Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 53. Основні форми участі працівників в управлінні організацією

1. У коментованій статті визначені лише основні і найбільш поширені форми участі працівників в управлінні організацією. Але можуть бути й інші форми, які передбачаються установчими документами, локальними нормативними актами, а також колективними договорами організації.
У число основних форм участі працівників в управлінні організацією ТК включено також обговорення представницьким органом працівників планів соціально-економічного розвитку організації (ч. 1 коментованої статті), що повинно відповідати більш ефективному вирішенню в організації не тільки виробничих , а й соціальних питань.
2. Інтереси працівників при реалізації їх права на участь в управлінні організацією представляють первинна профспілкова організація або інші представники, обрані працівниками (ч. 2 ст. 29 ТК).
3. Одним з найважливіших умов успішної участі представників працівників, особливо в ході ведення колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод, є їх право отримати від роботодавця інформацію з питань, безпосередньо зачіпають інтереси працівників, яка дозволяє їм, особливо в ході колективно-договірної кампанії, зосередити увагу на висуненні вимог щодо умов праці та її оплати, які забезпечують гідний спосіб життя. Відповідно до ст. 51 ТК така інформація повинна бути надана не пізніше одного місяця з дня отримання відповідного запиту.
Інформація може містити як звітні, так і прогнозні показники, що стосуються, наприклад, соціально-економічного розвитку країни, суб'єкта РФ, галузі (в першу чергу рівня і якості життя, безробіття), фінансового становища підприємства і його перспектив, дані про виробленої продукції (ціною і ринку її збуту) і т.д.
У ч. 2 і 3 коментованої статті окремо виділені питання, по яких представники працівників мають право і, отже, роботодавці зобов'язані дати інформацію. Це дуже важливі і різноманітні питання, що стосуються внутрішнього життя і діяльності організації, за якими представники працівників мають право вносити свої пропозиції до органів управління організацією та брати участь у засіданнях зазначених органів при їх розгляді. До них відносяться, наприклад, питання реорганізації або ліквідації організацій; професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників; введення технологічних змін, що тягнуть за собою зміну умов праці працівників, та ін
4. Серед основних форм участі працівників в управлінні організацією на перше місце коментована стаття ставить врахування думки представницького органу працівників у випадках, передбачених ТК, колективним договором.
Коло таких випадків досить широкий. Так, врахування думки представницького органу необхідний при:
- розірвання трудового договору за ч. 2 ст. 82 ТК;
- залучення працівників до надурочних робіт у випадках, не передбачених ст. 99 ТК;
- складанні графіків змінності (ст. 103 ТК);
- поділі робочого дня на частини з тим, щоб загальна тривалість робочого часу не перевищувала встановленої тривалості щоденної роботи. Такий поділ проводиться роботодавцем на підставі локального нормативного акта, прийнятого з урахуванням думки виборного профспілкового органу даної організації (ст. 105 ТК);
- залученні до робіт у святкові дні у випадках, не передбачених ч. 4 ст. 113 ТК;
- затвердження графіка відпусток (ст. 123 ТК);
- введення системи оплати та стимулювання праці, в тому числі про підвищення оплати за роботу в нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні, понаднормову роботу (ч. 2 ст. 135 ТК);
- затвердження форми розрахункового листка (ч. 2 ст. 136 ТК);
- встановленні різних систем преміювання, стимулюючих доплат і надбавок (ст. 144 ТК);
- встановленні конкретних розмірів підвищеної оплати праці працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими і (або) небезпечними і іншими особливими умовами праці (ст. 147 ТК);
- встановленні конкретних розмірів заробітної плати в нічний час (ст. 154 ТК);
- застосуванні систем нормування праці, визначених роботодавцем (ст. 159 ТК);
- прийнятті локальних нормативних актів, що передбачають введення, заміну і перегляд норм праці (ст. 162 ТК);
- введення заходів, що запобігають масові звільнення працівників (ст. 180 ТК);
- затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку організації (ст. 190 ТК);
- визначенні форм професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, затвердження переліків необхідних професій та спеціальностей (ст. 196 ТК);
- затвердження інструкцій з охорони праці для працівників (ст. 212 ТК);
- збільшенні тривалості вахти до 3 місяців (ст. 299 ТК);
- затвердження графіка роботи на вахті (ст. 301 ТК);
- збільшенні тривалості роботи за сумісництвом медичним працівникам, які проживають і працюють у сільській місцевості (ст. 350 ТК).
5. Стосовно до перерахованих випадків вживається різне найменування представницького органу. Це - виборний орган первинної профспілкової організації (див. наприклад, ст. 82, 99, 103, 105, 113 та ін.), в інших випадках "з урахуванням представницького органу працівників" (наприклад, у ст. 135, 159). Іноді таке формулювання доповнюється словами "в порядку, встановленому статтею 372 цього Кодексу для прийняття локальних нормативних актів".
