Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 52. Право працівників на участь в управлінні ор-ганізації

Право працівників на участь в управлінні організацією безпосередньо або через свої представницькі органи регулюється цим Кодексом, іншими федеральними законами, установчими документами організації, колективним договором, угоді-нями.
(В ред. Федерального закону від 03.12.2012 N 234-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 52. Право працівників на участь в управлінні ор-ганізації"
 1. Стаття 296. Розірвання трудового договору з ра-ками, зайнятими на сезонних роботах
  працівника, зайнятого на сезонних роботах, про майбутнє звільнення у зв'язку з ліквідацією ор-ганізації, скороченням чисельності або штату працівників організації у письмовій формі під розпис не менше ніж за сім календарних днів. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) При припиненні трудового договору з працівником, зайнятим на сезонних роботах, у зв'язку з ліквідацією організації,
 2. Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам
  працівник), після закінчення терміну його повноважень надається попередня робота (посада), а при її відсутності з письмової згоди працівника інша рівноцінна робота (посада) у того ж роботодавця. При неможливості надання зазначеної роботи (посади) в свя-зи з ліквідацією організації або припиненням діяльності індивідуальним підприємцем або відсутністю в організації, у
 3. Глава 8. Участь працівників в управлінні організацією
  працівників в управлінні
 4. Стаття 349. Регулювання праці осіб, які працюють в ор-ганізації Збройних Сил Російської Федерації та федеральних органах виконавчої влади, в яких законодавством Російської Федерації передбачена військова служба, а також працівників, які проходять заменяющую військову службу альтернативну цивільну службу
  правовими актами Російської Федерації. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Відповідно до завдань органів, установ і організацій, зазначених у частині першій цієї статті, для працівників уста-встановлюються особливі умови оплати праці, а також додаткові пільги і
 5. Стаття 52. Право працівників на участь в управлінні організацією
  правового регулювання трудових і безпосередньо пов'язаних з ними відносин і як одне з основних прав працівників у сфері праці. Це право здійснюється двома способами: безпосередньо (на зборах, конференції, шляхом подачі пропозицій роботодавцю і т.д.); через свої представницькі органи (первинну профспілкову організацію, конференції і т.д.). Воно може бути реалізоване кожним
 6. Стаття 27. Форми соціального партнерства
  працівників і вдосконалення трудового законодавства та інших нормативних пра-вових актів, що містять норми трудового права; (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) участі працівників, їх представників в управлінні організацією; участі представників працівників і роботодавців у вирішенні трудових спорів. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 7. Стаття 409. Право на страйк
  стаття 406 цього Кодексу) або роботодавець (представники роботодавця) або працедавці (представники роботодавців) не виконують угоди, досягнуті сторонами колективного трудового спору в ході вирішення цього спору (стаття 408 цього Кодексу), або не виконують! рішення трудового арбітражу, то працівники або їх представники мають право приступити до організації страйку, за
 8. Стаття 5.32. Ухилення від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах
  працівників і від участі в примирних процедурах, у тому числі ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) працівників з метою висунення вимог або створення перешкод проведенню такого зібрання (такої конференції), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати
 9. Стаття 5.32. Ухилення від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах
  працівників і від участі в примирних процедурах, у тому числі ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) працівників з метою висунення вимог або створення перешкод проведенню такого зібрання (такої конференції), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 10. Стаття 62. Видача копій документів, пов'язаних з роботою
  стаття встановлює право працівника вимагати від роботодавця копії документів, пов'язаних з роботою. Перелічені документи повинні бути видані працівникові не пізніше трьох днів з дня подання письмової заяви працівника та повинні бути завірені належним чином (підпис керівника або уповноваженої ним особи, печатка організації (підприємства, установи), проставлені номер і дата видачі,
 11. Стаття 23. Поняття соціального партнерства в сфері праці
  стаття дає легальне визначення соціального партнерства в сфері праці. Запропоноване визначення включає всі види взаємодії між працівниками (їх представниками), роботодавцями (їх представниками) і органами державної влади або органами місцевого самоврядування. 2. Взаємодія може проявлятися у проведенні консультацій, веденні колективних переговорів та укладенні
 12. Стаття 329. Робочий час і час відпочинку працівни-ків, праця яких безпосередньо пов'язаний з рухом транспортних засобів
  правовому регулюванню в області транспорту, з урахуванням думки відповідних загальноросійського профспілки і загальноросійського об'єднання роботодавців. Ці особливості не можуть погіршувати по-ложение працівників в порівнянні з встановленими цим Кодексом. (в ред. Федеральних законів від 22.08.2004 N 122-ФЗ, від 30.06.2006 N
© 2014-2022  yport.inf.ua