Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 21. Класифікація видатків бюджетів

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Код класифікації видатків бюджетів складається з:
1) коду головного розпорядника бюджетних коштів;
2) коду розділу, підрозділу, цільової статті і виду витрат;
3) коду класифікації операцій сектору державного управління, що відносяться до витрат бюджетів.
2. Перелік головних розпорядників коштів федерального бюджету, бюджету суб'єкта Російської Федерації, бюджетів державних позабюджетних фондів, місцевого бюджету встановлюється законом (рішенням) про відповідний бюджет у складі відомчої структури витрат.
Положення пункту 3 статті 21 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, метушні-Розкаюваний при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
Положення пункту 3 статті 21 (в ред. Федерального закону від 30.09.2010 N 245-ФЗ) поширюються на правовідносини, метушні-кається при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи РФ, починаючи з бюджетів на 2011 рік (на 2011 рік і на плановий період 2012 і 2013 років).
3. Єдиними для бюджетів бюджетної системи Російської Федерації розділами та підрозділами класифікації видатків зо-тов є:
1) загальнодержавні питання:
функціонування Президента Російської Федерації;
функціонування вищої посадової особи суб'єкта Російської Федерації і муніципального освіти;
функціонування законодавчих (представницьких) органів державної влади та представницьких органів муніципальних утворень;
функціонування Уряду Російської Федерації, вищих виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, місцевих адміністрацій;
судова система;
забезпечення діяльності фінансових, податкових та митних органів та органів фінансового (фінансово -бюджетного) надзо-ра;
забезпечення проведення виборів і референдумів;
міжнародні відносини і міжнародне співробітництво;
державний матеріальний резерв;
фундаментальні дослідження;
абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 30.09.2010 N 245-ФЗ;
резервні фонди;
прикладні наукові дослідження в галузі загальнодержавних питань;
інші загальнодержавні питання;
2) національна оборона:
Збройні Сили Російської Федерації;
модернізація Збройних Сил Російської Федерації та військових формувань;
мобілізаційна і позавійськової підготовка;
мобілізаційна підготовка економіки;
підготовка та участь у забезпеченні колективної безпеки та миротворчої діяльності;
ядерно-збройовий комплекс;
реалізація міжнародних зобов'язань у сфері військово-технічного співробітництва;
прикладні наукові дослідження в галузі національної оборони;
інші питання в галузі національної оборони;
3) національна безпека і правоохоронна діяльність:
органи прокуратури та слідства;
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
органи внутрішніх справ;
внутрішні війська;
органи юстиції;
система виконання покарань;
органи безпеки;
органи прикордонної служби;
органи з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин;
захист населення і території від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, цивільна оборона;
забезпечення пожежної безпеки;
міграційна політика;
модернізація внутрішніх військ, рятувальних військових формувань федерального органу виконавчої влади, уполномо-ченного на вирішення завдань у галузі цивільної оборони, а також правоохоронних та інших органів ;
(в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 223-ФЗ)
прикладні наукові дослідження в галузі національної безпеки та правоохоронної діяльності;
інші питання в галузі національної безпеки та правоохоронної діяльності;
4) національна економіка:
загальноекономічні питання;
паливно -енергетичний комплекс;
дослідження і використання космічного простору;
відтворення мінерально-сировинної бази;
сільське господарство і рибальство;
водне господарство;
(в ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)
лісове господарство;
транспорт;
дорожнє господарство (дорожні фонди);
(в ред. Федерального закону від 30.09.2010 N 245-ФЗ)
зв'язок та інформатика;
прикладні наукові дослідження в галузі національної економіки;
інші питання в галузі національної економіки;
5) житлово-комунальне господарство:
житлове господарство;
комунальне господарство;
благоустрій;
прикладні наукові дослідження в галузі житлово-комунального господарства;
інші питання в галузі житлово-комунального господарства;
6) охорона навколишнього середовища:
екологічний контроль;
збір, видалення відходів та очищення стічних вод;
