Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 51. Неподаткові доходи федерального бюд-жету

1. Неподаткові доходи федерального бюджету формуються відповідно до статей 41, 42 і 46 цього Кодексу, у тому числі за рахунок:
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
доходів від використання майна, що перебуває у державній власності Російської Федерації (за винятком майна федеральних бюджетних і автономних установ, майна, переданого в довірче управління юридичним чи-ЦАМ, створеним в організаційно-правовій формі державної компанії, майна федеральних державних унітарних підприємств, у тому числі казенних, а також випадків, передбачених абзацами тринадцятим, чотирнадцятим частини першої та абзацами п'ятим, шостим частини другої статті 57 цього Кодексу), доходів від платних послуг, що надаються федеральними казенними учрежде-нями, які у віданні органів державної влади Російської Федерації, - за нормативом 100 відсотків;
(в ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 24.07.2008 N 161-ФЗ, від 17.07.2009 N 145-ФЗ , від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
абзац виключений. - Федеральний закон від 05.08.2000 N 116-ФЗ;
доходів від продажу майна (крім акцій та інших форм участі в капіталі, державних запасів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння), що перебуває у державній власності Російської Федерації , за винятком майна федеральних бюджетних і автономних установ, майна федеральних державних унітарних підприємств, у тому числі казенних, а також випадків, передбачених частинами восьмою - десятою статті 62 цього Кодексу, - за нормативом 100 відсотків;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ, в ред. Федеральних законів від 24.07.2008 N 161-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
частини прибутку унітарних підприємств , створених Російською Федерацією, що залишається після сплати податків та інших обов'язко-них платежів, - у розмірах, що встановлюються Урядом Російської Федерації;
абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 27.12.2009 N 374-ФЗ;
ліцензійних зборів - за нормативом 100 відсотків;
(в ред. Федерального закону від 27.12.2009 N 374 -ФЗ)
мита і митних зборів - за нормативом 100 відсотків;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 20.08.2004 N 120-ФЗ)
плати за використання лісів, розташованих на землях лісового фонду, в частині мінімального розміру орендної плати і міні-мального розміру плати за договором купівлі-продажу лісових насаджень, а також плати за використання лісів, розташованих на зем-лях інших категорій , що перебувають у федеральній власності, - за нормативом 100 відсотків;
(в ред. Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ)
абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 04.12.2006 N 201-ФЗ;
плати за користування водними об'єктами, що знаходяться у федеральній власності, - за нормативом 100 відсотків;
(абзац введений Федеральним законом від 20.08.2004 N 120-ФЗ, в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
плати за користування водними біологічними ресурсами за міжурядовими угодами - за нормативом 100 відсот-ків ;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 20.08.2004 N 120-ФЗ)
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2016 року в абзаці тринадцятому пункту 1 статті 51 циф-ри "20" будуть замінені цифрою "5".
Плати за негативний вплив на навколишнє середовище - за нормативом 20 відсотків;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 20.08.2004 N 120-ФЗ)
консульських зборів - за нормативом 100 відсотків;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 20.08.2004 N 120-ФЗ)
патентних зборів - за нормативом 100 відсотків;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 20.08.2004 N 120-ФЗ)
плати за надання інформації про зареєстровані права на нерухоме майно та угод з ним, видачу копій дого-злодіїв та інших документів, що виражають зміст односторонніх угод, скоєних у простій письмовій формі, - за нормативом 100 відсотків;
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
зборів у рахунок відшкодування фактичних витрат, пов'язаних із вчиненням консульських дій, - за нормативом 100 відсот-ків;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 27.12.2009 N 374 - ФЗ)
утилізаційних зборів - за нормативом 100 відсотків.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 28.07.2012 N 128-ФЗ)
2. У доходах федерального бюджету, крім перерахованих в пункті 1 цієї статті, також враховуються:
прибуток Центрального банку Російської Федерації, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів, - по нор-мативам, встановленим федеральними законами;
(в ред. Федеральних законів від 29.05.2002 N 57-ФЗ, від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
доходи від зовнішньоекономічної діяльності;
абзац виключений. - Федеральний закон від 05.08.2000 N 116-ФЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 51. Неподаткові доходи федерального бюд-жету "
 1. Тема 4. Правове регулювання доходів бюджетів
  неподаткові доходи, безоплатні надходження. Власні доходи бюджетів. Доходи федерального бюджету. Власні доходи федерального бюджету. Нафтогазові доходи. Податкові доходи федерального бюджету. Неподаткові доходи федерального бюджету. Повноваження Російської Федерації з формування доходів бюджетів. Доходи бюджетів суб'єктів Російської Федерації. Податкові доходи від сплати податку на
 2. 36. Поняття і характеристика неподаткових доходів бюджетів.
