача.
Здавалося б, ст. 430 ГК досить виразно вирішує це питання. Страхувальник має право пред'являти до страховика вимога про виплату страхового відшкодування на свою користь тільки в разі, коли вигодонабувач відмовився від свого права (п. 4 ст. 430 ЦК). Однак практика деяких арбітражних судів говорить про зворотне. Є досить багато справ, коли підприємство, яке уклало як страхувальника договір страхування життя своїх співробітників, пред'являє на свою користь позов до страховика, не виплативши відшкодування або викупну суму, і арбітражні суди задовольняють такі позови. І це незважаючи на те, що Президія ВАС РФ аналогічне питання дозволив по-іншому.
Було укладено договір страхування відповідальності фінансової компанії перед громадянами, які передали їй свої грошові кошти. Страховик пред'явив страхувальнику позов про визнання цього договору недійсним, і суд вирішив справу за участю лише страховика та страхувальника. Президія ВАС РФ вказав у Постанові N 2244/96 від 27 серпня 1996 р. "*": "Враховуючи, що вищевказаний договір укладено на користь осіб, які передали відповідачу грошові кошти, даний спір може бути розглянуто тільки за участю цих осіб, оскільки саме вони є вигодонабувачами за договором ". Але оскільки спори за участю громадян, які не є підприємцями, арбітражному суду не підвідомчі, наглядова інстанція припинила провадження у справі на підставі п. 1 ст. 85 АПК РФ.
---
"*" ВВАС РФ. 1996. N 11.
Таким чином, можна з достатньою впевненістю говорити про неможливість стягнення зі страховика відшкодування на користь страхувальника за наявності в договорі вигодонабувача, який не відмовився від свого права. Якщо вигодонабувачами є громадяни, суперечка взагалі не підвідомчий арбітражному суду. Страховикам, з яких в подібних умовах арбітражними судами стягнуто відшкодування, слід оскаржувати подібні рішення в наступних судових інстанціях.
Також виникло питання: чи може страхувальник вимагати від страховика в судовому порядку виконання зобов'язання вигодонабувачу? На це питання судова практика відповідає негативно. Детальніше про це в коментарі до ст. 931 ГК.
§ 4. Страхувальник, будучи кредитором в страховому зобов'язанні, може поступитися своє право вимоги виплати іншій особі в порядку простої цесії (ст. 382 ЦК), але вигодонабувач на відміну від страхувальника не може поступитися іншій особі своє право вимоги виплати, так як поступка вимоги - це зміна кредитора у зобов'язанні (п. 1 ст. 382 ЦК). Отже, така можливість є тільки у кредитора, але не у третьої особи (див. Постанови Президії ВАС РФ N 717/96 від 21 травня 1996 р. "*", N 1386/96 від 6 січня 1998 ) .
---
"*" ВВАС РФ. 1996. N 9.
ВВАС РФ. 1998. N 5.
Переклад страховиком свого обов'язку по страховому зобов'язанню іншому страховику неможливий, так як для виконання страхового зобов'язання страховик формує страхові резерви (ст. 26 Закону), які він в принципі мав би передати разом з боргом. Однак можливість передачі від одного страховика іншому разом з боргом коштів страхових резервів фінансовим законодавством не передбачена, і відповідний фінансовий механізм відсутній. Таким чином, виявилося б, що страховик, який прийняв борг, здійснює страховий захист, не маючи відповідних резервів, що суперечить самій суті страхових відносин (ст. 2 Закону).
Проте існують правові засоби для фактичної заміни страховика у страховому зобов'язанні. Для цього сторонам договору слід підписати тристоронню додаткову угоду, за яким, по-перше, договір стає договором співстрахування. По-друге, зобов'язання першого страховика замінюється на зобов'язання виплатити відшкодування при настанні страхового випадку в період від початку дії договору до початку дії додаткової угоди, і з'являється зобов'язання нового страховика, яке полягає у виплаті відшкодування при настанні страхового випадку в період від початку дії додаткової угоди до закінчення дії договору. По-третє, страховики врегулюють між собою питання про розподіл між ними премії, вже отриманої першим страховиком (про можливість укладення таких договорів співстрахування див. коментар до ст. 953).
