Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 54. Обов'язки кримінально-виконавчої ін-спекції

(в ред. Федерального закону від 27.12.2009 N 377-ФЗ)
1. Кримінально-виконавча інспекція веде облік засуджених до покарання у вигляді обмеження волі, роз'яснює порядок і умо-ви відбування покарання, здійснює нагляд за засудженими і вживає заходів щодо попередження з їх боку порушень встановленого порядку відбування покарання, надає засудженим допомогу у працевлаштуванні, проводить з ними виховну роботу, застосовує встановлені законом заходи заохочення і стягнення, вносить до суду подання про скасування частково або про доповнення ра-неї встановлених для засуджених обмежень, а також про заміну засудженим, що ухиляється від відбування покарання, невідбутої частини покарання у вигляді обмеження волі покаранням у вигляді позбавлення волі.
1.1. У випадках, коли засуджений, який відбуває покарання у вигляді обмеження волі, призначене в якості додаткового виду покарання або при заміні невідбутої частини покарання у вигляді позбавлення волі, підлягає адміністративному нагляду відповідно до законодавства Російської Федерації, кримінально-виконавча інспекція не пізніше ніж за два місяці до закінчення терміну отби-вання обмеження свободи інформує орган внутрішніх справ за місцем проживання або перебування засудженого про закінчення такого строку.
(Частина 1.1 введена Федеральним законом від 06.04.2011 N 66-ФЗ)
2. Порядок виконання обов'язків, зазначених у частині першій цієї статті, визначається цим Кодексом, а також нормативними правовими актами федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері виконання кримінальних покарань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 54. Обов'язки кримінально-виконавчої ін-спекції "
 1. Стаття 187. Органи, що здійснюють контроль за пове-дением умовно засуджених
  1. Контроль за поведінкою умовно засуджених протягом іспитового строку здійснюється кримінально-виконавчими ін-спекція за місцем проживання умовно засуджених, а щодо умовно засуджених військовослужбовців - командуванням їх військових частин. 2. У порядку, передбаченому законодавством Російської Федерації і нормативними правовими актами, до здійснення контролю за поведінкою
 2. Стаття 60. Нагляд за відбуванням засудженими нака-зания у вигляді обмеження волі
  (в ред. Федерального закону від 27.12.2009 N 377-ФЗ) 1. Нагляд за відбуванням засудженими покарання у вигляді обмеження волі здійснюється кримінально-виконавчими ін-спекція і полягає в спостереженні за поведінкою засуджених, дотриманням ними встановлених судом обмежень та прийнятті у разі потреби встановлених законом заходів впливу. Для забезпечення нагляду, попередження
 3. 7.1. Організації кримінально-виконавчої системи
  Від сплати податку звільняються організації та установи кримінально-виконавчої системи Міністерства юстиції РФ щодо земельних ділянок, наданих для безпосереднього виконання покладених на ці організації та установи функцій. Згідно ст. 5 Закону РФ від 21.07.93 N 5473-1 "Про установах та органах, які виконують кримінальні покарання у вигляді позбавлення волі"
 4. Стаття 188. Порядок здійснення контролю за по-веденням умовно засуджених
  1. Кримінально-виконавчі інспекції здійснюють персональний облік умовно засуджених протягом іспитового строку, контролюють за участю працівників відповідних служб органів внутрішніх справ дотримання умовно засудженими громадського порядку і виконання ними покладених судом обов'язків. (В ред. Федерального закону від 09.01.2006 N 12-ФЗ) 2. При призначенні умовно засудженому в
 5. Стаття 178.1. Відстрочка відбування покарання осуж-денним, визнаним у встановленому порядку хворим нарко-манією, і контроль за дотриманням умов відстрочки відбувши-ня покарання
