Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 52. Право працівників на участь в управлінні організацією

Право працівників на участь в управлінні організацією у відповідності зі ст. 2 і 21 ТК закріплюється як один з основних принципів правового регулювання трудових і безпосередньо пов'язаних з ними відносин і як одне з основних прав працівників у сфері праці.
Це право здійснюється двома способами: безпосередньо (на зборах, конференції, шляхом подачі пропозицій роботодавцю і т.д.); через свої представницькі органи (первинну профспілкову організацію, конференції і т.д.). Воно може бути реалізоване кожним працівником в індивідуальній формі, наприклад шляхом внесення пропозиції про усунення наявних недоліків у виробничій діяльності організації, або в колективній формі - через участь колективу працівників в особі профспілкової організацій чи інших представників у прийнятті управлінських рішень, які зачіпають істотні інтереси працівників.
У ТК питання участі працівників в управлінні організацією врегульовані досить повно, відповідні норми виділено в самостійну главу.
Поряд з ТК це право регулюється іншими федеральними законами, нормативними правовими актами, а також установчими документами організації, наприклад статутами, спеціальними локальними нормативними актами, які приймаються відповідно до ст. 8 ТК. Питання участі працівників в управлінні організацією включаються і в колективні договори.
В основі становлення і розвитку цього інституту лежать положення, закріплені в міжнародно-правових актах про права людини, а також у конвенціях і рекомендаціях МОП. Це - Конвенція МОП N 154 "Про сприяння колективним переговорам", Рекомендація N 94 "Про консультації та співробітництво між підприємцями і трудящими на рівні підприємства", Рекомендація N 129 "Про зв'язки між адміністрацією та працівниками на підприємстві", Конвенція N 135 та Рекомендації N 143 "Про захист прав представників працівників на підприємстві та представляються їм можливості", в яких передбачаються різні заходи щодо забезпечення працівникам участі в управлінні підприємствами. Зокрема, в Рекомендації МОП N 129 особливо звертається увага на значимість встановлення зв'язків між адміністрацією та працівниками на підприємстві. Тому в них передбачається, що підприємці та їхні організації, а також працівники та їхні організації повинні у своїх спільних інтересах визнати важливість атмосфери взаємини і довіри на підприємстві, яка благотворна як для ефективної діяльності підприємства, так і для сподівань трудящих.
Надання працівниками всіх організацій незалежно від їх організаційно-правової форми права на участь в управлінні організацією є найважливішою умовою підвищення ефективності їх трудової діяльності. Через таку участь працівники отримують можливість знайомитися з економічними результатами діяльності своєї організації, брати участь у прийнятті управлінських рішень, ефективно захищати свої законні права та інтереси і попереджати виникнення колективних трудових спорів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 52. Право працівників на участь в управлінні організацією "
 1. Глава 8. Участь працівників в управлінні організацією
  працівників в управлінні
 2. Стаття 183.7. Функції тимчасової адміністрації
  працівникам фінансової організації з метою здійснення завдань, покладених на тимчасову адміністрацію відповідно до цього Федеральним законом; 2) звертатися до суду від імені фінансової організації з заявою про визнання угод, укладених фінансовою організацією або за рахунок фінансової організації, недійсними, а також про застосування наслідків недійсності нікчемних правочинів по
 3. Стаття 23. Поняття соціального партнерства в сфері праці
  стаття дає легальне визначення соціального партнерства в сфері праці. Запропоноване визначення включає всі види взаємодії між працівниками (їх представниками), роботодавцями (їх представниками) і органами державної влади або органами місцевого самоврядування. 2. Взаємодія може проявлятися у проведенні консультацій, веденні колективних переговорів та укладенні
 4. Стаття 348. Розгляд індивідуальних трудових спорів працівників релігійних організацій
  працівником. У разі, якщо суперечка залишилося неврегульованим, працівник має право звернутися за його дозволом до суду. При зверненні до суду з приводу виниклої суперечки між працівником і релігійною організацією необхідно дотримати встановлені ст. 392 ТК строки позовної давності. 2. Спори працівників з релігійними організаціями, що випливають із трудових відносин як спори про право,
 5. Стаття 29. Представники працівників
  правового статусу є найважливішими умовами забезпечення реального захисту інтересів працівників у сфері праці. Згідно ч. 1 ст. 29 представниками інтересів працівників у соціальному партнерстві можуть бути тільки: а) професійні спілки, їх об'єднання, інші профспілкові організації, передбачені статутами загальноросійських, міжрегіональних профспілок, б) інші представники, обрані