Таким чином, хоча перший страховик формально і не вибуває з договору, всі його зобов'язання "перехоплюються" новим страховиком, і перший страховик залишається в договорі лише номінально.
§ 5. Важливою властивістю страхової послуги є її возмездность, встановлена в коментованій статті і в ст. 954 ГК.
Розмір плати за страхову послугу (страхової премії) не належить до істотних умов договору страхування. Якщо він не узгоджений сторонами в договорі, розмір премії визначається відповідно до п. 3 ст. 424 ГК.
На практиці поки не доводилося зустрічатися з відсутністю в договорі умови про розмір страхової премії та із застосуванням у зв'язку з цим норми п. 3 ст. 424, хоча для страхування її значно простіше застосовувати, ніж для інших видів відплатних договорів, так як переважна більшість страховиків працює за тарифами. Тарифи ж незначно відрізняються один від одного, оскільки безпосередньо пов'язані зі статистикою страхових випадків.
Більш докладно про це див коментар до ст. 954 ГК.
§ 6. При майновому страхуванні на відміну від особистого можлива пряма грошова оцінка шкоди, заподіяної при страховому випадку. Тому виконання страхового зобов'язання (страхова виплата) при майновому страхуванні має характер відшкодування шкоди і називається виплатою страхового відшкодування (п. 3 ст. 9 Закону).
У коментованій статті шкоду, що підлягає відшкодуванню при майновому страхуванні, оцінюється в сумі збитків. У ст. 15 ГК збитки розуміються тільки як наслідок порушення будь-якого цивільного права, але в коментованій статті і скрізь в гол. 48 збитки розуміються ширше - не тільки як наслідок порушення права, але і як результат іншого збігу обставин, не пов'язаного з порушенням прав. Проте шкода, заподіяну як порушенням права, так і іншими причинами і підлягає відшкодуванню, повинен бути наслідком випадкової події (див. коментар до ст. 9 Закону). Щоб уникнути плутанини зі ст. 15 ГК, шкоду, заподіяну страховим випадком і підлягає відшкодуванню при майновому страхуванні, скрізь у коментарі до даної глави буде позначатися терміном "страхові збитки".
§ 7. Склад страхових збитків слід визначати за аналогією з п. 2 ст. 15 ГК:
втрата або пошкодження майна при страховому випадку;
витрати, які вироблені або повинні бути проведені для ліквідації шкоди, заподіяної страховим випадком;
неодержані доходи, які були б отримані при звичайних умовах цивільного обороту, якби страховий випадок не настав (упущена вигода).
Страхування на випадок втрати або пошкодження майна у власника цього майна або витрат, яке особу, яка не є власником, зробило або повинне буде зробити для відновлення втраченого або пошкодженого майна, називається страхуванням майна.
Страхування на випадок витрат, які особа повинна буде зробити у зв'язку з покладанням на нього відповідальності, називається страхуванням відповідальності.
Страхування на випадок інших непередбачених витрат, які особа виробляє або повинне буде зробити для усунення заподіяної шкоди, а також на випадок неотримання очікуваних доходів, називається страхуванням фінансових ризиків.
Звідси видно, що ця, базова, класифікація видів майнового страхування заснована не на вигляді заподіяних збитків, а на інтересі, який страхується. Наприклад, при втраті та пошкодженні орендованого майна в орендаря можуть виникнути як витрати, спрямовані на відновлення орендованого майна, так і витрати, пов'язані з можливою відповідальністю за його втрату або пошкодження. І ті, й інші витрати відносяться до одного виду збитків, однак у коментарі до ст. 930 ГК РФ показано, що інтереси, зумовлені можливістю цих витрат, різні, різними є і відповідні види страхування.