  (введена Федеральним законом від 07.12.2011 N 420-ФЗ) 1. Засудженому, який вперше вчинив злочини, передбачені частиною першою статті 228, частиною першою статті 231 та статтею 233 Кримінального кодексу Російської Федерації, визнаному хворим на наркоманію і виявив перед судом бажання добро-вільно пройти курс лікування від наркоманії, а також медико-соціальну реабілітацію, суд може
 6. Стаття 47.1. Порядок виконання покарання у виді ограни-чення свободи
  (введена Федеральним законом від 27.12.2009 N 377-ФЗ) 1. Спеціалізованим державним органом, що здійснює нагляд за відбуванням засудженими покарання у вигляді обмеженням волі, є кримінально-виконавча інспекція. 2. Кримінально-виконавча інспекція за місцем проживання засудженого до покарання у вигляді обмеження волі не пізніше 15 діб з дня отримання копії вироку
 7. Стаття 37. Обов'язки засудженого до позбавлення пра-ва обіймати певні посади чи займатися визначеною діяльністю
  Засуджені до позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю зобов'язані виконувати вимоги вироку, представляти на вимогу кримінально-виконавчої інспекції документи, пов'язані з відбуванням зазначеного покарання, повідомляти в кримінально-виконавчу інспекцію про місце роботи, його зміну або про звільнення з роботи, а також про вимірюв-нении місця
 8. Стаття 6. Дія кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації в просторі і в часі
  1. Кримінально-виконавче законодавство Російської Федерації застосовується на всій території Російської Федеративної-ції. 2. Виконання покарань, а також застосування засобів виправлення засуджених і надання допомоги звільняються особам осуще ствляют відповідно до законодавства, чинного під час їх
 9. Стаття 43. Обов'язки адміністрації організацій, в яких працюють засуджені до виправних робіт
  1. На адміністрацію організації, в якій працює засуджений до виправних робіт, покладаються: правильне і своє-тимчасове виробництво утримань із заробітної плати засудженого та перерахування утриманих сум у встановленому порядку; кон-троль за поведінкою засудженого на виробництві та сприяння кримінально-виконавчої інспекції у проведенні виховної рабо-ти з ним; дотримання
 10. Стаття 34. Обов'язки адміністрації організацій, в яких працюють засуджені
  Коментар до статті 34 1. Адміністрація організації, в якій працює засуджений, отримавши з інспекції копію вироку суду і повідомлення, в якому вона інформується про свої обов'язки, повинна виконати вимоги вироку суду. 2. Адміністрація зобов'язана в триденний термін після отримання копії вироку суду та сповіщення кримінально-виконавчої інспекції звільнити засудженого від
 11. Стаття 35. Обов'язки органів, правомочних анулювати дозвіл на заняття певною діяльністю
  1. Вимоги вироку про позбавлення права займатися певною діяльністю обов'язкові для органів, правомочних Анну-лировать дозвіл на заняття відповідною діяльністю. 2. Зазначені органи не пізніше трьох днів після одержання копії вироку суду та повідомлення кримінально-виконавчої інспекції-ції зобов'язані анулювати дозвіл на заняття тією діяльністю, яка заборонена
 12. Стаття 34. Обов'язки адміністрації організа-цій, в яких працюють засуджені
  1. Вимоги вироку про позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю орга-тельно для адміністрації організації, в якій працює засуджений. 2. Адміністрація організації, в якій працює засуджений, зобов'язана: а) не пізніше трьох днів після одержання копії вироку суду та повідомлення кримінально-виконавчої інспекції звільнити осу-дженого від
 13. Стаття 54. Обов'язки кримінально-виконавчої інспекції
  Коментар до статті 54 1. Статтею 54 ДВК РФ визначено обов'язки кримінально-виконавчої інспекції при виконанні покарання у вигляді обмеження волі. Однією з найважливіших обов'язків кримінально-виконавчої інспекції є постановка засуджених на облік і ведення обліку засуджених до покарання у вигляді обмеження волі. Кримінально-виконавча інспекція зобов'язана роз'яснити засудженим
© 2014-2022  yport.inf.ua