Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 20. Класифікація доходів бюджетів

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Код класифікації доходів бюджетів Російської Федерації складається з:
1) коду головного адміністратора доходів бюджету;
2) коду виду доходів;
3) коду підвиду доходів;
4) коду класифікації операцій сектору державного управління, що відносяться до доходів бюджетів.
2. Перелік головних адміністраторів доходів бюджету, що закріплюються за ними види (підвиди) доходів бюджету затверджуються законом (рішенням) про відповідний бюджет.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
У випадках зміни складу і (або) функцій головних адміністраторів доходів бюджету, а також зміни принципів при-значення і присвоєння структури кодів класифікації доходів бюджетів зміни до переліку головних адміністраторів доходів бюджету, а також до складу закріплених за ними кодів класифікації доходів бюджетів вносяться на підставі нормативного правового акта (му муніципальні правового акта) фінансового органу без внесення змін до закону (рішення) про бюджет.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 17.12.2009 N 314-ФЗ)
3. Код виду доходів включає групу, підгрупу, статтю, подстатью і елемент доходу.
Положення пункту 4 статті 20 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, метушні-Розкаюваний при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
4. Єдиними для бюджетів бюджетної системи Російської Федерації групами і підгрупами доходів бюджетів є:
1) податкові та неподаткові доходи:
податки на прибуток, доходи;
абзац втратив чинність з 1 січня 2010 року. - Федеральний закон від 24.07.2009 N 213-ФЗ;
податки на товари (роботи, послуги), що реалізуються на території Російської Федерації;
податки на товари, що ввозяться на територію Російської Федерації;
податки на сукупний дохід;
податки на майно;
податки, збори і регулярні платежі за користування природними ресурсами;
державне мито;
заборгованість і перерахунки за скасованими податках, зборах та інших обов'язкових платежах;
страхові внески на обов'язкове соціальне страхування;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 24.07.2009 N 213-ФЗ)
доходи від зовнішньоекономічної діяльності;
доходи від використання майна, що перебуває у державній та муніципальній власності;
платежі при користуванні природними ресурсами;
доходи від надання платних послуг і компенсації витрат держави;
доходи від продажу матеріальних і нематеріальних активів;
адміністративні платежі та збори;
штрафи, санкції, відшкодування збитку;
абзаци дев'ятнадцятий - двадцятий втратили чинність з 1 січня 2011 року. - Федеральний закон від 08.05.2010 N 83-ФЗ;
надходження (перерахування) з врегулювання розрахунків між бюджетами бюджетної системи Російської Федерації;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
інші неподаткові доходи;
2) безоплатні надходження:
безоплатні надходження від нерезидентів;
безоплатні надходження від інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації;
безоплатні надходження від державних (муніципальних) організацій;
безоплатні надходження від недержавних організацій ;
безоплатні надходження від наднаціональних організацій;
доходи бюджетів бюджетної системи Російської Федерації від повернення залишків субсидій, субвенцій та інших міжбюджетних трансфертів, які мають цільове призначення, минулих років;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
повернення залишків субсидій, субвенцій та інших міжбюджетних трансфертів, які мають цільове призначення, минулих років;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
інші безоплатні надходження.
Положення пункту 5 статті 20 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, метушні-Розкаюваний при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
5. Доходи, зазначені в абзацах другому, четвертому - десятому підпункту 1 пункту 4 цієї статті, є податковими дохо-дами бюджетів. Доходи, зазначені в абзацах одинадцятому - двадцять другому підпункту 1 пункту 4 цієї статті, є Нена-говимі доходами бюджетів.
(В ред. Федеральних законів від 24.07.2009 N 213-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
6. Єдиний для бюджетів бюджетної системи Російської Федерації перелік статей і подстатей доходів бюджетів затверджується Міністерством фінансів Російської Федерації.
7. Код елемента доходів встановлюється залежно від повноваження щодо встановлення та нормативного правового регулювання-нию податків, зборів та інших обов'язкових платежів, інших доходів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, а також залежно від наявності прав вимоги до платників з неподаткових доходах і безоплатним надходженнях і відповідає бюд-жету бюджетної системи Російської Федерації.
8. Єдиними для бюджетів бюджетної системи Російської Федерації елементами доходів є:
1) федеральний бюджет;
2) бюджети суб'єктів Російської Федерації;
3) бюджети муніципальних районів;
4) бюджети міських округів;
5) бюджети внутрішньоміських муніципальних утворень міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга;
6) бюджети міських і сільських поселень;
7) бюджет Пенсійного фонду Російської Федерації;
8) бюджет Фонду соціального страхування Російської Федерації;
9) бюджет Федерального фонду обов'язкового медичного страхування;
10) бюджети територіальних фондів обов'язкового медичного страхування.
9. Для деталізації надходжень за кодами класифікації доходів застосовується код підвиду доходів.
