Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Діамантів. Коментар до Кримінального кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 47. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю Коментар до статті 47

Відповідно до ст. 47 КК РФ позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю призначається як у якості основного, так і в якості додаткового покарання. За своїм змістом і ролі основного і додаткового видів покарання його суть виражається в обмеженні трудових прав засуджених. Реалізація даних обмежень, як наслідок, часто призводить до зменшення розмірів заробітної плати або іншого доходу засудженого, а також впливає на його соціальний стан. У цьому насамперед проглядається каральна сторона розглянутого виду покарання і ще раз підтверджується відоме положення теорії кримінального права про те, що особа, яка вчинила злочин, має зазнавати позбавлення особистого або майнового характеру, а можливо, і їх поєднання, яке визначається в кожному конкретному випадку в точній відповідно до закону.
Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю полягає в забороні займати посади на державній службі, в органах місцевого самоврядування чи займатися певною професійною або іншою діяльністю.
Державну службу Російської Федерації можна визначити як професійну службову діяльність громадян Російської Федерації на посадах державної служби Російської Федерації із забезпечення виконання повноважень федеральних державних органів, державних органів суб'єктів Російської Федерації, осіб, що заміщають державні посади Російської Федерації, та осіб, що заміщають державні посади суб'єктів Російської Федерації (включаючи перебування у кадровому резерві та інші випадки).
Місцеве самоврядування в Російській Федерації являє собою форму здійснення народом своєї влади, що забезпечує в межах, встановлених Конституцією Російської Федерації, федеральними законами, а у випадках, встановлених федеральними законами, - законами суб'єктів Російської Федерації, самостійне і під свою відповідальність рішення населенням безпосередньо і (або) через органи місцевого самоврядування питань місцевого значення, виходячи з інтересів населення з урахуванням історичних та інших місцевих традицій. Види органів місцевого самоврядування можуть бути різноманітні й встановлюються відповідно до законодавства Російської Федерації.
До професійної діяльності відносять діяльність, здійснювану на постійній основі за певну винагороду або з метою отримання прибутку. Іншою діяльністю є будь-яка інша діяльність, що не відноситься до джерел існування, а задовольняє інші потреби особистості, наприклад полювання, рибалка, водіння автомобіля і т.д. Слід мати на увазі, що одна і та ж за характером діяльність залежно від обставин може бути і професійною, і інший. Так, полюванням можна займатися як любителя і в якості професіонала.
Розглянутий вид покарання складають два самостійних каральних елемента: позбавлення права обіймати певні посади та позбавлення права займатися певною діяльністю.
Позбавлення права обіймати певні посади полягає в забороні займати посади на державній службі, а також в органах місцевого самоврядування. Конкретний вид таких посад повинен бути зазначений у вироку.
Розглянутий заборона, на відміну від заборони займатися певною діяльністю, не поширюється на зайняття посад в громадських, комерційних та інших недержавних організаціях. Позбавлення ж права займатися певною діяльністю поширюється як на професійну, так і на іншу діяльність громадянина. При призначенні покарання у вигляді позбавлення права займатися певною діяльністю у вироку повинен бути конкретизований вид такої діяльності.
Призначення покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю залежно від ситуації тягне за собою:
1) звільнення засудженого з тієї посади, займати яку йому заборонено судом;
2) заборона займати таку ж посаду на державній службі або в органах місцевого самоврядування;
3) заборона займатися певною діяльністю.
Як видно зі сказаного, позбавлення права займатися певною діяльністю виражається в забороні займатися такою діяльністю насамперед професійно. Однак слід підкреслити, що ця заборона поширюється в повному обсязі і на діяльність поза рамками професії, наприклад на управління особистим транспортом у випадках позбавлення права керування транспортними засобами. Вимоги вироку про позбавлення права займатися певною діяльністю обов'язкові для органів, правомочних анулювати дозвіл на заняття відповідною діяльністю. Зазначені органи зобов'язані анулювати дозвіл на заняття тією діяльністю, яка заборонена засудженому, вилучити відповідний документ, що надає даній особі право займатися зазначеною діяльністю.
Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю відповідно до ч. 2 ст. 47 КК РФ призначається в якості основного виду покарання на строк від одного року до п'яти років, а в якості додаткового - на строк від шести місяців до трьох років.
При цьому засудженому як за один злочин, так і за сукупністю злочинів і вироків вказане покарання не може бути призначено одночасно в якості основного і додаткового. За одне і те ж злочин засудженому не може бути призначено одночасно позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.
Та обставина, що до моменту винесення вироку особа не займало певної посади або не займалося певною діяльністю, не позбавляє суд права призначити дане покарання.
Розглянуте покарання може бути призначене як основне, якщо воно передбачене у відповідних статтях Особливої частини КК РФ, а у разі застосування більш м'якого покарання тоді, коли воно не передбачене в статтях Особливої частини КК РФ. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю може призначатися в якості додаткового покарання навіть у тих випадках, коли воно не передбачене в санкціях Особливої частини КК РФ або вказано в санкціях у вигляді основного покарання. Суд, приймаючи таке рішення, керується тим, що характер і ступінь суспільної небезпеки скоєного злочину і особу винного роблять неможливим збереження за ним права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю не може бути застосоване як додаткове покарання, якщо це покарання передбачено санкцією статті Особливої частини КК РФ як один з основних видів покарання.
