Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 68. Допустимість доказів

Коментар до статті Усунення неприпустимих доказів має здійснюватися насамперед на стадії попереднього слухання, при цьому не виключається можливість вирішення питання про їх допустимість і на більш пізньому етапі судочинства - у тих випадках, коли невідповідність доказів вимогам закону не є для суду очевидним і вимагає перевірки за допомогою інших доказів.
Див: п. 2.3 Визначення КС РФ від 13.10.2009 N 1258-О-О.
Положення закону, що визначають поняття неприпустимих доказів і які відносять до числа таких будь-які докази, по-лучанин з порушенням вимог закону, в тому числі показання свідка, який не може вказати джерело своєї поінформованості, не порушують конституційні права заявника, а, навпаки, служать гарантією прийняття законного і обгрунтованого рішення по кримінальній справі.
Див: п. 2 Визначення КС РФ від 16.10.2007 N 708-О-О.
Див також: Визначення КС РФ від 06.07.2010 N 1086-О-О; від 17.07.2007 N 576-О-О.
Визнання докази відношуваним і допустимим саме по собі не є підставою для його прийняття судом апеляційної інстанції.
Див: п. 26 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 "Про застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації при розгляді справ в арбітражному суді апеляційної інстанції".
Суду при розгляді справ про адміністративні правопорушення слід враховувати, що доказом належного повідомлення законного представника юридичної особи про складання протоколу може служити видана ним довіреність на участь у конкретному адміністративній справі. Наявність загальної довіреності на представлення інтересів особи без вказівки на повноваження по участі в конкретному адміністративній справі саме по собі доказом належного повідомлення не є.
Див: п. 24 Постанови Пленуму ВАС РФ від 26.07.2007 N 46 "Про внесення доповнень до Постанови Пленуму Вищого Ар-арбітражного Суду Російської Федерації від 02.06.2004 N 10" Про деякі питання, що виникли в судовій практиці при розгляді справ про адміністративні правопорушення ".
Попередні забезпечувальні заходи застосовуються за заявою організації чи громадянина лише у разі подання доказів наявності у них майнових вимог. Такими доказами можуть бути, зокрема, відомості про реєстрацію права власності, комерційний контракт, виписки з особового рахунку про перерахування грошових коштів і т.д.
Див: п. 13 Постанови Пленуму ВАС РФ від 09.12.2002 N 11 "Про деякі питання , пов'язаних з введенням в дію арбітражних процесуального кодексу Російської Федерації ".
Арбітражний суд приймає як докази офіційні документи з іншої держави за умови їх легалізації дипломатичними або консульськими службами Російської Федерації. Легалізація іноземного документа необхідна для перед-уявлення останнього як доказ в арбітражному процесі, але не виключає перевірки з боку суду з метою встановлення правильності містяться в ньому відомостей по суті.
Див: п. 25 Постанови Пленуму ВАС РФ від 11.06.1999 N 8 "Про дію міжнародних договорів Російської Федерації при-стосовно до питань арбітражного процесу".
При виконанні вимог про подання завіреного перекладу документів іноземною мовою останні можуть служити в якості письмових доказів позицій сторін , що беруть участь в судовому розгляді економічного спору.
Див: п. 5 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 25.12.1996 N 10 "Огляд практики розгляду спорів у справах за уча-стием іноземних осіб, розглянутих арбітражними судами після 1 липня 1995 року ".
Див також: п. 4 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 14.06.2001 N 64" Про деякі питання застосування в судовій практиці Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство) "; п. 23 Постанови Пленуму ВС РФ N 33 і Пленуму ВАС РФ N 14 від 04.12.2000" Про деякі питання практики розгляду спорів, пов'язаних з обігом векселів "; п. 10 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 13.01.2000 N 50 "Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних з ліквідацією юридичних осіб (комерційних організацій)"; п. 17 Постанови Пленуму ВАС РФ від 12.11.1998 N 18 "Про деякі питання судової практики арбітражних судів у зв'язку з введенням в дію Транспортного статуту залізниць Російської Федерації "(втратило чинність у зв'язку з виданням Постанов-лення Пленуму ВАС РФ від 06.10.2005 N 30); п. 2 інформаційного листа ВАС РФ від 27.11.1992 N С-13/ОП-334" Про окремі решени-ях, прийнятих на нарадах з судово-арбітражній практиці ".
