Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 51. Контроль за виконанням колективного договору, угоди

Контроль за виконанням колективного договору, угоди здійснюється сторонами соціального партнерства, їх представи-телямі, відповідними органами з праці.
При проведенні зазначеного контролю представники сторін зобов'язані надавати один одному, а також відповідним органам по праці необхідну для цього інформацію не пізніше одного місяця з дня отримання відповідного запиту.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 51. Контроль за виконанням колективного договору, угоди"
 1. Стаття 408. Угоди, досягнуті в ході разре-ності колективного трудового спору
  (в ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ) Угоди, досягнуті сторонами колективного трудового спору в ході вирішення цієї суперечки, в тому числі угоду про врегулювання колективного трудового спору, оформляються у письмовій формі і мають для сторін колективного трудового спору обов'язкову силу. Контроль за їх виконанням здійснюється сторонами колективного трудового
 2. Стаття 54. Відповідальність за ухилення від участі в колективних переговорах, ненадання інформації, необ-Дімою для ведення колективних переговорів і здійснення ня контролю за дотриманням колективного договору, злагоди-шення
  Представники сторін, які ухиляються від участі в колективних переговорах щодо укладення, зміни колективного договору, угоди або неправомірно відмовилися від підписання узгодженого колективного договору, угоди, піддаються штрафу в розмірі та порядку, що встановлені федеральним законом. Особи, винні в ненаданні інформації, необхідної для ведення колективних
 3. Стаття 51. Контроль за виконанням колективного договору, угоди
  Коментар до статті 1. Контроль за виконанням колективного договору, угоди здійснюють насамперед представники соціальних партнерів. 2. Порядок і форми здійснення контролю встановлюються сторонами самостійно, в т.ч. можуть бути визначені у самому колективному договорі або угоді. Допустимо використовувати форму звіту про виконання колективного договору, угоди на загальному
 4. Стаття 51. Контроль за виконанням колективного договору, угоди
  1. Коментована стаття передбачає: здійснення контролю за виконанням колективного договору та угоди; коло осіб і органів, що здійснюють контроль; обов'язок сторін соціального партнерства надавати інформацію один одному, а також відповідним органам по праці для забезпечення ефективності відповідного контролю; терміни надання необхідної інформації не пізніше
 5. Стаття 5.29. Ненадання інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  Ненадання роботодавцем або особою, його представляють, у строк, встановлений законом, інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати
 6. Стаття 5.29. Ненадання інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  Ненадання роботодавцем або особою, його представляють, у строк, встановлений законом, інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди, - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч рублів. (В ред. Федеральних законів від 22.06.2007 N 116-ФЗ,
 7. Стаття 54. Відповідальність за ухилення від участі в колективних переговорах, ненадання інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  Коментар до статті 1. КпАП передбачена відповідальність за ухилення роботодавця або особи, його представляє, від участі в переговорах про укладення, зміну або доповнення колективного договору, угоди або порушення встановленого законом строку проведення переговорів , а одно незабезпечення роботи комісії з укладання колективного договору, угоди у визначені сторонами
 8. Стаття 55. Відповідальність за порушення або-виконання колективного договору, угоди
  Особи, що представляють роботодавця або представляють працівників, винні в порушенні або невиконанні зобов'язань, передбачених колективним договором, угодою, піддаються штрафу в розмірі та порядку, що встановлені федеральним
 9. Коментар до статті 5.30
  1. Див п. 2 коментарю до ст. 5.28. Про статус роботодавця, особи, його представляє, см. п. 1 коментаря до ст. 5.28, п. 1 коментаря до ст. 5.29. Під необгрунтованою відмовою від укладення колективного договору, угоди слід розуміти відмову з причин, не зазначених у Законі РФ від 11 березня 1992 р. N 2490-1 "Про колективні договори і угоди" (в ред. Федеральних законів від 24 листопада
 10. Стаття 408. Угоду в ході вирішення колективного трудового спору
  1. Угода між сторонами колективного спору може бути досягнуто на будь-якому етапі його дозволу. У коментованій статті міститься важлива вказівка на те, що така угода обов'язково має бути прибраний в письмову форму. Відсутність письмової форми тягне недійсність такої угоди. 2. Оформлене належним чином угода має для сторін колективного трудового
 11. Стаття 41. Зміст і структура колективного договору
  Зміст і структура колективного договору визначаються сторонами. У колективний договір можуть включатися зобов'язання працівників і роботодавця з наступних питань: форми, системи та розміри оплати праці; виплата допомог, компенсацій; механізм регулювання оплати праці з урахуванням зростання цін, рівня інфляції, виконання показників, визначених колектив-ним договором; зайнятість,
 12. Стаття 29. Представники працівників
  Представниками працівників у соціальному партнерстві є: професійні спілки та їх об'єднання, інші профспілкові організації, передбачені статутами загальноросійських, міжрегіональних профспілок , або інші представники, обрані працівни-ками у випадках, передбачених цим Кодексом. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Інтереси працівників при проведенні колективних
 13. Стаття 5.28. Ухилення від участі в переговорах про укладення колективного договору, угоди або порушення встановленого терміну їхнього ув'язнення
  Ухилення роботодавця або особи, його представляє, від участі в переговорах про укладення, про зміну або про доповнення колективного договору, угоди або порушення встановленого законом строку проведення переговорів, а одно незабезпечення роботи комісії з укладання колективного договору, угоди у визначені сторонами терміни - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі
 14. Коментар до статті 5.29
  1. Див п. 2 коментарю до ст. 5.28. Про статус колективних переговорів див. п. 1 коментаря до ст. 5.28. Згідно ст. 7 Закону РФ від 11 березня 1992 р. N 2490-1 "Про колективні договори і угоди "(в ред. Федерального закону від 1 травня 1999 р. N 93-ФЗ) органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та представники роботодавців повинні надавати представникам працівників
 15. Стаття 54. Відповідальність за ухилення від участі в колективних переговорах, ненадання інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  1. У коментованій статті перераховані види правопорушень у сфері соціального партнерства, коло суб'єктів, якими вони можуть бути вчинені , і заходи їх юридичної відповідальності, встановлені федеральним законом. У числі правопорушень дана стаття вказує: а) ухилення роботодавця або його представника від участі в колективних переговорах щодо укладення, зміни колективного
 16. Стаття 5.28. Ухилення від участі в переговорах про укладення колективного договору, угоди або порушення встановленого терміну їхнього ув'язнення
  Ухилення роботодавця або особи, його представляє, від участі в переговорах про укладення, про зміну або про доповнення колективного договору, угоди або порушення встановленого законом строку проведення переговорів, а одно незабезпечення роботи комісії з укладання колективного договору, угоди у визначені сторонами терміни - тягне попередження або накладення
© 2014-2022  yport.inf.ua