Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 50. Податкові доходи федерального бюдже-та

(в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ)
У федеральний бюджет зараховуються податкові доходи від наступних федеральних податків і зборів, податків, передбачених спеціальними податковими режимами:
податку на прибуток організацій за ставкою, встановленою для зарахування зазначеного податку у федеральний бюджет, - за нормативом 100 відсотків;
податку на прибуток організацій (у частині доходів іноземних організацій, не пов'язаних з діяльністю у Російській Федера-ції через постійне представництво, а також у частині доходів, отриманих у вигляді дивідендів і відсотків по державних і му-муніципальні цінних паперів) - за нормативом 100 відсотків;
податку на прибуток організацій при виконанні угод про розподіл продукції, укладених до набрання чинності Федеральної-го закону від 30 грудня 1995 року N 225-ФЗ "Про угоди про розподіл продукції" (далі - Федеральний закон "Про угоди про розподіл продукції") і не передбачають спеціальних податкових ставок для зарахування зазначеного податку у федеральний бюджет і бюдже-ти суб'єктів Російської Федерації, - за нормативом 20 відсотків;
податку на додану вартість - за нормативом 100 відсотків;
акцизів на спирт етиловий з харчової сировини - за нормативом 50 відсотків;
акцизів на спирт етиловий з усіх видів сировини, за винятком харчового, - по нормативом 100 відсотків;
акцизів на спиртовмісну продукцію - за нормативом 50 відсотків;
акцизів на алкогольну продукцію з об'ємною часткою етилового спирту понад 9 відсотків, за винятком пива, вин , фруктових вин, ігристих вин (шампанських), винних напоїв, що виготовляються без додавання ректифікованого етилового спирту, виробленого-го з харчової сировини, і (або) спиртованих виноградного чи іншого фруктового сусла, і (або) винного дистиляту, і (або) фруктового дистиляту, - за нормативом 60 відсотків;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 03.12.2012 N 244-ФЗ)
акцизів на тютюнову продукцію - за нормативом 100 відсотків;
абзац втратив чинність з 1 січня 2009 року. - Федеральний закон від 30.12.2008 N 310-ФЗ;
Відповідно до Федерального закону від 06.04.2011 N 68-ФЗ з 1 січня 2014 року статтю 50 буде доповнено новим абзацом одинадцятим такого змісту: " акцизів на автомобільний бензин, прямогонний бензин, дизельне паливо, моторні масла для дизельних і карбюраторних (інжекторних) двигунів, вироблені на території Російської Федерації, - за нормативом 28 про-центів; ".
Акцизів на автомобілі легкові та мотоцикли - за нормативом 100 відсотків;
акцизів з підакцизних товарів і продукції, ввезених на територію Російської Федерації, - за нормативом 100 відсот-ків ;
податку на видобуток корисних копалин у вигляді вуглеводневої сировини (газ горючий природний) - за нормативом 100 відсот-ків;
податку на видобуток корисних копалин у вигляді вуглеводневої сировини (за винятком газу пального природного) - за нормативом 100 відсотків;
(в ред. Федерального закону від 22.09.2009 N 218-ФЗ)
податку на видобуток корисних копалин (за винятком корисних копалин у вигляді вуглеводневої сировини, природних алмазів і загальнопоширених корисних копалин) - за нормативом 40 відсотків;
(в ред. Федерального закону від 19.12.2006 N 237-ФЗ)
податку на видобуток корисних копалин на континентальному шельфі Російської Федерації, у виключній економічній зоні досяжності Російської Федерації, за межами території Російської Федерації - за нормативом 100 відсотків;
регулярних платежів за видобуток корисних копалин (роялті) при виконанні угод про розподіл продукції у вигляді вуглеводів-рідного сировини (газ горючий природний) - за нормативом 100 відсотків;
регулярних платежів за видобуток корисних копалин (роялті) при виконанні угод про розділ продукції у вигляді вуглеводів-рідного сировини (за винятком газу пального природного) - за нормативом 95 відсотків;
регулярних платежів за видобуток корисних копалин (роялті) на континентальному шельфі, у виключній економічній зоні досяжності Російської Федерації, за межами території Російської Федерації при виконанні угод про розподіл продукції - по норма-тиву 100 відсотків;
збору за користування об'єктами водних біологічних ресурсів (виключаючи внутрішні водні об'єкти) - за нормативом 20 про- центів;
(в ред. Федерального закону від 06.12.2007 N 333-ФЗ)
збору за користування об'єктами водних біологічних ресурсів (за внутрішнім водним об'єктам) - по нормативу 20 відсот-ків;
(в ред. Федерального закону від 06.12.2007 N 333-ФЗ)
водного податку - за нормативом 100 відсотків;
абзац втратив чинність з 1 січня 2010 року. - Федеральний закон від 24.07.2009 N 213-ФЗ;
державного мита (за винятком державного мита, що підлягає зарахуванню до бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцеві бюджети і зазначеної у статтях 56, 61, 61.1 і 61.2 цього Кодексу) - за нормативом 100 відсотків.
