Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 55. Докази

1. Для вирішення цивільної справи суд повинен застосувати норми права до встановлених в ході судового розгляду обставин (юридичних фактів). Насамперед, це юридичні факти матеріально-правового характеру * (112). Наприклад, при вирішенні справи про захист честі, гідності або ділової репутації громадянина (ст. 152 ЦК) суд в усякому випадку повинен встановити, чи були поширені відповідачем відомості про громадянина, якщо так, то паплюжать чи вони честь, гідність чи ділову репутацію громадянина, відповідають чи ні поширені відомості дійсності.
Встановлюються факти, пізнання яких необхідно суду для вирішення справи, за допомогою доказів. Їх легальне визначення дане в ч. 1 коментованої статті, його суть у порівнянні з колишнім Кодексом залишилася незмінною, оскільки зміст поняття "фактичні дані" (ст. 49 ЦПК РРФСР) і поняття "відомості про факти" один і той же.
2. Сукупність юридичних фактів, пізнання яких необхідно для вирішення даної справи, становить по ньому предмет доказування. Він визначається судом на підставі вимог і заперечень сторін, а також норми матеріального права, що регулює спірні відносини. Але не тільки факти матеріально-правового характеру складають предмет доказування по конкретній справі, а також інші обставини, що мають по ньому значення.
Так, для правильного вирішення справи іноді виникає необхідність встановлення доказових фактів, які самі по собі не тягнуть матеріально-правових наслідків, а лише використовуються для пізнання фактів матеріально-правового характеру. Наприклад, у справі про відшкодування шкоди (ст. 1064 ЦК) відповідач посилається на факт перебування його в день заподіяння шкоди в іншій місцевості, представляючи відповідні докази. Сама по собі відсутність або знаходження відповідача в певному місці не відноситься до обставин, що становлять фактичний склад спірних правовідносин, але даний факт може спростувати твердження позивача, що саме відповідач є заподіювача шкоди.
По багатьом справам встановлюються також різні процесуальні факти, що мають загальне або локальне значення для правильного вирішення справи. Наприклад, іноді при подачі заяви позивач повинен довести факт дотримання досудового порядку вирішення спору (п. 1 ч. 1 ст. 135 ЦПК), у разі заяви про відвід судді бере участь у справі особа повинна довести наявність підстав для відводу (ст. 16 ЦПК) * (113).
Для правильного вирішення справи мають значення також загальновідомі і преюдиціальне встановлені факти (див. коментар до ст. 61 ЦПК). Однак вони в предмет доказування не входять і у даній справі за допомогою доказів не встановлюються.
3. Відомості про факти, необхідні для правильного вирішення справи, суд отримує в процедурі доказової діяльності за допомогою засобів доказування, перерахованих в абз. 2 ч. 1 коментованої статті (див. коментар до ст. 68, 69, 71, 73, 77, 86 ЦПК).
У новому Кодексі перелік процесуальних засобів доказування розширений за рахунок вказівки на аудіозаписи (звукозапису) та відеозаписи. Проте в судовій практиці вони використовувалися і раніше з віднесенням їх до особливого різновиду письмових та (або) речових доказів (див. постанову Пленуму Верховного Суду СРСР від 3 квітня 1987 N 3 "Про строгому дотриманні процесуального законодавства при здійсненні правосуддя по цивільних справах" * (114)).
4. Відомості про факти, пізнання яких необхідно суду для правильного вирішення справи, повинні бути під страхом позбавлення доказів юридичної сили отримані в порядку, передбаченому федеральним законом. Під отриманням доказів в даному випадку слід розуміти їх збирання, дослідження та оцінку.
Наприклад, не можуть бути покладені в основу рішення докази, отримані в результаті незаконного прослуховування та запису телефонних переговорів. Не матимуть юридичної сили також показання свідків, допитаних судом всупереч вимогам ч. 3 ст. 69 ЦПК, і т.д. <
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 55. Докази"
 1. Стаття 26.2. Докази
  1. Доказами у справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на підставі яких суддя, орган, посадова особа, у виробництві яких перебуває справа, встановлюють наявність або відсутність події адміністративного правопорушення, винність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, а також інші обставини, що мають значення для правильного
 2. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 3. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 4. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 5. § 4. Порядок і наслідки визнання угоди недійсною
  Загальні положення. Оскільки угода є правомірним юридичною дією, в юридичній літературі багато років ведеться дискусія про те, чи може взагалі вважатися угодою недійсна угода. На думку деяких авторів, у разі, коли дія спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних правовідносин, але не може породжувати такий результат, правильніше говорити не про
 6. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  Створення речі. Набуття права власності на знову виготовлену річ є початковим підставою, оскільки раніше об'єкта права власності взагалі не існувало. Створення речі для придбання на неї права власності вимагає дотримання ряду умов. По-перше, мова йде саме про нову речі, що стала результатом первинного виготовлення конкретною особою. З точки зору права
 7. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  Передача речі за договором про її відчуження. Одним з найбільш типових похідних підстав набуття права власності є передача речі за договором про її відчуження (традиція). Суб'єктом, в особі якого виникає право власності у вказаний момент, є сторона договору. ЦК прямо не визначає коло відповідних договорів. Однак він встановлює, що мова йде про такі
 8. § 4. Суб'єкти зобов'язання
  Сторони зобов'язання. Сторонами зобов'язання є кредитор і боржник. В якості кожної з сторін можуть брати участь одна або одночасно кілька осіб (п. 1 ст. 308 ЦК) * (1118). Як і всяке відносне правовідношення, зобов'язання встановлюється між строго певними особами. Зобов'язання не створює обов'язків для осіб, що не беруть участь в ньому в якості сторін (для третіх осіб)
 9. § 2. Форми цивільно-правової відповідальності
  Збитки. Форми цивільно-правової відповідальності вельми різноманітні. Традиційно до них відносять: відшкодування збитків, сплату неустойки, втрату завдатку. Останнім часом як форму відповідальності стали розглядати відсотки за неправомірне користування чужими грошовими коштами. Основний універсальною формою цивільно-правової відповідальності є відшкодування збитків, яке може
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
© 2014-2022  yport.inf.ua