Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 96.11. Управління коштами Резервного фонду і Фонду національного добробуту

(в ред. Федерального закону від 02.11.2007 N 247-ФЗ)
1. Управління коштами Резервного фонду і Фонду національного добробуту здійснюється Міністерством фінансів Російської Федерації в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації
Окремі повноваження з управління коштами Резервного фонду можуть здійснюватися Центральним банком Російської Фе-ської Федерації, Фонду національного добробуту - Центральним банком Російської Федерації і спеціалізованими фінансовими організаціями відповідно до договорів, що укладаються Міністерством фінансів Російської Федерації в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.
У разі залучення спеціалізованих фінансових організацій для здійснення окремих повноважень з управління коштами Фонду національного добробуту порядок залучення зазначених організацій, а також вимоги, пропоновані до них, встановлюються Урядом Російської Федерації.
2. Цілями управління коштами Резервного фонду і Фонду національного добробуту є забезпечення збереження коштів зазначених фондів і стабільного рівня доходів від їх розміщення в довгостроковій перспективі.
Управління коштами Резервного фонду і Фонду національного добробуту в цілях забезпечення стабільного рівня дохо-дів від їх розміщення в довгостроковій перспективі допускає можливість отримання негативних фінансових результатів в коротко-терміновому періоді.
3. Кошти Резервного фонду можуть розміщуватися в іноземну валюту і наступні види фінансових активів, номінованих в іноземній валюті:
боргові зобов'язання іноземних держав, іноземних державних агентств і центральних банків;
боргові зобов'язання міжнародних фінансових організацій, у тому числі оформлення цінними паперами;
депозити і залишки на банківських рахунках в іноземних банках і кредитних організаціях;
депозити і залишки на банківських рахунках у Центральний банк Російської Федерації.
4. Кошти Фонду національного добробуту можуть розміщуватися в іноземну валюту і наступні види фінансових активів:
боргові зобов'язання іноземних держав, іноземних державних агентств і центральних банків;
боргові зобов'язання міжнародних фінансових організацій, у тому числі оформлення цінними паперами;
депозити і залишки на банківських рахунках у банках і кредитних організаціях, а також у державній корпорації "Банк роз-ку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)";
(в ред. Федерального закону від 24.11.2008 N 205-ФЗ)
депозити і залишки на банківських рахунках у Центральному банку Російської Федерації;
боргові зобов'язання та акції юридичних осіб, у тому числі російські цінні папери, пов'язані з реалізацією самоокупними-екпортувати інфраструктурних проектів, перелік яких затверджується Урядом Російської Федерації;
(в ред. Федерального закону від 07.05 .2013 N 104-ФЗ)
паї (частки участі) інвестиційних фондів.
4.1. Кошти Фонду національного добробуту можуть передаватися в довірче управління спеціалізованим фінан-совим організаціям відповідно до законодавства Російської Федерації. Засновником довірчого управління коштами Фонду національного добробуту є Російська Федерація. У правовідносинах у зв'язку з установою довірчого управ-ління коштами Фонду національного добробуту від імені Російської Федерації виступає Міністерство фінансів Російської Федерації.
Дія абзацу другого пункту 4.1 статті 96.11 в частині віднесення доходів від довірчого управління коштами Фонду на-нальні добробуту на приріст коштів Фонду національного добробуту, переданих у довірче управління, пріос-тановлено до 1 січня 2016 року Федеральним законом від 25.12.2012 N 268-ФЗ.
Передача коштів Фонду національного добробуту в довірче управління не тягне переходу права власності на них до довірчого керуючого. Доходи від довірчого управління коштами Фонду національного добробуту не є-ються власністю довірчого керуючого і відносяться на приріст коштів Фонду національного добробуту, переданих у довірче управління. Довірчий керуючий зобов'язаний відокремити кошти Фонду національного добробуту, передані йому в довірче управління, від власного майна та майна третіх осіб, переданого йому в довірче управління, шляхом окремого обліку коштів Фонду національного добробуту, що знаходяться в довірчому управлінні, а також фінансових активів, отриманих в процесі управління коштами Фонду національного добробуту.