(В ред. Федерального закону від 27.12.2009 N 374-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 50. Податкові доходи федерального бюдже-та"
 1. Тема 4. Правове регулювання доходів бюджетів
  Поняття доходів бюджетів. Види доходів бюджетів: доходи федерального бюджету, доходи суб'єктів РФ, доходи місцевих бюджетів; податкові доходи, неподаткові доходи, безоплатні надходження. Власні доходи бюджетів. Доходи федерального бюджету. Власні доходи федерального бюджету. Нафтогазові доходи. Податкові доходи федерального бюджету. Неподаткові доходи федерального бюджету.
 2. Розділ VII. РОЗГЛЯД І ЗАТВЕРДЖЕННЯ зо-тов
  Розділ VII. РОЗГЛЯД І ЗАТВЕРДЖЕННЯ
 3. Стаття 61. Податкові доходи бюджетів поселень
  (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) 1. До бюджетів поселень зараховуються податкові доходи від наступних місцевих податків, встановлюваних представницькими ор-ганами поселень відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори: земельного податку - за нормативом 100 відсотків; податку на майно фізичних осіб - за нормативом 100 відсотків. 2. До бюджетів
 4. Стаття 264.6. Закон (рішення) про виконання бюдже-та
  Законом (рішенням) про виконання бюджету затверджується звіт про виконання бюджету за звітний фінансовий рік із зазначенням загального обсягу доходів, витрат і дефіциту (профіциту) бюджету. Окремими додатками до закону (рішенню) про виконання бюджету за звітний фінансовий рік затверджуються показате-ли: доходів бюджету за кодами класифікації доходів бюджетів; доходів бюджету за кодами видів
 5. 35. Доходи місцевих бюджетів
  Перелік доходів місцевих бюджетів встановлено ст. ст. 61, 61.1, 61.2, 62 БК РФ. При цьому податкові доходи місцевих бюджетів розрізняються залежно від форми муніципальних утворень. Так, до бюджетів поселень в повному обсязі зараховуються доходи від земельного податку і податку на майно фізичних осіб, а також частина податків на доходи фізичних осіб та єдиного сільськогосподарського податку. В
 6. Стаття 47. Власні доходи бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) До власних доходів бюджетів належать: податкові доходи, що зараховуються до бюджетів відповідно до бюджетного законодавства Російської Федерації і законодавством про податки і збори; неподаткові доходи, що зараховуються до бюджетів відповідно до законодавства Російської Федерації, законами суб'єктів Російської Федерації і муніципальними
 7. 32. Доходи регіональних бюджетів
  Перелік доходів регіонального бюджету встановлено ст. 56, 57 БК РФ. До бюджету суб'єктів РФ зараховуються податкові доходи від регіональних податків - податку на майно організацій, податку на гральний бізнес, транспортного податку. У регіональні бюджети також зараховуються доходи від ряду федеральних податків і зборів та податків, передбачених спеціальними податковими режимами. Зокрема, до бюджетів
 8. 20.4.2.3. Види перевірок
  НК РФ передбачає два види податкових перевірок - камеральну та виїзну. Камеральна податкова перевірка проводиться за місцезнаходженням податкового органу на основі податкових декларацій і документів, поданих платником податків і є підставою для обчислення і сплати податку, а також інших документів про діяльність платника податків, наявних у податкового органу (ст. 88 НК РФ).
