Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 34. Обов'язки адміністрації організа-цій, в яких працюють засуджені

1. Вимоги вироку про позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю орга-тельно для адміністрації організації, в якій працює засуджений.
2. Адміністрація організації, в якій працює засуджений, зобов'язана:
а) не пізніше трьох днів після одержання копії вироку суду та повідомлення кримінально-виконавчої інспекції звільнити осу-дженого від посади, яку він позбавлений права обіймати, або заборонити займатися певною діяльністю, направити в кримінально-виконавчу інспекцію повідомлення про виконання вимог вироку;
б) подавати на вимогу кримінально-виконавчої інспекції документи, пов'язані з виконанням покарання;
в) у випадках зміни або припинення трудового договору з засудженим у триденний термін повідомити про це в кримінально-виконавчу інспекцію;
г) у разі звільнення з організації засудженого, що не відбув покарання, внести в його трудову книжку запис про те, на якій підставі, на який строк і яку посаду він позбавлений права обіймати або якою діяльністю позбавлено права займатися.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 34. Обов'язки адміністрації організа-цій, в яких працюють засуджені "
 1. Стаття 60.9. Обов'язки адміністрацій організацій, в яких працюють засуджені до примусових робіт
  1. Адміністрації організацій, в яких працюють засуджені до примусових робіт, забезпечують їх залучення до тру-ду з урахуванням стану здоров'я та професійної підготовки, отримання ними початкової професійної освіти або професійної підготовки. 2. Адміністраціям організацій, в яких працюють засуджені до примусових робіт, забороняється звільняти їх з роботи, за
 2. Стаття 28. Обов'язки адміністрації організа-цій, в яких засуджені відбувають обов'язкові роботи
  1. На адміністрацію організацій, в яких засуджені відбувають громадські роботи, покладаються контроль за виконанням засудженими визначених для них робіт, повідомлення кримінально-виконавчих інспекцій про кількість опрацьованих годин або про ухилення засуджених від відбування покарання. 2. Втратив силу. - Федеральний закон від 08.12.2003 N 161-ФЗ. 3. У разі заподіяння каліцтва, пов'язаного з
 3. Стаття 43. Обов'язки адміністрації організацій, в яких працюють засуджені до виправних робіт
  1. На адміністрацію організації, в якій працює засуджений до виправних робіт, покладаються: правильне і своє-тимчасове виробництво утримань із заробітної плати засудженого та перерахування утриманих сум у встановленому порядку; кон-троль за поведінкою засудженого на виробництві та сприяння кримінально-виконавчої інспекції у проведенні виховної рабо-ти з ним; дотримання
 4. Стаття 34. Обов'язки адміністрації організацій, в яких працюють засуджені
  Коментар до статті 34 1. Адміністрація організації, в якій працює засуджений, отримавши з інспекції копію вироку суду і повідомлення, в якому вона інформується про свої обов'язки, повинна виконати вимоги вироку суду. 2. Адміністрація зобов'язана в триденний термін після отримання копії вироку суду та сповіщення кримінально-виконавчої інспекції звільнити засудженого від
 5. Стаття 60.8. Умови праці засуджених до примусової тельним роботам
  1. Засуджені до примусових робіт залучаються до праці відповідно до трудового законодавства Російської Феде-рації, за винятком правил прийняття на роботу, звільнення з роботи, переведення на іншу роботу, відмови від виконання роботи, предос тавленія відпусток. 2. Переклад засудженого до примусових робіт на іншу роботу в разі виробничої необхідності або в відпо-вії з
 6. Стаття 43. Обов'язки адміністрації організацій, в яких працюють засуджені до виправних робіт
  Коментар до статті 43 1. У коментованій статті встановлюються обов'язки адміністрації організації, в якій працює засуджений, по виконанню вимог вироку суду. Адміністрація організації зобов'язана правильно і своєчасно проводити утримання із зарплати засудженого і перераховувати утримані суми до бюджету; контролювати поведінку засудженого на виробництві та дотримання ним
 7. Стаття 28. Обов'язки адміністрації організацій, в яких засуджені відбувають обов'язкові роботи
  Коментар до статті 28 січня. Кримінально-виконавча інспекція направляє в організацію, в якій засуджений відбуватиме покарання, копію вироку і сповіщення, в якому адміністрація організації інформується про те, що вона повинна видати наказ про прийом засудженого на роботу; ознайомити його під розписку з правилами внутрішнього розпорядку організації, техніки безпеки і виробничої