Міністерство фінансів Російської Федерації затверджує перелік кодів підвидів за видами доходів, головними Администрато-рами яких є органи державної влади Російської Федерації, Центральний банк Російської Федерації, органи управ-ління державними позабюджетними фондами Російської Федерації і (або) знаходяться в їх віданні казенні установи.
(В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
Фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації затверджує перелік кодів підвидів за видами доходів, головними адмініст-ратор яких є органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи управління територіальними державними позабюджетними фондами та (або) знаходяться в їх віданні казенні установи.
(В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
Фінансовий орган муніципального освіти затверджує перелік кодів підвидів за видами доходів, головними Администрато-рами яких є органи місцевого самоврядування та (або) знаходяться в їх віданні казенні установи.
(В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 20. Класифікація доходів бюджетів"
 1. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
  Бюджетне пристрій і бюджетна система Російської Федерації. Структура бюджетної системи. Федеральний бюджет. Бюджети суб'єктів Російської Федерації. Бюджет муніципального освіти. Бюджети державних і територіальних позабюджетних фондів у складі бюджетної системи. Консолідований бюджет. Принципи бюджетної системи Російської Федерації: принцип єдності бюджетної системи; принцип
 2. 20. Бюджетна класифікація
  Бюджетна класифікація РФ - це систематизована угруповання доходів і видатків бюджетів всіх рівнів бюджетної системи РФ за однорідними ознаками, а також джерел фінансування дефіцитів цих бюджетів, що визначається природою державного бюджету, використовувана для складання і виконання бюджетів і забезпечує порівнянність показників бюджетів усіх рівнів з бюджетною системою
 3. Тема 4. Правове регулювання доходів бюджетів
  Поняття доходів бюджетів. Види доходів бюджетів: доходи федерального бюджету, доходи суб'єктів РФ, доходи місцевих бюджетів; податкові доходи, неподаткові доходи, безоплатні надходження. Власні доходи бюджетів. Доходи федерального бюджету. Власні доходи федерального бюджету. Нафтогазові доходи. Податкові доходи федерального бюджету. Неподаткові доходи федерального бюджету.
 4. 21. Класифікація доходів бюджету
  Згідно з положеннями ст. 20 БК РФ класифікація доходів бюджетів РФ - це угруповання доходів бюджетів усіх рівнів бюджетної системи РФ, заснована на законодавчих актах РФ, що визначають джерела формування доходів бюджетів усіх рівнів бюджетної системи РФ. Класифікація доходів бюджетів РФ згідно з положеннями, закріпленим у ст. 20 БК РФ, включає в себе код адміністратора надходжень до
 5. Контрольні питання і завдання
  1. Що є основою бюджетної системи Російської Федера ції? 2. Охарактеризуйте структуру бюджетної системи. 3. Які принципи лежать в основі побудови бюджетної системи Російської Федерації? 4. Що включає в себе термін «бюджетні повноваження»? 5. Які бюджетні повноваження закріплені за Російською Федера цією? 6. Які бюджетні права (повноваження) суб'єктів
 6. Стаття 47. Власні доходи бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) До власних доходів бюджетів належать: податкові доходи, що зараховуються до бюджетів відповідно до бюджетного законодавства Російської Федерації і законодавством про податки і збори; неподаткові доходи, що зараховуються до бюджетів відповідно до законодавства Російської Федерації, законами суб'єктів Російської Федерації і муніципальними
 7. 31. Принципи бюджетної системи.
  1) принцип єдності бюджетної системи - єдність бюджетного законодавства РФ, принципів організації та функціонування бюджетної системи, форм бюджетної документації та звітності, бюджетної класифікації, єдиний порядок встановлення і виконання видаткових зобов'язань (ст. 29 БК РФ), 2) принцип розмежування доходів і видатків між бюджетами різних рівнів - закріплення доходів і витрат
 8. 15. Дефіцит і профіцит бюджету
  Дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його доходами. Профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його видатками. Якщо бюджет на черговий фінансовий рік передбачає перевищення витрат над його доходами, нормативний правовий акт про бюджет обов'язково повинен містити норми, що встановлюють джерела фінансування дефіциту бюджету. При прийнятті бюджету на черговий фінансовий
 9. 5. Бюджетна система та її принципи
  Бюджетна система РФ є засновану на економічних відносинах і державному устрої РФ сукупність федерального бюджету, бюджетів суб'єктів РФ, місцевих бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів, регульовану нормами права. Згідно ст. 10 БК РФ до складу бюджетної системи РФ включаються: федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів;
 10. 22. Класифікація видатків бюджету
  Функціональна класифікація видатків бюджетів - угруповання витрат бюджетів всіх рівнів, що відображає спрямування бюджетних коштів на виконання основних функцій держави. Під функціями держави розуміють основні напрями діяльності держави за рішенням стоять перед ним завдань, спрямування бюджетних коштів на виконання цих функцій і відображає функціональна класифікація
© 2014-2022  yport.inf.ua