охорона об'єктів рослинного і тваринного світу та середовища їх проживання;
прикладні наукові дослідження в галузі охорони навколишнього середовища;
інші питання в галузі охорони навколишнього середовища;
7) освіту:
дошкільна освіта;
загальна освіта;
початкову професійну освіту;
середню професійну освіту;
професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації;
вищу і післявузівську професійну освіту;
молодіжна політика та оздоровлення дітей;
прикладні наукові дослідження в галузі освіти;
інші питання в галузі освіти;
8) культура, кінематографія:
(в ред. Федерального закону від 30.09.2010 N 245-ФЗ)
культура;
кінематографія;
абзаци четвертий - п'ятий втратили силу. - Федеральний закон від 30.09.2010 N 245-ФЗ;
прикладні наукові дослідження в галузі культури, кінематографії;
(в ред. Федерального закону від 30.09.2010 N 245-ФЗ)
інші питання в галузі культури, кінематографії;
(в ред. Федерального закону від 30.09.2010 N 245-ФЗ)
9) охорону здоров'я:
(в ред. Федерального закону від 30.09.2010 N 245-ФЗ)
стаціонарна медична допомога;
амбулаторна допомога;
медична допомога в денних стаціонарах всіх типів;
швидка медична допомога;
санаторно-оздоровча допомога ;
заготівля, переробка, зберігання та забезпечення безпеки донорської крові та її компонентів;
санітарно-епідеміологічне благополуччя;
абзац втратив чинність . - Федеральний закон від 30.09.2010 N 245-ФЗ;
прикладні наукові дослідження в галузі охорони здоров'я;
(в ред. Федерального закону від 30.09.2010 N 245 - ФЗ)
інші питання в галузі охорони здоров'я;
(в ред. Федерального закону від 30.09.2010 N 245-ФЗ)
10) соціальна політика:
пенсійне забезпечення;
соціальне обслуговування населення;
соціальне забезпечення населення;
охорона сім'ї та дитинства;
прикладні наукові дослідження в галузі соціальної політики;
інші питання в галузі соціальної політики;
11) фізична культура і спорт:
фізична культура;
масовий спорт;
спорт вищих досягнень;
прикладні наукові дослідження в галузі фізичної культури і спорту;
інші питання в галузі фізичної культури і спорту;
(пп. 11 в ред. Федерального закону від 30.09 .2010 N 245-ФЗ)
12) засоби масової інформації:
телебачення і радіомовлення;
періодична преса та видавництва;
прикладні наукові дослідження в галузі засобів масової інформації;
інші питання в галузі засобів масової інформації;
(пп. 12 введений Федеральним законом від 30.09.2010 N 245-ФЗ)
13) обслуговування державного і муніципального боргу:
обслуговування державного внутрішнього і муніципального боргу;
обслуговування державного зовнішнього боргу;
(пп. 13 введений Федеральним законом від 30.09.2010 N 245-ФЗ)
14) міжбюджетні трансферти загального характеру бюджетам суб'єктів Російської Федерації і муніципальних освітньої-ний:
дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень;
інші дотації;
інші міжбюджетні трансферти загального характеру.
(Пп. 14 введений Федеральним законом від 30.09.2010 N 245-ФЗ)
Положення пункту 4 статті 21 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104 -ФЗ) застосовуються до правовідносин, метушні-Розкаюваний при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
4. Перелік розділів, підрозділів, цільових статей (державних (муніципальних) програм і непрограммной напрямків діяльності), груп (груп і підгруп) видів витрат бюджету затверджується в складі відомчої структури видатків бюджету законом (рішенням) про бюджет або у встановлених цим Кодексом випадках зведеної бюджетним розписом відповідного бюджету.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Цільові статті витрат бюджетів формуються відповідно до державних (муніципальними) програмами, не включаються- ченнимі в державні (муніципальні) програми напрямками діяльності органів державної влади (державних органів), органів управління державними позабюджетними фондами, органів місцевого самоврядування, органів місцевої адміні-страції, найбільш значущих установ науки, освіти, культури і охорони здоров'я, зазначених у відомчій структурі расхо- дов бюджету (в цілях цього Кодексу - непрограмні напрямки діяльності), і (або) видатковими зобов'язаннями, що підлягає ські виконанню за рахунок коштів відповідних бюджетів.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Кожному публічного нормативному зобов'язанню, міжбюджетні трансферти, відокремленої функції (сфері, напрямку) діяльності органів державної влади (органів місцевого самоврядування), присвоюються унікальні коди цільових статей видатків відповідного бюджету.