 9. Стаття 19.7.6. Незаконна відмова у доступі посадової особи податкового органу до огляду територій, приміщень платника податків, щодо якого проводиться податкова перевірка
  (введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 229-ФЗ) Незаконна відмова в доступі, а одно незаконне перешкоджання доступу посадової особи податкового органу, що проводить податкову перевірку відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори, до огляду виробничих, складських, торгових та інших приміщень і територій, що використовуються платником податку для отримання
 10. 37. Поняття і характеристика податкових доходів бюджетів.
  Ці доходи не мають принципової відмінності від податків і неподаткових платежів за своїм економічним змістом, тому фактично виступають дві самостійні групи доходів бюджету - податки та неподаткові платежі. Головною з них, звичайно, є податки. Податки - обов'язкові платежі, що стягуються центральними та місцевими органами державної влади з фізичних та юридичних осіб, що надходять в
 11. 13. Доходи бюджету
  Доходи бюджету-грошові кошти, що надходять в безоплатному і безповоротній порядку відповідно до чинного законодавства у розпорядження органів державної влади РФ, органів державної влади відповідних суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування. Доходи бюджетів формуються відповідно до бюджетного і податкового законодавства. Згідно п. 2 ст. 39 БК РФ в
 12. 20.4.2. Повноваження з податкового контролю
  Повноваження податкових органів з податкового контролю мають найважливіше значення при вирішенні їх головного завдання - контролю за дотриманням податкового законодавства. Слід мати на увазі, що це завдання може бути вирішена і іншими способами, із застосуванням інших повноважень, так як поняття "контроль за дотриманням податкового законодавства» значно ширше, ніж поняття «податковий контроль», форми
 13. До статті 152 ГК РФ ("Захист честі, гідності та ділової репутації").
  З правилами зазначеної статті кореспондують приписи ст. 102 НК про те, що будь-які відомості про платника податків, отримані податковим органом, органом державного позабюджетного фонду, органом внутрішніх справ, митним органом складають податкову таємницю, яка не підлягає розголошенню. До податкової таємниці не відносяться: а) відомості, які розголошені платником податку самостійно або з
 14. Стаття 41. Види доходів бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. До доходів бюджетів належать податкові доходи, неподаткові доходи і безоплатні надходження. 2. До податкових доходів бюджетів належать доходи від передбачених законодавством Російської Федерації про податки і збори федеральних податків і зборів, у тому числі від податків, передбачених спеціальними податковими режимами, регіональних та
 15. Відповіді до контрольних тестів
  Розділ I. Основні положення теорії податкового права 1-в 18-а 35-в 2-в 19-а 36-в 3-б 20-б 37-в 4-б 21-б 38-б 5-а 22-в 39-а 6 -б 23-б 40-б 7-а 24-а 41-а 8-б 25-в 42-а 9-а 26-а 43-б 10-а 27-а 44-б 11-в 28-а 45-6 12-в. 29-6 46-6 13-б 30-б 47-а 14-а 31-б 48-а 15-б 32-в 49-б 16-а 33-б 50-а 17 -в 34-а Розділ II. Податкові правовідносини 1-а 11
 16. Стаття 15.5. Порушення строків подання податкової декларації
  Порушення встановлених законодавством про податки і збори термінів подання податкової декларації до податкового органу за місцем обліку - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від трьохсот до п'ятисот рублів. (в ред. Федеральних законів від 22.06.2007 N 116-ФЗ, від 27.07.2010 N
 17. Стаття 65. Формування витрат бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) Формування витрат бюджетів бюджетної системи Російської Федерації здійснюється відповідно до видатковими зобов'язаннях, зумовленими встановленим законодавством Російської Федерації розмежуванням повноважень федеральних ор-ганів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів
© 2014-2022  yport.inf.ua