Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 64.1. Умови укладання трудового договору з колишніми державними і муніципальними службовцями

(в ред. Федерального закону від 21.11.2011 N 329-ФЗ)
Громадяни, заміщали посади державної або муніципальної служби, перелік яких встановлюється нормативними-ми правовими актами Російської Федерації, протягом двох років після звільнення з державної або муніципальної служби мають право заміщати посади в організаціях, якщо окремі функції державного управління даними організаціями входили в посадові (службові) обов'язки державного або муніципального службовця, тільки за згодою відповідної комісії з дотримання вимог до службового поводження державних або муніципальних службовців та врегулювання конфлікту ін-тересов, яке дається в порядку, що встановлюється нормативними правовими актами Російської Федерації.
Громадяни, заміщали посади державної або муніципальної служби, перелік яких встановлюється нормативними-ми правовими актами Російської Федерації, протягом двох років після звільнення з державної або муніципальної служби зобо-ни при укладанні трудових договорів повідомляти роботодавця відомості про останнє місце служби.
Роботодавець при укладенні трудового договору з громадянами, які заміщають посади державної або муніципальної служби, перелік яких встановлюється нормативними правовими актами Російської Федерації, протягом двох років після їх звіль-нення з державною або муніципальної служби зобов'язаний у десятиденний термін повідомляти про укладення такого договору представите-лю наймача (роботодавцю) державного або муніципального службовця за останнім місцем його служби в порядку, встановлюється ваемих нормативними правовими актами Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 64.1. Умови укладення трудового договору з колишніми державними і муніципальними службовцями "
 1. Стаття 64.1. Умови укладання трудового договору з колишніми державними і муніципальними службовцями
  стаття є новелою, оскільки містить умови прийому на роботу осіб, звільнених з муніципальної чи державної служби. Дані зміни були внесені до ТК у зв'язку з ратифікацією Росією Конвенції ООН проти корупції від 31 жовтня 2003 р. і Конвенції про кримінальну відповідальність за корупцію від 27 січня 1999 р., а також прийняттям Федерального закону від 25.12.2008 N 273-ФЗ "Про
 2. Стаття 64.1. Умови укладення трудового договору з колишніми державними і муніципальними службовцями
  стаття покликана сприяти забезпеченню контролю за дотриманням колишніми державними і муніципальними службовцями обмежень і заборон, що стосуються залучення їх до трудової діяльності після припинення ними державної або муніципальної служби. Наприклад, відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 17 Закону про державну цивільну службу громадянин після звільнення з цивільної служби не
 3. Стаття 19.29. Незаконне залучення до трудової діяльності або до виконання робіт або надання послуг державного або муніципального службовця чи колишнього державного або муніципального службовця
  умовах трудового договору або до виконання робіт або надання послуг на умовах цивільно-правового договору державного або муніципального службовця , що заміщує посаду, включену до переліку, встановлений нормативними правовими актами, або колишнього державного або муніципального службовця, заміщає таку посаду, з порушенням вимог, передбачених Федеральним
 4. Трудовий договір з колишнім держслужбовцям
  укладанні з ним трудового договору слід повідомити за останнім місцем служби. Зробити це необхідно протягом 10 днів з моменту укладення трудового договору. Порядок повідомлення про прийом на роботу колишнього державного або муніципального службовця регламентований Постановою Уряду РФ від 8 вересня 2010 р. N 700. Зокрема, сказано, що на адресу колишнього роботодавця слід
 5. § 2. Муніципальна посаду. Муніципальний службовець.
  укладення трудового договору. Дискримінація громадян Російської Федерації в доступі до муніципальної службі заборонена. Громадяни Російської Федерації мають рівний доступ до муніципальної службі незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань. На
 6. Стаття 28. Особливості застосування норм цього розділу
  умовах праці з відповідними органами державної влади (Конвенція не ратифікована Російською Федерацією). Однак Закон про державну цивільну службу не передбачає участі державних цивільних службовців в системі соціального
 7. § 5. Проходження муніципальної служби
  трудової діяльності здійснюється відповідно до федеральними та регіональними законами. Стаж муніципальної служби муніципального службовця прирівнюється до стажу державної служби державного службовця. Час роботи на муніципальних посадах муніципальної служби зараховується до стажу, обчислюваний для надання пільг і гарантій відповідно до законодавства Російської
 8. Стаття 575. Заборона дарування
  державні посади Російської Федерації, державні посади суб'єктів Російської Федерації, муніципальні посади, державним службовцям, муніципальним службовцям, службовцям Банку Росії у зв'язку з їх посадовим становищем або у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків; (пп. 3 в ред. Федерального закону від 25.12.2008 N 280-ФЗ) 4) у відносинах між комерційними
 9. § 1. Поняття і принципи муніципальної служби.