Об'єктами довірчого управління коштами Фонду національного добробуту можуть виступати грошові кошти та інші фінансові активи, зазначені в пункті 4 цієї статті. Ці фінансові активи повинні відповідати вимогам, установленим відповідно до пункту 5 цієї статті. Перелік і структура об'єктів довірчого управління, а також вимоги до об'єк-ектам довірчого управління вказуються в інвестиційній декларації, що є невід'ємною частиною договору довірчо-го управління коштами Фонду національного добробуту. Інвестиційна декларація затверджується Міністерством фінансів Російської Федерації.
Довірчий керуючий зобов'язаний представляти в Міністерство фінансів Російської Федерації звіт про діяльність з управління коштами Фонду національного добробуту в строки, передбачені договором довірчого управління, але не рідше одного разу на квартал. Склад інформації, яку повинен містити зазначений звіт, визначається Урядом Російської Федерації.
Довірчий керуючий має право на винагороду, передбачену договором довірчого управління, а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним при управлінні коштами Фонду національного добробуту. Порядок визна-ділення та виплати винагороди довірчим керуючим, перелік необхідних витрат, зроблених ними при управлінні коштами Фонду національного добробуту і підлягають відшкодуванню, та порядок відшкодування цих витрат встановлюються Урядом Російської Федерації.
Довірчий керуючий несе перед засновником довірчого управління відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.
Договір довірчого управління коштами Фонду національного добробуту припиняється у разі:
відмови засновника довірчого управління або довірчого керуючого від здійснення довірчого управління у зв'язку з неможливістю для довірчого керуючого особисто здійснювати довірче управління майном, якщо зобов'язаний-ність особисто здійснювати довірче управління встановлена договором;
визнання довірчого керуючого банкрутом;
відмови засновника довірчого управління від договору з інших законних підстав.
До договору довірчого управління коштами Фонду національного добробуту не застосовуються положення статті 1023 Цивільного кодексу Російської Федерації в частині відшкодування необхідних витрат, зроблених довірчим керуючим за рахунок доходів від використання майна, переданого в довірче управління, пункту 1 статті 1024 Цивільного кодексу Рос-сийской Федерації, а також пункту 3 статті 1022 Цивільного кодексу Російської Федерації в частині звернення стягнення на імущі-ство засновника довірчого управління, що не передане в довірче управління.
(П. 4.1 введений Федеральним законом від 30.12.2008 N 310-ФЗ)
5. Вимоги до фінансових активів, зазначеним у пунктах 3 і 4 цієї статті, перелік операцій з ними та їх граничні до-ли в загальному обсязі розміщених коштів окремо для Резервного фонду і Фонду національного добробуту встановлюються Пра-вітельством Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 96.11. Управління коштами Резервного фонду і Фонду національного добробуту "
 1. Стаття 96.10. Фонд національного добробуту
  управлінню з метою забезпечення співфінансування добровільних пенсійних накопичень громадян Російської Федерації, а також забезпечення збалансованості (покриття дефіциту) бюджету Пенсійного фонду Російської Федерації. 2. Федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період встановлюється обсяг коштів федерального бюджету, що спрямовуються на цілі, зазначені в
 2. Стаття 96.12. Облік і звітність за операціями з до-виконавчими нафтогазовими доходами федерального бюд-жету, із засобами Резервного фонду і Фонду національного добробуту
  коштів Феде-рального бюджету, відкритих Федеральному казначейству в Центральному банку Російської Федерації. (В ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ) Відповідно до Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ з 1 січня 2014 року в пункті 2 статті 96.12 слова "надходжень нафтогазових доходів" будуть замінені словами "додаткових нафтогазових доходів ", слова" для фінансового
 3. 40. Правовий режим Фонду національного добробуту.
