Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 53. Основні форми участі працівників в управлінні організацією

Основними формами участі працівників в управлінні організацією є:
врахування думки представницького органу працівників у випадках, передбачених цим Кодексом, колективним договором, угодами;
(в ред. Федерального закону від 03.12.2012 N 234-ФЗ)
проведення представницьким органом працівників консультацій з роботодавцем з питань прийняття локальних нормативних актів;
отримання від роботодавця інформації з питань, безпосередньо зачіпають інтереси працівників;
обговорення з роботодавцем питань про роботу організації, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;
обговорення представницьким органом працівників планів соціально-економічного розвитку організації;
участь у розробці та прийнятті колективних договорів;
інші форми, визначені цим Кодексом, іншими федеральними законами, установчими документами організації, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами.
(в ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 03.12.2012 N 234 - ФЗ)
Представники працівників мають право отримувати від роботодавця інформацію з питань:
реорганізації або ліквідації організації;
введення технологічних змін, що тягнуть за собою зміну умов праці працівників;
професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
з інших питань, передбачених цим Кодексом, іншими федеральними законами, установчими документами ор- ганізації, колективним договором, угодами.
(в ред. Федерального закону від 03.12.2012 N 234-ФЗ)
Представники працівників мають право також вносити з цих питань у органи управління організацією відповідні пропозиції і брати участь у засіданнях зазначених органів при їх розгляді.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 53. Основні форми участі працівників в управлінні організацією"
 1. Стаття 52. Право працівників на участь в управлінні ор-ганізації
  Право працівників на участь в управлінні організацією безпосередньо або через свої представницькі органи регулюється цим Кодексом, іншими федеральними законами, установчими документами організації, колективним договором, угоді-нями. (в ред. Федерального закону від 03.12.2012 N
 2. Стаття 52. Право працівників на участь в управлінні організацією
  Право працівників на участь в управлінні організацією у відповідності зі ст. 2 і 21 ТК закріплюється як один з основних принципів правової регулювання трудових і безпосередньо пов'язаних з ними відносин і як одне з основних прав працівників у сфері праці. Це право здійснюється двома способами: безпосередньо (на зборах, конференції, шляхом подачі пропозицій роботодавцю і т.д.);
 3. Стаття 27. Форми соціального партнерства
  Соціальне партнерство здійснюється у формах: колективних переговорів з підготовки проектів колективних договорів, угод і укладення колективних договорів, угод; (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) взаємних консультацій (переговорів) з питань регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин, забезпечення гарантій трудових
 4. Глава 8. Участь працівників в управлінні організацією
  Глава 8. Участь працівників в управлінні
 5. Стаття 23. Поняття соціального партнерства в сфері праці
  Коментар до статті 1. Коментована стаття дає легальне визначення соціального партнерства в сфері праці. Запропоноване визначення включає всі види взаємодії між працівниками (їх представниками), роботодавцями (їх представниками) і органами державної влади або органами місцевого самоврядування. 2. Взаємодія може проявлятися у проведенні консультацій, веденні
 6. Стаття 27 . Форми соціального партнерства
  1. Серед форм соціального партнерства, передбачених у ст. 27 ТК, вказані насамперед колективні переговори з підготовки проектів колективних договорів, угод і їх укладення, які найбільшою мірою забезпечують взаємодію його сторін, сприяючи найбільш повному погодженням інтересів сторін договірного регулювання. Механізм реалізації цієї форми соціального партнерства
 7. Стаття 53. Основні форми участі працівників в управлінні організацією
  1. У коментованій статті визначені лише основні і найбільш поширені форми участі працівників в управлінні організацією. Але можуть бути й інші форми, які передбачаються установчими документами, локальними нормативними актами, а також колективними договорами організації. У число основних форм участі працівників в управлінні організацією ТК включено також обговорення
 8. Стаття 29. Представники працівників
  Представниками працівників у соціальному партнерстві є: професійні спілки та їх об'єднання, інші профспілкові організації, передбачені статутами загальноросійських, міжрегіональних профспілок, або інші представники, обрані працівни-ками у випадках, передбачених цим Кодексом. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Інтереси працівників при проведенні колективних
 9. Стаття 183.7. Функції тимчасової адміністрації
  1. Тимчасова адміністрація має право: 1) давати обов'язкові для виконання розпорядження працівникам фінансової організації з метою здійснення завдань, покладених на тимчасову адміністрацію відповідно до цього Федеральним законом; 2) звертатися до суду від імені фінансової організації з заявою про визнання угод , скоєних фінансовою організацією або за рахунок фінансової організації,
 10. Стаття 62. Видача копій документів, пов'язаних з роботою
  Стаття, що встановлює право працівника вимагати від роботодавця копії документів, пов'язаних з роботою. Перераховані документи повинні бути видані працівникові не пізніше трьох днів з дня подання письмової заяви працівника та повинні бути завірені належним чином (підпис керівника або уповноваженої ним особи, печатка організації (підприємства, установи), проставлені номер і
 11. Стаття 348. Розгляд індивідуальних трудових спорів працівників релігійних організацій
  1. Виниклий індивідуальний трудовий спір повинен бути врегульований шляхом переговорів між роботодавцем і працівником. У разі, якщо суперечка залишилося неврегульованим, працівник має право звернутися за його дозволом в суд. При зверненні до суду з приводу виниклої суперечки між працівником і релігійною організацією необхідно дотримати встановлені ст. 392 ТК строки позовної давності. 2. Спори
 12. Стаття 202. Організаційні форми учнівства
  Коментар до статті 1. При індивідуальній формі навчання працівник вивчає теоретичний курс самостійно, консультуючись у викладачів, а виробниче навчання проходить під керівництвом не звільненого від основної роботи кваліфікованого працівника - інструктора виробничого навчання на робочому місці. При бригадній формі учнівства виробниче навчання проходить у складі
 13. 12.1. Поняття, загальні риси, види і класифікація форм державного управління
  Форма державного управління зовнішнє вираження діяльності органів державного управління та їх посадових осіб, що здійснюється в рамках їх компетенції з вирішення поставлених завдань і що викликає певні наслідки. Спільні риси форм державного управління: 1) є способом зовнішнього вираження діяльності органів державного управління та їх посадових осіб;
© 2014-2022  yport.inf.ua