 8. Стаття 104. Умови праці засуджених до позбавлення волі
  1. Тривалість робочого часу засуджених до позбавлення волі, правила охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії встановлюються відповідно до законодавства Російської Федерації про працю. Час початку і закінчення роботи (зміни) визначається графіками змінності, що встановлюються адміністрацією виправної установи за погодженням з адміністрацією
 9. Стаття 60.11. Обов'язки адміністрації исправи-тельного центру
  Відповідно до Федерального закону від 30.12.2012 N 313-ФЗ з 1 січня 2014 року частка перша статті 60.11 після слів "веде облік засуджених до примусових робіт;" буде доповнена словами "здійснює реєстрацію та зняття з реєстраційного обліку за місцем перебування засуджених до примусових робіт громадян Російської Федерації або постановку на міграційний облік і зняття з міграційного
 10. Стаття 40. Умови відбування виправних робіт
  Коментар до статті 40 1. У коментованій статті встановлено обов'язки засуджених до виправних робіт. Одні обов'язки пов'язані із здійсненням трудової діяльності, інші - з необхідністю контролю за поведінкою засудженого. Засуджений зобов'язаний дотримуватися встановленого порядку і умови відбування покарання, сумлінно ставитися до праці , дотримуватися правил внутрішнього розпорядку
 11. Стаття 60.7. Працевлаштування засуджених до прин-дітельного роботам
  1. Кожен засуджений до примусових робіт зобов'язаний трудитися в місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією ІСПР-вітельних центрів. Адміністрація виправних центрів зобов'язана виходячи з наявності робочих місць залучати засуджених до праці з урахуванням їх статі, віку, працездатності, стану здоров'я та (по можливості) спеціальності. Засуджені до примусових ра-ботам залучаються до
 12. Стаття 164. Праця засуджених військовослужбовців
  Коментар до статті 164 1. Праця засуджених військовослужбовців є одним з основних засобів їх виправлення. Саме на досягнення цієї мети, в першу чергу, і повинно бути спрямоване залучення засуджених до праці. При цьому для посилення позитивного впливу праці доцільно забезпечення повної зайнятості засуджених військовослужбовців. Засуджені військовослужбовці залучаються до праці на об'єктах
 13. Стаття 39. Порядок виконання покарання у виді виправних робіт
  Коментар до статті 39 1. Покарання виповнюється кримінально-виконавчою інспекцією за місцем проживання засудженого і відбуває у місцях, визначених органами місцевого самоврядування за погодженням з кримінально-виконавчими інспекціями, але в районі місця проживання засудженого. У нормативних актах не розкривається поняття району місця проживання засудженого. Раніше (до грудня 2003 р.)
 14. Стаття 42. Обчислення строку виправних робіт
  1. Термін виправних робіт обчислюється в місяцях і роках, протягом яких засуджений працював і з його заробітної плати проводилися утримання. У кожному місяці встановленого терміну покарання кількість днів, відпрацьованих засудженим, має бути не менше кількості робочих днів, що припадають на цей місяць. Якщо засуджений не відпрацював зазначеної кількості днів і отсутству-ють підстави,
 15. Стаття 60.18. Нагляд за засудженими до примусових-ним роботам і заходи з попередження порушень порядку та умов відбування примусових робіт
  1. Нагляд за відбуванням покарання засудженими до примусових робіт здійснюється адміністрацією виправного центру і полягає в спостереженні та контролі за поведінкою засуджених у виправному центрі і за місцем роботи, а також в інших місцях їх перебування. Порядок здійснення нагляду визначається органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації
 16. Стаття 75. Направлення засуджених до позбавлення сво-боди для відбування покарання
  1. Засуджені до позбавлення волі направляються для відбування покарання не пізніше 10 днів з дня отримання адміністрацією слідчого ізолятора повідомлення про вступ вироку суду в законну силу. Протягом цього строку засуджений має право на короткострокове побачення з родичами або іншими особами. Порядок направлення засуджених до виправних установ визначається федеральним органом
 17. Стаття 164. Праця засуджених військовослужбовців
  1. Засуджені військовослужбовці залучаються до праці на об'єктах дисциплінарної військовій частині чи на інших об'єктах, визначали федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної полі-тики, нормативно-правового регулювання у галузі оборони, а також для виконання робіт з облаштування дисциплінарної воїн-ської частини. (в ред.
© 2014-2022  yport.inf.ua