Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 87. Зберігання та використання персональних даних працівників

Коментар до статті 1. Згідно ст. 5 Закону про персональні дані зберігання персональних даних має здійснюватися у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних не довше, ніж того вимагають цілі їх обробки, і вони підлягають знищенню після досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в їх досягненні.
На підставі ст. 6 Закону про персональні даних випливає, що у випадку, якщо оператор на підставі договору доручає обробку персональних даних іншій особі, істотною умовою договору є обов'язок забезпечення зазначеною особою конфіденційності персональних даних та безпеки персональних даних при їх обробці.
2. У розділі "Посадові обов'язки" кваліфікаційних характеристик ряду посад керівників та фахівців, що становлять зміст Кваліфікаційного довідника посад керівників, спеціалістів та інших службовців, затв. Постановою Мінпраці Росії від 21 серпня 1998 р. N 37 (Бюлетень Мінпраці Росії. 1998. N 12), передбачено виконання трудових обов'язків з використанням або на основі персональних даних працівників (Кваліфікаційний довідник посад керівників, спеціалістів та інших службовців. М., 2002) .
До них можна віднести посади:
головного спеціаліста із захисту інформації (керує виконанням робіт з комплексного захисту інформації; бере участь у роботі зі створення безпечних інформаційних технологій, що відповідають вимогам комплексного захисту інформації; виконує весь комплекс робіт, пов'язаних з контролем і захистом інформації; забезпечує контроль за дотриманням чинного законодавства при вирішенні питань, що стосуються захисту інформації; координує діяльність підрозділів і фахівців із захисту інформації в організації);
заступника директора з управління персоналом (організує управління формуванням, використанням та розвитком персоналу організації; очолює роботу з формування кадрової політики, визначення її основних напрямків; організовує розробку та реалізацію комплексу планів і програм по роботі з персоналом з метою залучення та закріплення на підприємстві працівників необхідних спеціальностей і кваліфікації, проводить роботу з формування та підготовки резерву кадрів для висунення на керівні посади і т.д.);
менеджера по персоналу (визначає потребу в персоналі, вивчає ринок праці з метою визначення можливих джерел забезпечення необхідними кадрами; здійснює підбір кадрів, проводить співбесіди з наймаються на роботу, в т.ч. з випускниками навчальних закладів, з метою комплектування штату працівників; організовує навчання персоналу, координує роботу з підвищення кваліфікації співробітників і розвитку їх ділової кар'єри; організовує проведення оцінки результатів трудової діяльності працівників, атестацій, конкурсів на заміщення вакантних посад; спільно з керівниками структурних підрозділів бере участь у прийнятті рішень з питань найму, переведення, просування по службі, пониження в посаді, накладення адміністративних стягнень, а також звільнення працівників; розробляє систему оцінки ділових і особистісних якостей працівників, мотивації їх посадового зростання; бере участь у вирішенні трудових спорів та конфліктів; складає і оформляє трудові договори; веде особисті справи працівників та іншу кадрову документацію;
начальника відділу кадрів (очолює роботу по комплектуванню організації кадрами робітників та службовців необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації відповідно до цілей, стратегії і профілю організації, формування і ведення банку даних про кількісний та якісний склад кадрів, їх розвитку і русі; бере участь у розробці кадрової політики і кадрової стратегії підприємства; здійснює роботу з підбору, відбору і розстановці кадрів на основі оцінки їх кваліфікації, особистих і ділових якостей; здійснює планомірну роботу зі створення резерву для висування працівників; організовує проведення атестації працівників, її інформаційне забезпечення, бере участь в аналізі результатів атестації; здійснює зберігання і заповнення трудових книжок та ведення встановленої документації з кадрів, проводить роботу зі створення банку даних про персонал підприємства, його своєчасному поповненню, оперативному наданню необхідної інформації користувачам і т.д.);
економіста з праці (виконує роботи з формування , ведення і зберігання бази даних з праці і заробітній платі і т.д.), головного бухгалтера, бухгалтера, документознавців, техніка по захисту інформації та ін
Включення в кваліфікаційні характеристики названих функцій визначає право роботодавця в розроблюваних на їх основі посадових інструкціях, в локальних нормативних актах (правилах внутрішнього трудового розпорядку, колективному договорі, положенні про персонал і т.д.), в укладених трудових договорах передбачати положення про порядок зберігання та використання персональних даних працівників.