  § 8. У п. 2 коментованої статті законодавець визнав страховими три групи інтересів. Проте вживання обороту "зокрема" прямо вказує на те, що даними трьома групами не обмежується перелік інтересів, які можуть бути застраховані за договором майнового страхування. Наприклад, у ст. 967 ЦК міститься визнання наявності страхового інтересу у страховика в зв'язку з можливістю страхової виплати.
  Визнання страховими інших видів інтересів, пов'язаних з виникненням страхових збитків, залежить від органу страхового нагляду, так як страховик має право вести страхову діяльність тільки після отримання ліцензії (ст. 938 ЦК, п. 1 ст. 6 Закону), в якій повинні бути зазначені дозволені страховику види страхування (п. 2 ст. 32 Закону), а ліцензії видає орган страхового нагляду (п. 1 ст. 32 Закону).
  У п. 2.3 Умов ліцензування та Додатку 2 до них перераховані види страхування, на проведення яких видається ліцензія, дана їх подальша класифікація та описані відповідні інтереси. У цьому документі, з одного боку, уточнені види інтересів, що входять в три групи, перераховані в коментованій статті (наприклад, "страхування вантажів" як варіант "страхування майна" або "страхування відповідальності перевізника" як варіант "страхування відповідальності за заподіяння шкоди") , а з іншого боку, в ньому є види страхування, не передбачені у коментованій статті, наприклад "страхування фінансових ризиків" (пп. 9 п. 2.3.2 Умов), "страхування відповідальності за невиконання позадоговірних зобов'язань" (абз. 2 п. 14 додатка 2).
  Крім того, в Умовах ліцензування маються "страхування інших видів майна" (пп. 8 п. 2.3.2 Умов), "страхування інших видів цивільної відповідальності" (пп. 15 п. 2.3.3 Умов), "страхування фінансових ризиків, пов'язаних з іншими подіями "(пп." ж "п. 9 додатка 2). Включивши до переліку ці "бланкові" види, орган страхового нагляду тим самим залишив собі можливість визнати в робочому порядку страховим практично будь-який вид інтересу і видати відповідну ліцензію.
  У той же час в Умовах ліцензування страхування підприємницького ризику як виду страхування не передбачено. Однак орган страхового нагляду зобов'язаний видавати ліцензії на страхування цього виду, оскільки воно прямо передбачено в ГК.
  § 9. Страховик відшкодовує шкоду, заподіяну страховим випадком, не в повному обсязі, а лише в межах встановленої договором суми (страхової суми). Обмеження розміру виплачуваного страховиком відшкодування є істотною умовою договору страхування (ст. 942 ЦК). Проте зазначене обмеження не поширюється на відшкодування витрат страхувальника, вироблених для зменшення шкоди, заподіяної страховим випадком (п. 2 ст. 962 ЦК). Більш докладно про страховій сумі див. коментар до ст. 947.
  Крім того, для морського страхування, яке здійснюється за спеціальними правилами (ст. 970 ЦК), встановлені деякі випадки, коли розмір відшкодування може перевищувати страхову суму (ст. 276 Кодексу торговельного мореплавання РФ "*").
  ---
  "*" СЗ РФ. 1999. N 18. Ст. 2207.
  У зв'язку з тим що страховик відшкодовує заподіяну шкоду, говорять про "відповідальності" страховика, так як зазвичай обов'язок відшкодувати шкоду є мірою відповідальності, яка застосовується до особи, яка завдала шкоду. Цей термін регулярно використовується по відношенню до страховика, більше того, через наявність в договорі страхування страхової суми висловлюється думка про "обмеженої відповідальності" страховика як про істотне ознаці страхових відносин "*". У практиці страхування страхову суму часто називають "лімітом відповідальності".