У разі призначення розглянутого виду покарання в якості додаткового до обов'язкових робіт, виправних робіт, а також при умовному засудженні його строк обчислюється з моменту вступу вироку в законну силу. Якщо ж позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю призначається в якості додаткового виду покарання до обмеження волі, арешту, утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі, воно поширюється на весь час зазначених основних видів покарань, але при цьому його строк обчислюється з моменту їх відбуття.
Покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, призначене в якості як основного, так і додаткового видів покарань до штрафу, обов'язкових робіт або виправних робіт, а також при умовному засудженні, виконують кримінально -виконавчі інспекції за місцем проживання (роботи) засуджених.
Зазначене покарання, призначене в якості додаткового виду покарання до обмеження волі, арешту, утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі, виконують установи та органи, які виконують основні види покарань, а після відбуття основного виду покарання - кримінально-виконавчі інспекції за місцем проживання (роботи) засуджених.
Кримінально-виконавчі інспекції ведуть облік засуджених; контролюють дотримання засудженими передбаченого вироком суду заборони займати певні посади або займатися певною діяльністю; перевіряють виконання вимог вироку адміністрацією організацій, в яких працюють засуджені, а також органами, правомочними анулювати дозвіл на заняття певною діяльністю, забороненої засудженим; організовують проведення із засудженими виховної роботи.
Вимоги вироку про позбавлення права займатися певною діяльністю обов'язкові для органів, правомочних анулювати дозвіл на заняття відповідною діяльністю.
Зазначені органи не пізніше трьох днів після одержання копії вироку суду та повідомлення кримінально-виконавчої інспекції зобов'язані анулювати дозвіл на заняття тією діяльністю, яка заборонена засудженому, вилучити відповідний документ, що надає даній особі право займатися зазначеною діяльністю, і направити повідомлення про це в кримінально-виконавчу інспекцію.
Представники влади, державні службовці, службовці органів місцевого самоврядування, службовці державних або муніципальних установ, комерційних чи інших організацій, злісно не виконують набрали законної сили вирок суду, рішення суду або іншої судовий акт про позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, а також засуджені, які порушують вимоги вироку, несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 47. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю Коментар до статті 47 "
 1. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  позбавлення його права на участь у виборах, референдумах. Раніше як обмежувального цензу для пасивного виборчого права вводився термін проживання на певній території. Стаття 4 втратив нині силу Закону від 6 грудня 1994 надавала право суб'єктам Федерації вводити подібні обмеження, але вони не могли перевищувати одного року. Так, у Свердловській області термін обов'язкового
 2. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  стаття 3, частини 2 і 3; статті 12 і 130, частина 1, Конституції Російської Федерації). Відповідно до статті 130 (частина 2) Конституції Російської Федерації місцеве самоврядування - як публічна (муніципальна) влада - здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, через виборні та інші органи місцевого самоврядування ".
 3. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  статтях, з відповідними нормами Федерального закону 1995 р., не можна не відзначити, що багато в чому вони перетинаються, і в обох Законах поряд з господарськими питаннями до питань місцевого значення належать і соціальні питання (забезпечення житлом, бібліотечна справа, транспорт), і питання забезпечення безпеки громадян (попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, заходи
 4. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  позбавлення органів місцевого самоврядування державних почав додасть до їх реальної слабкості ще й слабкість правову ". В основі природи органів місцевого самоврядування лежать державні початку, хоча мають вони і громадські риси. --- --- Авакьян С.А. Стан, проблеми та перспективи місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування в Росії: стан, проблеми
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 6. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  стаття породжує ілюзію того, що право спільної часткової власності на спільне майно у багатоквартирному будинку виникає автоматично одночасно з набуттям по тому чи іншому підставі права власності на окреме житлове приміщення в будинку . Тим часом насправді цього статися в принципі не може, якщо взяти до уваги закріплення самим же ЦК та іншими законами вимоги,
 7. § 2. Суб'єкти договору довірчого управління майном
  стаття 34, частина1), одне і те ж особа не може суміщати владну діяльність у сфері державного та муніципального управління та підприємницьку діяльність, спрямовану на систематичне отримання прибутку "* (864). У певних випадках, крім статусу комерційної організації або індивідуального підприємця, довірчий керуючий повинен володіти і ліцензією на здійснення
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 10. 1. Поняття договору доручення
    стаття була присвячена наслідкам виходу повіреного за межі своїх повноважень. Аналогічні питання виникли і при підготовці чинного Кодексу. У своїй основі гл. 10 в обох її частинах (йдеться і про представництво, і про довіреності) регулює відносини акредитуючої з третіми особами. Разом з тим в тій же главі виявилося деяка кількість норм, які присвячені відносинам
© 2014-2022  yport.inf.ua