При практичному застосуванні відповідних норм важливо забезпечити їх точне дотримання, спираючись на дану в законі формулювання.
6. Порядок врахування думки виборного профспілкового органу при прийнятті локальних нормативних актів, що містять норми трудового права, і при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця регулюється відповідно ст. 372 і 373 ТК.
Порушення встановленої процедури прийняття локальних нормативних актів організації може призвести до визнання їх недійсними чи скасування органами державної інспекції праці або в судовому порядку.
У колективних договорах і угодах може встановлюватися і інший порядок прийняття локальних нормативних актів, що містять норми трудового права, наприклад, вказується на прийняття відповідних актів за погодженням з представницькими органами працівників (див. ст. 8 ТК) .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 53. Основні форми участі працівників в управлінні організацією "
 1. Стаття 52. Право працівників на участь в управлінні організацією
  Право працівників на участь в управлінні організацією у відповідності зі ст. 2 і 21 ТК закріплюється як один з основних принципів правового регулювання трудових і безпосередньо пов'язаних з ними відносин і як одне з основних прав працівників у сфері праці. Це право здійснюється двома способами: безпосередньо (на зборах, конференції, шляхом подачі пропозицій роботодавцю і т.д.);
 2. Глава 8. Участь працівників в управлінні організацією
  Глава 8. Участь працівників в управлінні
 3. Стаття 23. Поняття соціального партнерства в сфері праці
  Коментар до статті 1. Коментована стаття дає легальне визначення соціального партнерства в сфері праці. Запропоноване визначення включає всі види взаємодії між працівниками (їх представниками), роботодавцями (їх представниками) і органами державної влади або органами місцевого самоврядування. 2. Взаємодія може проявлятися у проведенні консультацій, веденні
 4. Стаття 27. Форми соціального партнерства
  1. Серед форм соціального партнерства, передбачених у ст. 27 ТК, вказані насамперед колективні переговори з підготовки проектів колективних договорів, угод і їх укладення, які найбільшою мірою забезпечують взаємодію його сторін, сприяючи найбільш повному погодженням інтересів сторін договірного регулювання. Механізм реалізації цієї форми соціального партнерства
 5. Стаття 62. Видача копій документів, пов'язаних з роботою
  Стаття, що встановлює право працівника вимагати від роботодавця копії документів, пов'язаних з роботою. Перераховані документи повинні бути видані працівникові не пізніше трьох днів з дня подання письмової заяви працівника та повинні бути завірені належним чином (підпис керівника або уповноваженої ним особи, печатка організації (підприємства, установи), проставлені номер і
 6. Стаття 183.7. Функції тимчасової адміністрації
  1. Тимчасова адміністрація має право: 1) давати обов'язкові для виконання розпорядження працівникам фінансової організації з метою здійснення завдань, покладених на тимчасову адміністрацію відповідно до цього Федеральним законом; 2) звертатися до суду від імені фінансової організації з заявою про визнання угод, укладених фінансовою організацією або за рахунок фінансової організації,
 7. Стаття 348. Розгляд індивідуальних трудових спорів працівників релігійних організацій
  1. Виниклий індивідуальний трудовий спір повинен бути врегульований шляхом переговорів між роботодавцем і працівником. У разі, якщо суперечка залишилося неврегульованим, працівник має право звернутися за його дозволом до суду. При зверненні до суду з приводу виниклої суперечки між працівником і релігійною організацією необхідно дотримати встановлені ст. 392 ТК строки позовної давності. 2. Спори
 8. Стаття 346. Матеріальна відповідальність працівників релігійних організацій
  1. Раніше в діючому законодавстві не було спеціальної статті про матеріальну відповідальність працівників релігійних організацій. На цих працівників поширювалися загальні норми про матеріальну відповідальність. Встановлені ними правила (умови виникнення, порядок визначення збитку, обставини, що виключають матеріальну відповідальність працівника, порядок стягнення) повинні повною
 9. Стаття 202. Організаційні форми учнівства
  Коментар до статті 1. При індивідуальній формі навчання працівник вивчає теоретичний курс самостійно, консультуючись у викладачів, а виробниче навчання проходить під керівництвом не звільненого від основної роботи кваліфікованого працівника - інструктора виробничого навчання на робочому місці. При бригадній формі учнівства виробниче навчання проходить у складі
 10. Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
  1. Стаття, що носить відсильний характер. Про гарантії працівникам, які входять до складу виборних профспілкових колегіальних органів і не звільненим від основної роботи, див. коментар. до ст. 374. Про гарантії звільненим профспілковим працівникам, обраним до профспілкових органів, див. коментар. до ст. 375. Про гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу, см.
© 2014-2022  yport.inf.ua