  ---
  "*" Див: Серебровський В.І. Нариси радянського страхового права / / Вибрані праці з спадкоємному і страховому праву. М., 1997. С. 340; Єфімова Л.М. Страхування як спосіб забезпечення зобов'язань за кредитним договором / / Господарство право. 1994. N 7. С. 10 - 18.
  Однак використання цього терміна абсолютно невірно. Чи не страховик заподіяв шкоду, і відшкодування їм шкоди є не мірою відповідальності, а виконанням прийнятого на себе зобов'язання. За виконання цього зобов'язання страховик, природно, несе повну відповідальність за загальними правилами гл. 25 ГК. Тому наявність в договорі страхової суми не може розглядатися як обмеження відповідальності страховика відповідно до ст. 400 ГК. Використання для страхової суми терміну "ліміт відповідальності" слід сприймати як жаргонний вислів і розуміти, що в правовому сенсі обов'язок страховика відшкодувати шкоду не є мірою відповідальності.
  § 10. У страхуванні повсюдно застосовується франшиза. Якщо вона в договорі встановлена, то виплата здійснюється тільки тоді, коли розмір заподіяної шкоди перевищує франшизу. Існує два різновиди франшизи:
  умовна франшиза, при якій відшкодування виплачується повністю у розмірі заподіяної шкоди, але лише у випадку, коли розмір шкоди перевищує франшизу;
  безумовна франшиза, при якій виплачується тільки частину відшкодування, що перевищує франшизу.
  Умова про франшизу, на перший погляд, дозволяє страховику не завжди відшкодовувати шкоду при настанні страхового випадку, і тому воно суперечить закону. Проте насправді умова про франшизу є своєрідним способом опису виключень зі складу страхових випадків (див. коментар до ст. 942 ЦК). Оскільки страховий випадок - це заподіяння шкоди в результаті впливу певної небезпеки (див. коментар до ст. 9 Закону), то сторони вправі в договорі встановити, що заподіяння шкоди нижче певної суми не є страховим випадком і байдуже, які терміни вони при цьому використовували - "виключення з числа страхових випадків" або "франшиза". Отже, не можна сказати, що умовна франшиза дозволяє не виплачувати відшкодування при настанні страхового випадку, просто за наявності цієї умови випадки заподіяння шкоди меншого, ніж франшиза, не є страховими. Іншими словами, насправді наявність у договорі умовної франшизи не суперечить закону.
  Складніша справа з безумовною франшизою, так як при цьому встановлюється не тільки виключення з числа страхових випадків, але і не передбачене законом обмеження розміру виплати. Стаття, що імперативно встановлює обов'язок страховика відшкодувати шкоду, заподіяну страховим випадком. Саме побудова тексту норми говорить про те, що заподіяна шкода повинна бути відшкодована повністю і сума відшкодування обмежена тільки страховою сумою, а безумовна франшиза вводить додаткове, не передбачене законом обмеження. Дійсно, якщо в договорі встановлені страхова сума 10000 рублів і безумовна франшиза 1000 рублів, а збитки склали 9500 рублів, страхувальник має право відповідно до імперативною нормою коментованої статті вимагати виплати всіх 9500 рублів, а не 8500 рублів, як це роблять при безумовній франшизі. Таким чином, представляється, що умова про безумовну франшизу суперечить закону. Однак ця умова повсюдно застосовується, і тільки судова практика може дати остаточну тлумачення з цієї проблеми.
  § 11. Як вже було сказано, страховик стає зобов'язаним платити тільки при настанні страхового випадку. До настання страхового випадку його обов'язок полягає в тому, щоб "платити при настанні страхового випадку". У зв'язку з цим іноді договір страхування розглядають як угоду, зроблену під відкладальною умовою. Проте це абсолютно невірно. За змістом п. 1 ст. 157 ЦК правочин вважається укладеною під відкладальною умовою, якщо виникнення прав та обов'язків по цій угоді залежить від обставини, щодо якої невідомо, настане вона чи не станеться. Але в страховому договорі не виникнення обов'язку залежить від умови, а предмет цього обов'язку. Обов'язок же страховика виникає при початку дії страхового захисту (див. коментар до ст. 957 ЦК).