Інспекція не здійснила необхідних дій, спрямованих на встановлення факту виробництва суспільством підакцизних товарів. Її висновки засновані не на матеріалах виїзної податкової перевірки, а на матеріалах інших перевірочних заходів, прове-дених органами МВС Росії, які з урахуванням положень ст. 68 АПК РФ не можуть мати доказового значення у справі за подат-говому спору.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 20.05.2008 N 15555/07.
Див також: Постанови Президії ВАС РФ від 30.06.2009 N 1778/09, від 24.03.2009 N 14786/08, від 10.02.2009 N 12687/08, від 04.03.2008 N 13797 / 07, від 23.01.2007 N 8300/06, від 16.01.2007 N 11986/06, від 14.11.2006 N 4714/05, від 22.03.2005 N 14354/04, від 03.06.2003 N 1833/03.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 68. Допустимість доказів "
 1. Стаття 60. Допустимість доказів
  Коментар до статті § 1. 13. Виходячи з принципу процесуального рівноправ'я сторін та враховуючи обов'язок позивача і відповідача підтвердити доказами ті обставини, на які вони посилаються, необхідно в ході судового розгляду досліджувати кожне доказ, представлене сторонами на підтвердження своїх вимог і заперечень, що відповідає вимогам относимости і допустимості
 2. Стаття 67. Належність доказів
  Коментар до статті 1. Реалізація правомочностей суду з оцінки доказів з точки зору їх належності і допустимості ви-текает з принципу самостійності судової влади і служить одним з проявів дискреційних повноважень суду, необхідних для здійснення правосуддя. Див: п. 2 Визначення КС РФ від 13.10.2009 N 1360-О-О; п. 2 Визначення КС РФ від 06.07.2010 N 1086-О-О. Визнання
 3. Стаття 67. Оцінка доказів
  1. Остаточну оцінку доказам суд дає в нарадчій кімнаті при винесенні рішення, в якому відображаються результати такої оцінки (див. також коментар до ст. 198 ЦПК). У цьому сенсі оцінка доказів є завершальним етапом доказової діяльності, саме це має на увазі коментована стаття. Разом з тим їх попередня оцінка дається також при підготовці справи до
 4. Стаття 68. Допустимість доказів
  Коментар до статті 1. Принцип допустимості доказів полягає в тому, що суд може використовувати тільки передбачені законом види доказів і не може допускати по окремих категоріях цивільних справ певні засоби доказування. Так, відповідно до ч. 1 ст. 162 ГК РФ недотримання простої письмової форми угоди позбавляє сторони права в разі спору посилатися на підтвердження
 5. Стаття 186. Заява про фальшивість доказу
  1. Заява про фальшивість доказу може бути заявлено особами, що у справі, а також їх представниками. Підробленість докази означає, що містяться в ньому відомості про обставини справи не відповідають дійсності через його підробки або фальсифікації. В якості підроблених доказів зазвичай використовуються документи, але це можуть бути також речові
 6. Стаття 358. Дослідження доказів
  Коментар до статті § 1. Перевіряючи законність і обгрунтованість рішення, суд касаційної інстанції згідно ч. 1 статті 347 ЦПК РФ має право досліджувати нові докази і встановлювати нові факти. При цьому необхідно враховувати, що новоподані докази можуть бути досліджені, якщо суд касаційної інстанції визнає, що вони не могли бути представлені в суд першої інстанції або
 7. Стаття 26.11. Оцінка доказів
  Суддя, члени колегіального органу, посадова особа, які здійснюють провадження у справі про адміністративне правопорушення, оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності. Ніякі докази не можуть мати заздалегідь встановлену
 8. Стаття 26.11. Оцінка доказів
  Суддя, члени колегіального органу, посадова особа, які здійснюють провадження у справі про адміністративне правопорушення, оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності. Ніякі докази не можуть мати заздалегідь встановлену
 9. Докази
  Сторони повинні довести ті обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог або заперечень. Склад арбітражу може вимагати подання сторонами та інших доказів. Він має право також на свій розсуд призначити проведення експертизи та просити подання доказів третіми особами, а також викликати і заслуховувати свідків.