  Неподаткових доходів бюджетів належать: доходи від використання майна, що перебуває у державній або муніципальній власності, за винятком майна бюджетних і автономних установ, а також майна державних і муніципальних унітарних підприємств, у тому числі казенних; доходи від продажу майна (крім акцій та інших форм участі в капіталі, державних запасів
 3. Стаття 96.6. Нафтогазові доходи федерального бюд-жету
  доходів федерального бюджету відносяться доходи федерального бюджету від сплати : податку на видобуток корисних копалин у вигляді вуглеводневої сировини (нафта, газ горючий природний з усіх видів месторожде-ний вуглеводневої сировини, газовий конденсат з усіх видів родовищ вуглеводневої сировини); вивізних митних зборів на нафту сиру; вивізних митних зборів на газ природний; вивізних
 4. Стаття 35. Принцип загального (сукупного) покриття витрат бюджетів
  неподаткових доходів, пропонованих до введення (відображенню в бюджеті) починаючи з чергового фінансового го-так; видатків бюджету , здійснюваних у випадках і в межах надходження окремих видів неподаткових доходів. (абзац запроваджено Федеральним законом від 25.12.2012 N
 5. 13. Доходи бюджету
  неподаткові доходи; 3) безоплатні та безповоротні перерахування. До податкових доходів бюджету належать: 1) передбачені законодавством РФ федеральні, регіональні та місцеві податки і збори; 2) пені і штрафи. Податкові доходи вважаються сплаченими в дохід відповідного бюджету чи бюджету державного позабюджетного фонду з моменту, встановленого чинним податковим
 6. Стаття 41. Види доходів бюджетів
  неподаткові доходи і безоплатні надходження. 2. До податкових доходів бюджетів належать доходи від передбачених законодавством Російської Федерації про податки і збори федеральних податків і зборів, у тому числі від податків, передбачених спеціальними податковими режимами, регіональних і місцевих податків, а також пені і штрафів по них. 3. До неподаткових доходів бюджетів належать: доходи від
 7. Стаття 47. Власні доходи бюджетів
  неподаткові доходи, що зараховуються до бюджетів відповідно до законодавства Російської Федерації, законами суб'єктів Російської Федерації і муніципальними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63 -ФЗ) доходи, отримані бюджетами у вигляді безоплатних надходжень, за винятком субвенцій. (В ред. Федерального закону від
 8. 37. Поняття і характеристика податкових доходів бюджетів.
  Неподаткових платежів за своїм економічним змістом, тому фактично виступають дві самостійні групи доходів бюджету - податки та неподаткові платежі. Головною з них, звичайно, є податки. Податки - обов'язкові платежі, що стягуються центральними та місцевими органами державної влади з фізичних та юридичних осіб, що надходять до державного та місцевих бюджетів. Податки - основний
 9. 29. Доходи федерального бюджету Російської Федерації
  неподаткових доходів федерального бюджету відносяться: доходи від використання майна, що перебуває у державній власності; доходи від платних послуг, що надаються бюджетними установами, що перебувають у віданні органів державної влади РФ; частини прибутку унітарних підприємств, створених РФ, в розмірах, що встановлюються Урядом РФ; ліцензійні збори; мита і
 10. 1.1. Соціально-економічні передумови реформи податкового права
  неподаткових доходів , а також за рахунок безоплатних перерахувань (схема 1-1). Бюджетний кодекс Російської Федерації до податкових доходів відносить, крім податків і зборів, також пені і штрафи, що стягуються за податкові правопорушення (ч. 2 ст. 41). Неподаткові доходи - це в основному платежі, що мають приватноправову природу: доходи від використання, продажу або іншого возмездного відчуження
 11. Контрольні питання і завдання
  доходів бюджетів. 2. Які повноваження федеральних органів влади з формирова нию доходів? 3. Що включається до складу доходів суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень? 4. На основі чого виникають витратні зобов'язання? 5. У яких видах здійснюються видатки бюджетів? 6. Перерахуйте основні форми міжбюджетних трансфертів. 7. Які цілі створення та
 12. Стаття 96.12. Облік і звітність за операціями з до-виконавчими нафтогазовими доходами федерального бюд-жету, із засобами Резервного фонду і Фонду національного добробуту
  доходів "будуть замінені словами "додаткових нафтогазових доходів", слова "для фінансового забезпечення нафтогаз-зового трансферту поточного фінансового року" будуть замінені словами "у поточному фінансовому році на формування Резервного фонду і Фонду національного добробуту при досягненні нормативної величини Резервного фонду". Дія пункту 2 статті 96.12 призупинено до 1 січня 2014
 13. 35. Доходи місцевих бюджетів
  неподаткових доходів місцевих бюджетів належать: частина прибутку муніципальних унітарних підприємств у розмірах, що встановлюються правовими актами органів місцевого самоврядування; плата за негативний вплив на навколишнє середовище; збори за видачу ліцензій на роздрібний продаж алкогольної продукції. До розмежування державної власності на землю до бюджетів поселень і міських округів
 14. Стаття 20. Класифікація доходів бюджетів
  неподаткові доходи: податки на прибуток, доходи; абзац втратив чинність з 1 січня 2010 року. - Федеральний закон від 24.07.2009 N 213-ФЗ; податки на товари (роботи, послуги), що реалізуються на території Російської Федерації; податки на товари, ввозяться на територію Російської Федерації; податки на сукупний дохід; податки на майно; податки, збори і регулярні платежі за користування природними
 15. 32. Доходи регіональних бюджетів
  неподаткових доходів бюджетів суб'єктів РФ включаються: частина прибутку унітарних підприємств, створених суб'єктами РФ, в розмірах, що встановлюються законами цих суб'єктів; частину плати за негативний вплив на навколишнє середовище, плата за використання лісів у частині, що перевищує мінімальний розмір орендної плати та мінімальний розмір плати за договором купівлі- продажу лісових насаджень; збори за видачу
© 2014-2022  yport.inf.ua