(В ред. Федеральних законів від 30.12.2008 N 310-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Перелік і коди цільових статей видатків бюджетів встановлюються фінансовим органом, що здійснює складання та орга-нізації виконання бюджету, якщо інше не встановлено цим Кодексом.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Перелік і коди цільових статей видатків бюджетів, фінансове забезпечення яких здійснюється за рахунок міжбюджетних субсидій, субвенцій та інших міжбюджетних трансфертів, які мають цільове призначення, визначаються у порядку, встановленому фінан-совим органом, що здійснює складання та організацію виконання бюджету, з якого надаються зазначені межбюджет-ні субсидії, субвенції та інші міжбюджетні трансферти, мають цільове призначення.
(В ред. Федеральних законів від 09.04.2009 N 58-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Перелік і коди цільових статей видатків бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, територій-альних державних позабюджетних фондів встановлюються відповідно Міністерством фінансів Російської Федерації, фі-нансових органом суб'єкта Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Положення пункту 5 статті 21 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104 - ФЗ) застосовуються до правовідносин, метушні-Розкаюваний при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
5. Код виду витрат включає групу, підгрупу і елемент виду витрат.
(П. 5 введений Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Положення пункту 6 статті 21 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104 -ФЗ) у частині підгруп видів витрат примі-няются до правовідносин, що виникають при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2015 рік (на 2015 рік і на плановий період 2016 і 2017 років).
  Положення пункту 6 статті 21 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) (за винятком підгруп видів расхо-дов) застосовуються до правовідносин, що виникають при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федеративної-ції, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
  6. Єдиними для бюджетів бюджетної системи Російської Федерації групами і підгрупами видів витрат є:
  1) група "Витрати на виплати персоналу з метою забезпечення виконання функцій державними (муніципальними) орга-нами, казенними установами, органами управління державними позабюджетними фондами":
  підгрупа "Витрати на виплати персоналу казенних установ";
  підгрупа "Витрати на виплати персоналу державних (муніципальних) органів";
  підгрупа "Витрати на виплати персоналу у сфері національної безпеки, правоохоронної діяльності та облад-ни";
  підгрупа "Витрати на виплати персоналу державних позабюджетних фондів";
  2) група "Закупівля товарів, робіт і послуг для державних (муніципальних) потреб":
  підгрупа "Розробка, закупівля та ремонт озброєнь, військової та спеціальної техніки, продукції виробничо-технічного призначення та майна";
  підгрупа "Закупівля товарів, робіт і послуг для забезпечення спеціальним паливом та паливно-мастильними матеріалами, продовольчих та речового забезпечення органів у сфері національної безпеки, правоохоронної діяльності та оборони";
  підгрупа "Закупівля товарів, робіт і послуг з метою формування державного матеріального резерву";
  підгрупа "Інші закупівлі товарів, робіт і послуг для державних (муніципальних) потреб";
  3) група "Соціальне забезпечення та інші виплати населенню":
  підгрупа "Публічні нормативні соціальні виплати громадянам";