 10. Стаття 66. Подання та витребування доказів
  Коментар до статті 1. Обов'язок доведення лежить на особах, що у справі. Суд відповідно до принципів рівноправності сторін, змагальності арбітражного судочинства і диспозитивності не здійснює збір доказів і за своєю ініціативою не витребує які б то не було докази, за винятком доказів при розгляді справ, що виникають з публічних правовідносин.
 11. Стаття 164. Судові дебати
  Коментар до статті Судові дебати - самостійний етап судового розгляду, наступний за закінченням судового слідства. Виступаючи з промовами, учасники дебатів підводять підсумки дослідження в судовому засіданні всіх обставин справи, аргументи-руют свої позиції щодо доведеності і т.д. У цій завершальній стадії змагання (спору) сторони отримують можливість, аналізуючи всі
 12. Стаття 71. Оцінка доказів
  Коментар до статті 1. Оцінка доказів здійснюється арбітражним судом на всіх стадіях арбітражного процесу, починаючи з порушення справи в суді. Суд визначає належність, допустимість, достовірність і достатність доказів. Під относимостьдоказів розуміється положення, відповідно до якого арбітражний суд повинен допускати і досліджувати тільки ті докази, які
 13. Стаття 72. Забезпечення доказів
  Коментар до статті 1. Забезпечення доказів необхідно в тих випадках, коли докази можуть бути приховані, знищені, змінені і т.п. (Наприклад, контрафактні записи з касет можуть бути стерті порушником). Відносно особистих доказів також може існувати загроза неможливості їх отримання внаслідок поганого самопочуття свідка, загрози його життю, від'їзду в тривале
 14. Стаття 60. Допустимість доказів
  1. Правило про допустимість зобов'язує суд виключити зі сфери доказової діяльності окремі докази незалежно від їх змісту та значення для справи, що розглядається. Обумовлено це тим, що деякі юридичні факти матеріально-правового характеру можуть бути підтверджені не будь-якими, а лише передбаченими законом для даного виду правовідносин засобами доказування.
 15. Стаття 66. Порядок забезпечення доказів
  1. Забезпечення доказів за правовою природою не відрізняється від отримання доказів у порядку судового доручення. Відмінність полягає в тому, що відомості про факти при забезпеченні можуть бути отримані не тільки іншим судом, а й самим судом, у провадженні якого перебуває справа, однак це не має впливати суттєво на процедуру відповідних процесуальних дій. 2. Забезпечення
 16. Стаття 59. Належність доказів
  1. Правило относимости зобов'язує суд виключити зі сфери доказової діяльності окремі докази, оскільки за своїм змістом вони значення для справи, що розглядається не мають. Коментована стаття адресована насамперед суду. Проте вона є важливим орієнтиром для сторін та інших беруть участь у справі при виявленні, збиранні та поданні ними доказів. Правило
 17. Стаття 181. Дослідження письмових доказів
  1. Розгляд справи відбувається усно, і суд не тільки зобов'язаний безпосередньо ознайомитися з письмовими доказами, але також оприлюднити їх і досліджувати в сукупності з іншими доказами. Процедура дослідження письмових доказів включає надання бере участь у справі можливості висловити свою думку щодо їх змісту, достовірності та співвідношення з
 18. Стаття 165. Поновлення дослідження доказів
  Коментар до статті 1. Відповідно до ч. 1 ст. 164 АПК РФ після завершення дослідження всіх доказів головуючий у судовому засіданні з'ясовує у осіб, що у справі, чи не бажають вони чим-небудь доповнити матеріали справи. За відсутності таких заяв головуючий у судовому засіданні оголошує дослідження доказів закінченим, і суд переходить до судових дебатів.
 19. Стаття 26.6. Речові докази
    1. Під речовими доказами у справі про адміністративне правопорушення розуміються знаряддя вчинення або предмети адміністративного правопорушення, у тому числі знаряддя вчинення або предмети адміністративного правопорушення, зберегли на собі його сліди. 2. Речові докази у разі потреби фотографуються або фіксуються іншим встановленим способом і долучаються до
© 2014-2022  yport.inf.ua