Роботодавець може визначити коло осіб, які мають право на отримання персональних даних працівників, підстави їх отримання, умови, що забезпечують збереження переданих даних, терміни користування цією інформацією, періодичність її оновлення і т.д.
3. Роботодавець забезпечує зберігання первинної облікової документації з обліку праці та її оплати в організації, до якої належать документи з обліку кадрів, документи з обліку використання робочого часу та розрахунків з персоналом з оплати праці. Уніфіковані форми первинної облікової документації з обліку праці та її оплати і вказівки щодо застосування і заповнення форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати затверджені Постановою Держкомстату Росії від 5 січня 2004 р. N 1 (Бюлетень Мінпраці Росії. 2004. N 5).
4. З метою забезпечення збереження документів з особового складу працівників, що звільняються в результаті утворення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, а також соціальної захищеності громадян, які виконують роботу за договором, засновникам знову утворюються комерційних і некомерційних організацій рекомендовано включати в свої установчі документи правила обліку та збереження документів з особовому складу, а також своєчасної передачі їх на державне зберігання при реорганізації або ліквідації юридичної особи (розпорядження Уряду РФ від 21 березня 1994 р. N 358-р / / Саппа РФ. 1994. N 13. Ст. 1048).
5. Законом про індивідуальне обліку встановлено, що термін зберігання органами Пенсійного фонду РФ відомостей, що становлять зміст загальної частини індивідуального особового рахунку застрахованої особи, представлених у вигляді документів у письмовій формі, а також документів в електронній формі, юридична сила яких підтверджена електронним цифровим підписом відповідно до законодавства РФ, що містять відомості про страхові внески та страховий стаж і подаються до Пенсійного фонду РФ роботодавцями для цілей індивідуального (персоніфікованого) обліку в системі обов'язкового пенсійного страхування, складає не менше 6 років. Термін зберігання органами Пенсійного фонду РФ документів у вищевказаних формах, що містять інші відомості, становить не менше 3 років. Знищення документів індивідуального (персоніфікованого) обліку, що містять відомості про страхові внески та страховий стаж, після закінчення встановленого строку їх зберігання проводиться після ознайомлення застрахованої особи (працівника) з відомостями, що містяться в його індивідуальному особовому рахунку за відповідний період, і вручення йому зазначених відомостей (ст. 8).
6. Порядок зберігання персональних даних деяких категорій працівників встановлюється федеральними законами. Так, щодо державних службовців це визначено Законом про систему державної служби, Законом про державну цивільну службу та Указом Президента РФ від 30 травня 2005 р. N 609 "Про затвердження Положення про персональні дані державного цивільного службовця Російської Федерації та веденні його особистої справи", прийнятим у розвиток Закону про державну цивільну службу .
7. Порядок зберігання і використання персональних даних працівників в організації регулюється локальним нормативним актом, що приймається роботодавцем, на основі положень чинного законодавства.
У локальному нормативному акті про (захисті) персональних даних працівників організації закріплюються положення про: персональних даних працівників, необхідних роботодавцю у зв'язку з трудовими відносинами; колі посадових осіб, які мають право отримати у працівника інформацію, що відноситься до його персональних даних; зберіганні персональних даних на паперових та електронних носіях у призначеному для цього приміщенні; основних умовах проведення обробки персональних даних працівників; колі посадових осіб, які мають право на доступ до персональних даних, які необхідні їм для виконання своїх посадових обов'язків, порядок їх надання; посадову особу, відповідальному за організацію і зберігання персональних даних працівників; посадову особу , що здійснює контроль за зберіганням персональних даних працівників; передачі персональних даних працівників; правах працівника, що забезпечують захист персональних даних, що зберігаються в роботодавця; обов'язки працівника в цілях забезпечення достовірності його персональних даних; відповідальності за порушення норм, що регулюють обробку і захист персональних даних працівників, і ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 87. Зберігання і використання персональних даних працівників"
 1. Стаття 13.11. Порушення встановленого законом порядку збирання, зберігання, використання або поширення інформації про громадян (персональних даних)