  підгрупа "Соціальні виплати громадянам, крім публічних нормативних соціальних виплат";
  підгрупа "Публічні нормативні виплати громадянам несоціального характеру";
  підгрупа "Стипендії";
  підгрупа "Премії та гранти";
  підгрупа "Інші виплати населенню";
  4) група "Капітальні вкладення в об'єкти нерухомого майна державної (муніципальної) власності":
  підгрупа "Бюджетні інвестиції";
  підгрупа "Субсидії на здійснення капітальних вкладень бюджетним і автономним установам, державним (муни-ціпальним) унітарним підприємствам";
  підгрупа "Бюджетні інвестиції іншим юридичним особам";
  5) група "Міжбюджетні трансферти":
  підгрупа "Дотації";
  підгрупа "Субсидії";
  підгрупа "Субвенції";
  підгрупа "Інші міжбюджетні трансферти";
  підгрупа "Міжбюджетні трансферти бюджету Фонду соціального страхування Російської Федерації";
  підгрупа "Міжбюджетні трансферти бюджету Федерального фонду обов'язкового медичного страхування";
  підгрупа "Міжбюджетні трансферти бюджетом Пенсійного фонду Російської Федерації";
  підгрупа "Міжбюджетні трансферти бюджетам територіальних фондів обов'язкового медичного страхування";
  6) група "Надання субсидій бюджетним, автономним установам та іншим некомерційним організаціям":
  підгрупа "Субсидії бюджетним установам";
  підгрупа "Субсидії автономним установам";
  підгрупа "Субсидії некомерційним організаціям (за винятком державних (муніципальних) установ)";
  7) група "Обслуговування державного (муніципального) боргу":
  підгрупа "Обслуговування державного боргу Російської Федерації";
  підгрупа "Обслуговування державного боргу суб'єкта Російської Федерації";
  підгрупа "Обслуговування муніципального боргу";
  8) група "Інші бюджетні асигнування":
  підгрупа "Субсидії юридичним особам (крім некомерційних організацій), індивідуальним підприємцям, фізичним особам - виробникам товарів, робіт, послуг";
  підгрупа "Субсидії державним корпораціям (компаніям)";
  підгрупа "Виконання судових актів";
  підгрупа "Виконання державних (муніципальних) гарантій без права регресної вимоги гаранта до принципала або поступки гаранту прав вимоги бенефіціара до принципала";
  підгрупа "Сплата податків, зборів та інших платежів";
  підгрупа "Надання платежів, внесків, безоплатних перерахувань суб'єктам міжнародного права";
  підгрупа "Резервні кошти";
  підгрупа "Спеціальні витрати".
  (П. 6 введений Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
  7. Перелік єдиних для бюджетів бюджетної системи Російської Федерації елементів видів витрат класифікації видатків бюджетів встановлюється Міністерством фінансів Російської Федерації.
  (П. 7 введений Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 21. Класифікація видатків бюджетів"
 1. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
    класифікація. Склад бюджетної класифікації Російської Федерації. Класифікація доходів бюджетів. Класифікація видатків бюджетів. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів. Класифікація операцій сектору державного управління. Порядок застосування класифікації операцій сектору державного
 2. 20. Бюджетна класифікація
    класифікація РФ - це систематизована угруповання доходів і видатків бюджетів всіх рівнів бюджетної системи РФ за однорідними ознаками, а також джерел фінансування дефіцитів цих бюджетів, що визначається природою державного бюджету, використовувана для складання і виконання бюджетів та забезпечує порівнянність показників бюджетів усіх рівнів з бюджетною системою РФ.