  управління даними фондами здійснює Мінфін Росії. Порядок управління встановлює уряд РФ. Крім зазначених фондів, в рамках федерального бюджету діє інвестиційний фонд, за рахунок коштів якого здійснюється державна підтримка для найбільш пріоритетних і значущих інвестиційних проектів. Відбір даних проектів визначається урядом РФ, і проекти припускають
 4. 38. Нафтогазові доходи федерального бюджету: джерела формування та напрями використання.
  управління даними фондами здійснює Мінфін Росії. Порядок управління встановлює уряд РФ. Крім зазначених фондів, в рамках федерального бюджету діє інвестиційний фонд, за рахунок коштів якого здійснюється державна підтримка для найбільш пріоритетних і значущих інвестиційних проектів. Відбір даних проектів визначається урядом РФ, і проекти припускають
 5. 39. Правовий режим Резервного фонду.
  управлінню з метою здійснення нафтогазового трансферту у разі недостатності нафтогазових доходів для фінансового забезпечення зазначеного трансферту. 2. Федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період встановлюється нормативна величина Резервного фонду в абсолютному розмірі, визначеному виходячи з 10 відсотків прогнозованого на відповідний
 6. 50. Резервні фонди
  управління. Створення резервних фондів законодавчих (представницьких) органів і депутатів законодавчих (представницьких) органів у видатковій частині бюджетів забороняється. Під резервним фондом бюджетапонімается сукупність всіх бюджетних коштів, призначених для покриття потреб держави та місцевого самоврядування, які носять випадковий, але ймовірний характер, і при
 7. Контрольні питання і завдання
  кошти Пенсійного фонду Росій ської Федерації? 5. Яке призначення Федерального фонду обов'язкового міді цинського страхування? 6. Що становить джерела формування і напрями витрачання коштів Федерального фонду обов'язкового медичного страхування? 7. Які основні завдання Фонду соціального страхування Росій ської Федерації? 8. Які засоби є
 8. Стаття 119. Зміна статуту та ліквідація фонду
  фонду може бути змінений органами фонду, якщо статутом передбачена можливість його зміни у такому порядку. Якщо збереження статуту в незмінному вигляді тягне наслідки, які було неможливо передбачати при установі фонду, а можливість зміни статуту в ньому не передбачена або статут не змінюється уповноваженими особами, право внесення змін належить суду за заявою органів
 9. 49. Стабілізаційний фонд РФ
  управління та використання в цілях забезпечення збалансованості федерального бюджету при зниженні ціни на нафту нижче базової. Під базовою ціною на нафту розуміється ціна на нафту сиру марки «Юралс», еквівалентна 197,1 долара США за одну тонну (27 доларів США за один барель). Згідно ст. 96.2 БК РФ Стабілізаційний фонд формується з наступних коштів: 1) додаткових доходів
 10. Стаття 118. Фонди
  управління фондом і порядок формування його органів визначаються його статутом, який затверджується засновниками. 4. Статут фонду крім відомостей, зазначених у пункті 2 статті 52 цього Кодексу, має містити: найменування фонду, що включає слово "фонд", відомості про мету фонду; вказівки про органи фонду, в тому числі про опікунську раду, що здійснює нагляд за діяльністю фонду, про порядок
 11. Н. А. Саттарова. Бюджетне право. Підручник, 2009

 12. Стаття 186.6. Рахунки недержавного пенсійного фонду в ході конкурсного виробництва
  коштів пенсійних резервів, коштів пенсійних накопичень і коштів, що становлять майно, призначене для забезпечення статутної діяльності недержавного пенсійного фонду. 2. Зі спеціального банківського рахунку боржника - недержавного пенсійного фонду, на якому знаходяться кошти пенсійних резервів, здійснюється виплата або перерахування викупних сум відповідно до
 13. Стаття 186.3. Покриття витрат тимчасової адміністрації недержавного пенсійного фонду
    фонду, пов'язані з її діяльністю, у тому числі винагорода членів даної тимчасової адміністрації, покриваються за рахунок майна, призначеного для забезпечення статутної діяльності цього
© 2014-2022  yport.inf.ua