  Порушення встановленого законом порядку збирання, зберігання, використання або поширення інформації про громадян (персональних даних) - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьохсот до п'ятисот рублів; на посадових осіб - від п'ятисот до однієї тисячі рублів; на юридичних осіб - від п'яти тисяч до десяти тисяч рублів. (в ред. Федерального закону
 2. Стаття 13.11. Порушення встановленого законом порядку збирання, зберігання, використання або поширення інформації про громадян (персональних даних)
  Порушення встановленого законом порядку збирання, зберігання, використання або поширення інформації про громадян (персональних даних) - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста
 3. 18.6. Державне регулювання роботи з персональними даними
  Форми державного регулювання роботи з персональними даними Держава регулює роботу з персональними даними в ледве дмуть формах: ліцензування роботи з персональними даними; облік і реєстрація масивів персональних даних та їх власників (власників); сертифікація інформаційних систем та інформаційних тих пологий, призначених для обробки персональних даних; висновок
 4. 18.3. Правові основи роботи з персональними даними
  Робота з персональними даними може здійснюватися власником (володарем) масиву персональних даних лише у випадках: якщо суб'єкт персональних даних недвозначно дав згоду на її проведення; якщо вона необхідна для виконання федеральними органами державної влади, органами державної влади суб'єктів Федерації, органами місцевого самоврядування своєї компетенції,
 5. 18.2. Суб'єкти та об'єкти інформаційних правовідносин
  Як суб'єктів інформаційних правовідносин інституту персональних даних виступають: суб'єкт персональних даних (суб'єкт) - людина, до якої належать відповідні персональні дані; тримач (володар) масиву персональних даних (утримувач (володар) - федеральні органи державної влади, органи державної влади суб'єктів Федерації, органи місцевого
 6. 18.4. Права суб'єкта персональних даних
  Надання персональних даних 1. Суб'єкт персональних даних самостійно вирішує питання про надання будь-кому будь-яких своїх персональних даних за винятком випадків, встановлених законом. Персональні дані надаються суб'єктом особисто або через довірену особу. 2. З метою реалізації своїх прав і свобод суб'єкт надає дані в обсязі, визначеному законодавством, а
 7. Ознайомлення працівника з локальними нормативними актами
  При підписанні трудового договору важливо ознайомити працівника під підпис з усіма локальними нормативними актами, що діють у роботодавця і пов'язаними з трудовою діяльністю працівника. Такі правила встановлені ст. 68 Трудового кодексу РФ. Згідно з вимогами трудового законодавства обов'язковими для ознайомлення є: - правила внутрішнього трудового розпорядку (ст. 68 Трудового
 8. Стаття 17. Формування та ведення банків даних про громадян
  Коментар до статті 17 1. Співробітники поліції мають право не тільки обробляти певні дані про громадян, а й вносити такі в відповідні банки даних. 2. При здійсненні даної діяльності поліція керується не лише положеннями цієї статті, але і Федеральним законом "Про персональних даних", Федеральним законом від 19 грудня 2005 р. N 160-ФЗ "Про
 9. 18.5. Права та обов'язки власника (володаря) по роботі з масивами персональних даних
    Повноваження (права та обов'язки) тримачів (володарів) масивів персональних даних 1. Федеральні органи державної влади, органи державної влади суб'єктів Федерації, органи місцевого самоврядування мають право виступати як власників (власників) масивів персональних даних і на роботу з персональними даними відповідно до своєї компетенції, встановленої
 10. 18.7. Уповноважений з прав суб'єктів персональних даних
    Завдання Уповноваженого з прав суб'єктів персональних даних Уповноважений з прав суб'єктів персональних даних реалізує державні гарантії прав суб'єкта на захист прав особистості в області персональних даних відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, міжнародними договорами, законами РФ. Уповноважений діє в межах встановленої
 11. Контрольні питання
    1. У чому полягають особливості інформаційних відносин в галузі державної таємниці? 2. У чому полягає правовий режим державної таємниці? 3. Який порядок віднесення відомостей до державної таємниці? 4. Які ступеня секретності встановлюються для відомостей, що становлять державну таємницю? 5. Що є підставою для розсекречення відомостей? 6. Який термін засекречування
 12. Стаття 889. Термін зберігання
    1. Зберігач зобов'язаний зберігати річ протягом обумовленого договором зберігання терміну. 2. Якщо термін зберігання договором не передбачений і не може бути визначений виходячи з його умов, зберігач зобов'язаний зберігати річ до запитання її поклажодавцем. 3. Якщо термін зберігання визначений моментом запитання речі поклажодавцем, зберігач має право після закінчення звичайного за даних обставин строку
© 2014-2022  yport.inf.ua