  умови і порядок проходження муніципальної служби, здійснюється федеральним законом, а також прийнятими відповідно з ним законами суб'єктів Російської Федерації і статутами муніципальних утворень. Федеральний закон від 8 січня 1998 р. N 8-ФЗ "Про основи муніципальної служби Російській Федерації" встановив загальні принципи організації муніципальної служби та основи правового становища
 10. Стаття 28. Особливості застосування норм цього розділу
  умовах праці з відповідними органами державної влади. Таким чином, у цій Конвенції визначено основи для можливого регулювання трудових відносин на державній службі з урахуванням принципу соціального партнерства - право на об'єднання у профспілки і ведення колективних переговорів. Але ця Конвенція не
 11. Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
  стаття містить одну з основних гарантій стабільності трудового договору. ТК гарантує працівникові дотримання тих умов договору, які були обумовлені при укладенні трудового договору. 2. Зміна визначених сторонами умов трудового договору, в тому числі переклад на іншу роботу, допускається лише за згодою сторін трудового договору, за винятком випадків, передбачених ТК.
 12. Стаття 144. Системи оплати праці працівників державних і муніципальних установ
  стаття присвячена системам оплати праці працівників державних і муніципальних установ. Працівників державних і муніципальних установ слід відрізняти від державних цивільних службовців, які проходять службу в державних органах, і від муніципальних службовців, що проходять службу в муніципальних органах. Умови оплати праці державних цивільних і муніципальних
 13. Стаття 275. Укладення трудового договору з керів-водієм організації
  висновку трудового договору з керівником організації (проведення конкурсу, обрання або призначення на посаду та інше). (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Трудовий договір з керівником державного (муніципального) установи полягає на основі типової форми трудо-вого договору, що затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням думки Російської
 14. Стаття 529. Укладення договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб
  умовами договору в цей же термін складає протокол розбіжностей і направляє його разом з підписаним договором іншій стороні. (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 4. Сторона, яка одержала підписаний проект договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб з протоколом розбіжностей, повинна протягом тридцяти днів розглянути розбіжності, вжити заходів щодо
 15. Стаття 527. Підстави укладення державного або муніципального контракту
  умови, що державним чи муніципальним замовником будуть відшкодовані всі збитки, які можуть бути завдані постачальнику (виконавцю) у зв'язку з виконанням державного або муніципального контракту. (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 3. Умова про відшкодування збитків, передбачене пунктом 2 цієї статті, не застосовується щодо казенного підприємства. 4. В
 16. § 4. Гарантії для муніципального службовця
  умови роботи, забезпечують виконання ним посадових обов'язків; грошове утримання та інші виплати. Розмір посадового окладу, розміри і порядок встановлення надбавок та інших виплат до посадового окладу муніципального службовця визначаються нормативними актами органів місцевого самоврядування відповідно до законів суб'єкта Російської Федерації; щорічну оплачувану відпустку.
 17. Стаття 38. Відповідальність за невиконання при-говору суду про позбавлення права обіймати певні повинно-сті чи займатися певною діяльністю
  державні службовці, службовці органів місцевого самоврядування, службовці державних або муніципальних установ, комерційних чи інших організацій, злісно не виконують набрали законної сили вирок суду, рішення суду або інший судовий акт про позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, а також засуджені, які порушують вимоги
 18. Стаття 528. Порядок укладення державного або муніципального контракту
  умовам державного або муніципального контракту в цей же термін складає протокол розбіжностей і направляє його разом з підписаним державним чи муніципальним контрактом іншій стороні або повідомляє її про відмову від укладення державного або муніципального контракту. (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 3. Сторона, яка отримала державний чи
 19. Стаття 70. Забезпечення виконання функцій казен-них установ
  трудовими договорами (службовими контрактами, контрактами) та законодавством Російської Федерації, законодавством суб'єктів незалежно ектов Російської Федерації і муніципальними правовими актами; (в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) оплату поставок товарів, виконання робіт, надання послуг для державних (муніципальних) потреб; сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів до
 20. Тема 11. державних і муніципальних службовців
  Тема 11. Державне та муніципальне
© 2014-2022  yport.inf.ua