 6. Стаття 346. Матеріальна відповідальність працівників релігійних організацій
  працівників релігійних організацій. На цих працівників поширювалися загальні норми про матеріальну відповідальність. Встановлені ними правила (умови виникнення, порядок визначення збитку, обставини, що виключають матеріальну відповідальність працівника, порядок стягнення) повинні повною мірою поширюватися на працівників, які працюють у релігійних організаціях. 2. На відміну від інших
 7. Стаття 29. Представники працівників
  працівників. Насамперед, це профспілки та їх об'єднання. Представляти інтереси працівників може і первинна профспілкова організація, а також інші представники, обрані працівниками. Профспілкові організації та профспілки діють через свої органи. Згідно із Законом про профспілки - це органи, утворені відповідно до статуту профспілки, об'єднання (асоціації) профспілок або положенням про
 8. Стаття 30. Представлення інтересів працівників первинними профспілковими організаціями
  стаття присвячена положенню первинної профспілкової організації, її значенням у системі соціального партнерства. 2. Первинна профспілкова організація (її орган) діє в організації (у конкретного роботодавця) і представляє в соціальному партнерстві інтереси своїх членів. Однак при проведенні колективних переговорів, укладанні або зміні колективного договору, а також при розгляді та
 9. Стаття 5.32. Ухилення від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах
  працівників і від участі в примирних процедурах, у тому числі ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) працівників з метою висунення вимог або створення перешкод проведенню такого зібрання (такої конференції), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати
 10. Стаття 5.32. Ухилення від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах
  працівників і від участі в примирних процедурах, у тому числі ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) працівників з метою висунення вимог або створення перешкод проведенню такого зібрання (такої конференції), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 11. Стаття 345. Режим робочого часу осіб, які працюють у релігійних організаціях
  працівників релігійних організацій поширюються загальні норми Трудового кодексу про встановленні нормальної тривалості робочого часу. Іншими словами, релігійні організації повинні дотримуватися нормальну тривалість робочого часу, що не перевищує 40 годин на тиждень (ст. 91 ТК). Уповноважені особи релігійної організації зобов'язані вести облік часу, опрацьованого кожним
 12. Стаття 31. Інші представники працівників
  право висувати кандидатури своїх представників для обрання в інші представницькі органи організації (п. 2 ст. 16 Закону про профспілки). Наявність інших представницьких органів (або обраних працівниками представників) не применшує прав професійних спілок, передбачених Кодексом та Законом про профспілки, і не може служити підставою їх
 13. Стаття 415. Заборона локауту
  стаття забороняє звільнення працівників у зв'язку з їх участю в колективному трудовому спорі або у страйку. По суті, це означає, що будь-яке звільнення з ініціативи роботодавця в період колективного трудового спору може бути перевірено на предмет наявності (відсутності) зв'язку з участю працівників у спорі або страйку. 3. Якщо локаут все- таки мав місце, працівники можуть звернутися до суду з
 14. Стаття 346. Матеріальна відповідальність працівників релігійних організацій
  стаття на додаток до загальних норм ТК надає право релігійної організації укладати з працівниками договори про повну матеріальну відповідальність згідно з переліком, визначеним внутрішніми встановленнями релігійної організації. Іншими словами, якщо працівник включений в перелік осіб, з якими укладається договір про повну матеріальну відповідальність, він не має права відмовитися від
 15. Стаття 348. Розгляд індивідуальних трудових спорів працівників релігійних організацій
  працівником і релігійною організацією, повинні бути врегульовані шляхом переговорів. Якщо в ході таких переговорів сторони не досягли домовленості, розгляд спору в установленому законом порядку переноситься в
 16. Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
  стаття носить відсильний характер. Про гарантії працівникам, які входять до складу виборних профспілкових колегіальних органів і не звільненим від основної роботи, див. коментар. до ст. 374. Про гарантії звільненим профспілковим працівникам, обраним до профспілкових органів, див. коментар. до ст. 375. Про гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу, див. коментар. до ст.
© 2014-2022  yport.inf.ua