  Питання про те, що таке страховий випадок і як у цьому зв'язку розуміти термін "внаслідок", спожитий в коментованій статті, докладно розглянуто в коментарі до ст. 9 Закону.
  У відсутність страхового випадку у страховика відсутній не тільки обов'язок виплатити страхове відшкодування, а й право на її виплату, оскільки страхове відшкодування виплачується з коштів страхових резервів, які формуються спеціально для виконання страховиком страхових зобов'язань і звільнені від оподаткування. У відсутність страхового випадку страховик не має права використовувати для виплати відшкодування кошти резервів, але може відшкодувати заподіяну шкоду за рахунок свого чистого прибутку. Виплата такого відшкодування проводиться поза рамками страхових відносин і є формою дарування. Тому під час такої виплати слід пам'ятати про випадки заборони дарування, передбачених у ст. 575 ГК. Таким чином, за відсутності страхового випадку у страховика поряд з цивільним правом відмовити у виплаті є і фінансово - правовий обов'язок такої відмови.
  При пред'явленні вимоги про виплату факт настання страхового випадку підлягає доведенню, і тягар доведення цього факту лежить на особі, пред'явив вимогу. Але після того як страховик його визнав і справив страхову виплату, тягар доведення в спорах з перестраховиками (ст. 967 ЦК), з особами, відповідальними за шкоду (ст. 965 ЦК), і у фінансово - правових спорах переноситься на страховика.
  Страховий акт або аварійний сертифікат, що відображають визнання страховиком факту настання страхового випадку, всупереч поширеній думці, не створюють обов'язки страховика виплатити відшкодування.
  У практиці вітчизняного страхування досить поширеною є ситуація, коли між сторонами є розбіжності з приводу настання страхового випадку, але сторони не вважають за потрібне доводити суперечку до суду. Як компроміс досягається угода, наприклад, про виплату меншої суми. Оскільки страховий випадок не визнаний, така компромісна виплата є формою дарування. Якщо одержувач виплати - комерційна організація, така виплата суперечить п. 4 ст. 575 ГК, є незаконним збагаченням отримав її обличчя і підлягає поверненню (ст. 1102 ЦК) з нарахуванням відсотків за ст. 395 ЦК (п. 2 ст. 1107 ЦК). Якщо одержувачем виплати є громадянин або некомерційна організація, виплата повинна проводитися з чистого прибутку страховика.
  Якщо страховик у сумнівному випадку проте вважає за потрібне провести виплату і робить це за рахунок коштів страхових резервів, він повинен визнати факт настання страхового випадку і бути готовим до того, що це його визнання може бути оскаржене в суді перестрахувальником, особою, відповідальною за шкоду , або податковим органом.
  Положення коментованої статті про те, що відшкодовуються збитки мають бути пов'язані з інтересами страхувальника, ще раз нагадує нам про загальне правило п. 2 ст. 1 ЦК, про який йшла мова в коментарі до ст. 5 Закону, - страхувальник укладає договір страхування у своїх інтересах, хоча об'єктом страхування може бути інтерес іншої особи.
  § 12. При страхуванні майна страхувальник може страхувати не тільки власний, а й чужий інтерес (п. 1 ст. 930 ЦК). Однак щодо інших видів майнового страхування в коментованій статті зазначено, що відшкодовуються збитки мають бути пов'язані з майновими інтересами саме страхувальника. Виникає питання: що є об'єктом страхування, коли страхувальник страхує не своє власну відповідальність, а відповідальність іншої особи (ст. 931 ЦК) - інтерес цієї особи або інтерес страхувальника, який також з якихось причин зацікавлений в тому, щоб відповідальність у застрахованої особи виникала? Відповідь на це питання є важливим, так як умова про об'єкт страхування віднесено до істотних умов договору (п. 1 ст. 942 ЦК) і без його погодження договір не може вважатися укладеним.