 3. Тема 5. Правове регулювання видатків бюджетів
    витрат. Класифікація бюджетних витрат. Принципи розподілу витрат: принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації; принцип збалансованості бюджету; принцип результативності та ефективності використання бюджетних коштів; принцип загального покриття витрат бюджетів; принцип прозорості; принцип достовірності бюджету; принцип адресності та цільового характеру бюджетних коштів;
 4. 22. Класифікація видатків бюджету
    статтями. Економічна класифікація видатків-угруповання всіх рівнів бюджетної системи за їх економічним змістом. Дана класифікація передбачає диференціацію витрат за господарськими ознаками або виробничим елементами: капіталовкладення, заробітна плата, дотації, субсидії тощо (ст. 22 БК РФ). Економічна класифікація складається з 5 рівнів: група, підгрупа,
 5. 25. Розгляд та затвердження проектів бюджету
    класифікації видатків бюджетів РФ і розмір Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів РФ; 3) у третьому читанні затверджуються витрати федерального бюджету по підрозділах функціональної класифікації видатків бюджетів РФ і головним розпорядникам коштів федерального бюджету; 4) у четвертому читанні зазначений проект федерального закону про федеральний бюджет обговорюється в цілому. Після цього
 6. 15. Дефіцит і профіцит бюджету
    класифікації Російської Федерації ». Конкретні джерела фінансування дефіциту відповідного бюджету затверджуються органами законодавчої (представницької) влади в нормативному правовому акті про бюджет на черговий фінансовий рік за основними видами залучених коштів. При цьому ст. 93 БК РФ забороняє використання в якості джерел фінансування дефіциту бюджету кредитів Банку
 7. 31. Принципи бюджетної системи.
    класифікації, єдиний порядок встановлення і виконання видаткових зобов'язань (ст. 29 БК РФ), 2) принцип розмежування доходів і видатків між бюджетами різних рівнів - закріплення доходів і витрат за бюджетами бюджетної системи РФ, а також визначення повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування з формування доходів, встановлення та виконанню витратних
 8. Контрольні питання і завдання
    класифікації. 8. Назвіть склад бюджетної класифікації. 9. Які елементи доходів є єдиними для бюджету? 10. Які розділи і підрозділи класифікації видатків є єдиними для бюджетної системи Російської Федерації? 11. Хто є головним адміністратором доходів бюджету і глав вим розпорядником бюджетних
 9. 29. Бюджетне пристрій Російської Федерації: поняття і склад. Загальна характеристика елементів бюджетного пристрої
    класифікації; єдність санкцій за порушення бюджетного законодавства, єдиний порядок встановлення і виконання видаткових зобов'язань, формування доходів і здійснення видатків бюджетів всіх рівнів (ст. 29 БК РФ). Самостійність бюджетів означає право самостійного збалансування і затвердження бюджету кожного рівня відповідними представницькими ОГВ і МСУ; право визначати
 10. 5. Бюджетна система та її принципи
    класифікації, єдиний порядок встановлення і виконання видаткових зобов'язань (ст. 29 БК РФ), 2) принцип розмежування доходів і видатків між бюджетами різних рівнів - закріплення доходів і витрат за бюджетами бюджетної системи РФ, а також визначення повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування з формування доходів, встановлення та виконанню витратних
 11. 12. Учасники бюджетного процесу. Головні розпорядники, розпорядники, бюджетополучателі
    класифікацією видатків федерального бюджету (ст. 158 БК РФ). Головний розпорядник коштів бюджету суб'єкта РФ, коштів місцевого бюджету - орган державної влади суб'єкта РФ, орган місцевого самоврядування, бюджетна установа, мають право розподіляти бюджетні кошти по підвідомчих розпорядникам та одержувачам коштів бюджету суб'єкта РФ, коштів місцевого бюджету, певні
 12. 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
    класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів - угруповання позикових коштів, залучених РФ, суб'єктами РФ і муніципальними утвореннями для покриття дефіцитів відповідних бюджетів. Економічна класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів-угруповання операцій сектору державного управління за їх економічним змістом. Джерела фінансування
 13. 14. Витрати бюджету
    класифікацією РФ. Згідно ст. 69 БК РФ витрати бюджетів можуть здійснюватися в таких формах: 1) асигнування на утримання бюджетних установ; 2) кошти на оплату товарів, робіт і послуг, які виконуються фізичними та юридичними особами за державним або муніципальним контрактами; 3) трансферти населенню; 4) асигнування на реалізацію органами місцевого самоврядування
© 2014-2022  yport.inf.ua