Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 96.12. Облік і звітність за операціями з до-виконавчими нафтогазовими доходами федерального бюд-жету, із засобами Резервного фонду і Фонду національного добробуту

(в ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ)
1. Кошти Резервного фонду і Фонду національного добробуту враховуються на окремих рахунках з обліку коштів Феде-рального бюджету, відкритих Федеральному казначейству в Центральному банку Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ)
Відповідно до Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ з 1 січня 2014 року в пункті 2 статті 96.12 слова "надходжень нафтогазових доходів" будуть замінені словами "додаткових нафтогазових доходів", слова "для фінансового забезпечення нафтогаз-зового трансферту поточного фінансового року" будуть замінені словами "у поточному фінансовому році на формування Резервного фонду і Фонду національного добробуту при досягненні нормативної величини Резервного фонду ".
Дія пункту 2 статті 96.12 призупинено до 1 січня 2014 року Федеральним законом від 25.12.2012 N 268-ФЗ.
2. Залишки коштів федерального бюджету на початок поточного фінансового року, відповідні обсягом надходжень нафтогаз-зових доходів у грудні звітного фінансового року, використовуються для фінансового забезпечення нафтогазового трансферту поточного фінансового року.
(П. 2 в ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 310-ФЗ)
3. Розрахунки та перерахування коштів у зв'язку з формуванням і використанням відповідно до цього Кодексу додаткових нафтогазових доходів федерального бюджету, коштів Резервного фонду і Фонду національного добробуту здійснюють-ся Міністерством фінансів Російської Федерації в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ)
4. Облік операцій з додатковими нафтогазовими доходами федерального бюджету, коштами Резервного фонду і коштами Фонду національного добробуту здійснюється в порядку, встановленому для обліку операцій з коштами федерального бюдже-ту.
(В ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ)
5. Операції з додатковими нафтогазовими доходами федерального бюджету, із засобами Резервного фонду і коштами Фонду національного добробуту відображаються у звіті про виконання федерального бюджету.
(В ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ)
Уряд Російської Федерації у складі звітності про виконання федерального бюджету представляє в Дер-ную Думу Федерального Зборів Російської Федерації і Рада Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Щокварталу і річний звіт про формування та використання додаткових нафтогазових доходів федерального бюджету, формування та використання коштів Резервного фонду і Фонду національного добробуту, а також щоквартальний і річний звіт про управ-ванні засобами зазначених фондів .
(В ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ)
6. Міністерство фінансів Російської Федерації щомісяця публікує відомості про формування та використання додаткових нафтогазових доходів федерального бюджету, величиною активів Резервного фонду і Фонду національного добробуту на початок звітного місяця, зарахування коштів до зазначених фондів, їх розміщення та використання у звітному місяці.
(В ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 96.12. Облік і звітність за операціями з до-виконавчими нафтогазовими доходами федерального бюд-жету, із засобами Резервного фонду і Фонду національного добробуту "
 1. 39. Правовий режим Резервного фонду.
  Обліку та управління з метою здійснення нафтогазового трансферту у разі недостатності нафтогазових доходів для фінансового забезпечення зазначеного трансферту. 2. Федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період встановлюється нормативна величина Резервного фонду в абсолютному розмірі, визначеному виходячи з 10 відсотків прогнозованого на
 2. 38. Нафтогазові доходи федерального бюджету: джерела формування і напрями використання.
  Нафтогазовим доходам. За рахунок таких доходів формуються резервний фонд і фонд національного добробуту. Резервний фонд і фонд національного добробуту увібрали в себе кошти стабілізаційного фонду, що припинив своє існування з 1 січня 2008 року. Резервний фонд призначений для забезпечення видатків на середньострокову перспективу у випадку значного зниження цін на експортовану
 3. 40. Правовий режим Фонду національного добробуту.
  Обліку та управління з метою забезпечення співфінансування добровільних пенсійних накопичень громадян Російської Федерації, а також забезпечення збалансованості (покриття дефіциту) бюджету Пенсійного фонду Російської Федерації. 2. Федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період встановлюється обсяг коштів федерального бюджету, що спрямовуються на цілі,
 4. Стаття 96.9. Резервний фонд
  обліку, управління і іс-користуванню в цілях забезпечення збалансованості (покриття дефіциту) федерального бюджету. 2. Федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період встановлюється нормативна величина Резервного фонду в абсолютному розмірі, визначеному виходячи з 7 відсотків прогнозованого на відповідний фінансовим-вий рік обсягу валового внутрішнього
 5. Стаття 264.1. Основи бюджетного обліку та бюджетної звітності
  обліку та бюджетної звітності встановлюються Міністерством фінансів Рос-сийской Федерації відповідно до положень цього Кодексу. 2. Бюджетний облік представляє собою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому висловлю-ванні про стан фінансових та нефінансових активів і зобов'язань Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муні-ціпальних
 6. Тема 4. Правове регулювання доходів бюджетів
  доходів бюджетів. Види доходів бюджетів: доходи федерального бюджету, доходи суб'єктів РФ, доходи місцевих бюджетів; податкові доходи, неподаткові доходи, безоплатні надходження. Власні доходи бюджетів. Доходи федерального бюджету. Власні доходи федерального бюджету. Нафтогазові доходи. Податкові доходи федерального бюджету. Неподаткові доходи федерального бюджету. Повноваження
 7. 26. Виконання бюджету
  облік доходів бюджету і складання звітності про доходи відповідного бюджету. Облік доходів бюджетів та складання звітності здійснюються за формами та в порядку, встановленим Мінфіном РФ. Бюджети за видатками виконуються в межах фактичної наявності бюджетних коштів з дотриманням процедур санкціонування та фінансування. Основними етапами санкціонування при виконанні витрат
 8. 49. Стабілізаційний фонд РФ
  обліку, управління та використання в цілях забезпечення збалансованості федерального бюджету при зниженні ціни на нафту нижче базової. Під базовою ціною на нафту розуміється ціна на нафту сиру марки «Юралс», еквівалентна 197,1 долара США за одну тонну (27 доларів США за один барель). Згідно ст. 96.2 БК РФ Стабілізаційний фонд формується з таких засобів: 1) додаткових доходів
 9. Стаття 264.6. Закон (рішення) про виконання бюдже-та
  звітний фінансовий рік із зазначенням загального обсягу доходів, витрат і дефіциту (профіциту) бюджету. Окремими додатками до закону (рішенню) про виконання бюджету за звітний фінансовий рік затверджуються показате-ли: доходів бюджету за кодами класифікації доходів бюджетів; доходів бюджету за кодами видів доходів, підвидів доходів, класифікації операцій сектору державного управління,
 10. 18.4.6. Правопорушення проти порядку ведення бухгалтерського обліку, складання та подання бухгалтерської та податкової звітності
  обліку бухгалтерський (фінансовий) облік є основою податкового обліку, в результаті якого визначаються необхідні показники і дані для складання декларацій, розрахунків та інших документів . Податковий облік носить розрахунковий характер, оскільки використовує дані бухгалтерського обліку, але не пов'язаний з операціями на його рахунках. Цілі бухгалтерського обліку ширше, ніж формування даних для
© 2014-2022  yport.inf.ua