  Поки судова практика або законодавець не дали прямої відповіді на це питання, слід, виходячи з міркувань однаковості правозастосування, вважати, що при страхуванні відповідальності особи, яка не є страхувальником, об'єктом страхування є інтерес особи, чия відповідальність застрахована, а не страхувальника.
  § 13. У практиці майнового страхування дуже часто зустрічаються випадки, коли і розмір страхової премії, і розмір страхової суми виражені в доларах США.
  Ця практика не суперечить закону. Варто тільки пам'ятати, що в договорах страхування майна та підприємницького ризику страхова сума не повинна бути вище страхової вартості (п. 2 ст. 947 ЦК). Однак визначення страхової суми в доларах США або в інших умовних одиницях (далі - у.о.) цілком може призвести до того, що наприкінці дії договору страхування страхова сума перевищить страхову вартість. Проблеми, що виникають у зв'язку з цим, та шляхи їх вирішення детально розглянуті в коментарі до ст. 947.
  У багатьох договорах також є запис про те, що сплата страхової премії та виплата відшкодування здійснюються в рублях за курсом ЦБ РФ на день оплати. Такий запис суперечить п. 2 ст. 317 ГК, так як ця норма дозволяє виражати у валютному еквіваленті тільки певну суму, тобто суму, яка відома при укладенні договору, але не суму, яка буде визначена надалі, тобто визначну суму. Водночас страховик за договором майнового страхування зобов'язується виплатити не певну, а саме визначну суму, так як при укладенні договору майнового страхування сума виплати невідома і не може бути відома. З двох зобов'язань (щодо сплати премії і з виплати відшкодування) правомірним є лише першим - сплата страхової премії в рублях за курсом, тому що в силу ст. 317 ГК грошове зобов'язання може бути виражене таким чином.
  Зобов'язання з виплати страхового відшкодування в рублях за курсом ЦБ РФ неправомірно, так як при майновому страхуванні на відміну від особистого виплачується не страхова сума, виражена в доларах США, а збитки в межах цієї суми. Збитки виникають в момент настання страхового випадку та оцінюються на цей момент, якщо сторони не передбачили інший спосіб оцінки.
  Страховики записують у договорі зобов'язання виплатити відшкодування в рублях за курсом ЦБ РФ на день виплати в основному через те, що страхувальники, бажаючі захиститися від інфляції, не укладають договір з іншим формулюванням. Однак зобов'язання відшкодувати збитки в рублях за курсом ЦБ РФ на день сплати створює уявну захист від інфляції, оскільки інфляція - це зміна цін, а курс долара не завжди слід зміни цін. Реальну захист від інфляції створює зобов'язання страховика відшкодувати збитки за ринковими цінами, що діють на день сплати. Багато страховиків переконалися у цьому після кризи 1998 р. Якщо автомашина, наприклад, була викрадена в липні 1998 р. і збитки були підраховані в липневих докризових цінах, а вимога про сплату страхувальник пред'явив після кризи, коли ціни на автомашини, виражені в доларах США, різко впали, всім було очевидно безпідставне по суті вимога страхувальника, хоча формально страхувальник діяв в рамках договору.
  У тому випадку, якщо ціни на застраховане майно на даному ринку виражені в умовних одиницях, страхувальник не позбавлений захисту від інфляції навіть і в тому випадку, коли в договорі відсутня вказівка на виплату в рублях за курсом ЦБ РФ на день сплати. У разі прострочення виплати відшкодування суди стягують утворилася курсову різницю у вигляді збитків "*".
  ---
  "*" Обозрение: Судові новини. 2000. N 5.
