Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 65. Документи, що подаються при висновків-нии трудового договору

При укладенні трудового договору особа, що надходить на роботу, пред'являє працедавцеві:
паспорт або інший документ, що засвідчує особу;
трудову книжку, за винятком випадків, коли трудовий договір укладається вперше або працівник поступає на роботу на умо-вах сумісництва;
страхове свідоцтво державного пенсійного страхування;
документи військового обліку - для військовозобов'язаних і осіб, які підлягають призову на військову службу;
документ про освіту, про кваліфікацію або наявність спеціальних знань - при вступі на роботу, що вимагає спеціаль-них знань або спеціальної підготовки;
довідку про наявність (відсутність) судимості і (або) факту кримінального переслідування або про припинення кримінального переслідування за реабілітуючими підставами, видану в порядку та за формою, що встановлюються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфе-ре внутрішніх справ, - при вступі на роботу, пов'язану з діяльністю, до здійснення якої відповідно до цим Кодексом, іншим федеральним законом не допускаються особи, які мають або мали судимість, що піддаються або піддавалися карного переслідування.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 23.12.2010 N 387-ФЗ)
В окремих випадках з урахуванням специфіки роботи цим Кодексом, іншими федеральними законами, указами Президента Рос- сийской Федерації і постановами Уряду Російської Федерації може передбачатися необхідність пред'явлення при укладанні трудового договору додаткових документів.
Забороняється вимагати від особи, що надходить на роботу, документи крім передбачених цим Кодексом, іншими Феде-ральних законами, указами Президента Російської Федерації і постановами Уряду Російської Федерації.
При укладенні трудового договору вперше трудова книжка та страхове свідоцтво державного пенсійного страху-вання оформляються роботодавцем.
У разі відсутності у особи, що надходить на роботу, трудової книжки у зв'язку з її втратою, пошкодженням чи з іншої причини роботодавець зобов'язаний за письмовою заявою цієї особи (із зазначенням причини відсутності трудової книжки) оформити нову трудо -ву книжку.
(Частина п'ята введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 65. Документи, що пред'являються при укладенні-ванні трудового договору"
 1. Стаття 292. Розірвання трудового договору
  при звільненні не виплачується, якщо інше не встановлено федеральними законами, колективним договором або трудовим договором. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 2. Стаття 283. Документи, що подаються при прийомі на роботу за сумісництвом
  документ, що засвідчує особу. У випадках, зазначених в коментованій статті, роботодавець має право вимагати від працівника пред'явлення диплома або іншого документа про здобуту освіту чи професійну підготовку або їх належно завірених копій (завірити їх може роботодавець за основним місцем роботи). При вступі на важку роботу, роботу із шкідливими і небезпечними умовами
 3. 3. Трудова книжка
  прийнятого за строковим трудовим договором, заповнюється за загальними правилами. Тобто ніяк не вказується те, що укладено строковий трудовий договір (Лист Роструда від 6 квітня 2010 р. N 937-6-1). При припиненні строкового трудового договору у трудовій книжці зробіть запис: "Звільнений у зв'язку із закінченням строку трудового договору, пункт 2 частини 1 статті 77 Трудового кодексу РФ". Винятком з
 4. Стаття 288. Додаткові підстави припинення трудового договору з особами, які працюють за сумісництвом
  стаття передбачає додаткове, крім передбачених ст. 77 ТК, підстава для звільнення працівників, що працюють за сумісництвом. Відповідно до коментованої статтею передбачене в ній додаткову підставу для припинення трудового договору може застосовуватися не до всіх працівників, які уклали трудовий договір про роботу за сумісництвом, а тільки до тих, хто уклав такий
 5. Стаття 292. Розірвання трудового договору
  при звільненні не виплачується. Інше рішення може бути закріплено федеральними законами, колективним договором або включено за згодою сторін у трудовий
 6. Форма договору
  документа , підписаного сторонами. Крім цього, сторони повинні скласти передавальний акт або інший документ про те, що передача нерухомості в довірче управління відбулася фактично. Завершується процедура передачі нерухомості в довірче управління актом державної реєстрації. Слід зазначити, що в даному випадку реєстрації підлягає не договір довірчого управління
 7. Стаття 291. Оплачувані відпустки
  при звільненні з розрахунку 2 робочих дні за місяць роботи. Тобто максимальна тривалість відпустки у таких працівників складе 4 робочих дні. 2. На практиці виконання тимчасової роботи не дає права на додаткову відпустку. Таким чином, працівникові, що уклав трудовий договір на строк до 2 місяців, не можна включати в якості умови про робочий час умова про режим ненормованого
 8. Стаття 292. Розірвання трудового договору
  стаття встановлює стосовно працівників, які уклали трудовий договір на строк до двох місяців, три вилучення (виключення, особливості) із загальних правил при припиненні трудового договору. Вони стосуються порядку звільнення як з ініціативи працівника , так і роботодавця, а також виплати вихідної допомоги. У ч. 1 цієї статті закріплені форма і скорочений термін попередження працівником,
 9. 3. Необрання на посаду
  документальним підтвердженням наступних фактів. По-перше, необхідно підтвердити, що працівник дійсно брав участь у виборах (конкурсі) на посаду і в зв'язку з цим з ним було укладено строковий трудовий договір за правилами ст. 59 Трудового кодексу РФ. По-друге, необхідний документ, підтверджуючий необрання працівника на виборну посаду. По-третє, звільнення по даній підставі
 10. Стаття 198. Учнівський договір
  укласти учнівський договір на підготовку за певною професією (спеціальністю). 2 . З працівниками організації, які надходять на професійне навчання з подальшою роботою в даній організації за отриманою професією (спеціальністю), укладається додатковий до трудового договору учнівський договір, регульований ТК та іншими актами, що містять норми трудового права. Укладаючи договір
 11. Стаття 60.1. Робота за сумісництвом
  стаття визначає два види сумісництва: внутрішнє (у того роботодавця, з яким працівник вже перебуває у трудових відносинах) і (або) зовнішнє (в іншого роботодавця). В Відповідно до цієї статті працівник, що складається в трудових відносинах з роботодавцем, може укласти з цим самим роботодавцем як терміновий, так і безстроковий трудовий договір про роботу за сумісництвом і водночас він
 12. Стаття 78. Розірвання трудового договору з згодою сторін
  при взаємній згоді працівника і
 13. Стаття 434. Форма договору
  документа, підписаного сторонами, а також шляхом обміну документами за допомогою поштового, телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного або іншого зв'язку, що дозволяє достовірно встановити, що документ виходить від сторони за договором. 3. Письмова форма договору вважається дотриманою, якщо письмова пропозиція укласти договір прийнято в порядку, передбаченому пунктом 3 статті 438
 14. 63. Прийом на роботу
  документів, що пред'являються при укладенні трудового договору: 1) паспорт; 2) військовий квиток, посвідчення особи для військовослужбовців (офіцерів, прапорщиків, мічманів), якщо на роботу приймається особа, яка звільнена зі Збройних Сил РФ; 3) якщо громадянин укладає трудовий договір не вперше або надходить на роботу не на умовах сумісництва, він зобов'язаний надати роботодавцю трудову
 15. Стаття 296. Розірвання трудового договору з працівниками, зайнятими на сезонних роботах
  укладеного на строк до 2 місяців, допускається тільки з загальних підставах, передбаченим ТК. Ніяких вилучень гл. 46 не встановлено. Разом з тим ст. 296 визначає порядок припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців. Так, за загальним правилом працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши про це роботодавця в письмовій формі не пізніше ніж за 2 тижні
© 2014-2022  yport.inf.ua