  Таким чином, слід уникати включення в договори (правила) майнового страхування умови про відшкодування збитків у рублях за курсом ЦБ РФ на момент виплати, а замість цього включати положення про відшкодування збитків за цінами на момент виплати. Очевидно, що це умова автоматично включає в себе і умова про виплату в рублях за курсом ЦБ РФ на момент сплати для тих видів майн, ціни яких на ринку виражені у валютному еквіваленті.
  Проте судова практика ще нестійка, і є судові рішення, стягує збитки по курсу як на момент страхового випадку, так і на момент стягнення. Вищі судові інстанції поки не дали тлумачення з цього питання.
  Наведені вище міркування не стосуються валютного страхування, при якому і сплата премії, і виплата відшкодування виробляються не в рублях за відповідним курсом, а безпосередньо в іноземній валюті. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 929. Договір майнового страхування"
 1. § 4. Страхування
    929 ЦК), так і для особистого страхування (ст. 934 ЦК), вводиться цілий ряд обмежень, що встановлюють, на користь кого з учасників страхового зобов'язання може бути укладений договір. Для договору майнового страхування: 1) наявність майнового інтересу в збереженні застрахованого майна, тобто збитку, що виник при страховому випадку в застрахованому иму-Комерційне право. Ч. I.
 2. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
    стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 3. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
    договором або законом не встановлено інше, а спеціальний закон - Закон про фермерське господарство передбачив, що в учасників господарства виникає, спільна часткова власність, якщо в договорі між ними не передбачено інше. Таким чином, ЦК України містить відсилочну норму, яку і слід застосовувати. Учасники селянського господарства набувають право спільної часткової власності на майно
 4. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
    статтях бюджету. У місцевих бюджетах окремо передбачаються доходи, що направляються на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення, та субвенції, надані для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень, переданих їм федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, а
 5. § 5. Умовні угоди
    929 ГК) * (562). Що ж до іншого основного страхового відносини, яке складається з права страховика вимагати від страхувальника сплати страхових платежів та обов'язки страхувальника сплатити їх страховикові, то його виникнення не залежить від настання страхового випадку. Це основне страхове відношення виникає в момент укладення договору майнового страхування. Всупереч
 6. § 2. Поняття права власності
    договором власника з будь-якою особою. Інтерес особи, якій власник повинен передати майно, забезпечується не обмеженням права власності, а прийнятими власником на себе зобов'язаннями, зокрема зобов'язанням надати річ у належному стані, не перешкоджати її використанню відповідно до умов договору і т.д. * (731) Аналогічно , при придбанні речі по
 7. § 5. Початкові підстави набуття права власності
    стаття потребує зміни за моделлю п. 4 ст. 218 ГК. Доцільно закріпити в ст. 219 ГК норму про те, що право власності на об'єкт нерухомості виникає з моменту придбання ним ознак, зазначених у п. 1 ст. 130 ГК. Це правило в найбільшій мірі відповідає інтересам власника і в той же час, як і у випадку з п. 4 ст. 218 ГК, потребують від нього зареєструвати право власності
 8. § 4. Суб'єкти зобов'язання
    договору на користь третьої особи породжує у третьої особи право вимагати від боржника виконання зобов'язання на свою користь (ст. 430 ЦК). Перемена кредитора у зобов'язанні * (1120). Право, що кредитору, може перейти до іншої особи на підставі угоди (поступка вимоги), в силу закону або за рішенням суду. Поступка права вимоги (цесія) являє собою договір, за допомогою
 9. § 3. Застава
    договори про заставу грошей не-дійсними * (1256). Справді, закріплена в ГК конструкція застави передбачає продаж закладеного предмета, у той час як продаж грошей, за винятком іноземної валюти, неможлива. Тому гроші не здатні виступати предметом застави, врегульованого ГК. Необхідно, однак, мати на увазі, що виконання зобов'язання може забезпечуватися не тільки
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
© 2014-2022  yport.inf.ua