Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 31. Опіка та піклування


1. Опіка та піклування встановлюються для захисту прав та інтересів недієздатних або не повністю дієздатних громадян. Опіка та піклування над неповнолітніми встановлюються також з метою їх виховання. Відповідні цього права і обов'язки опікунів і піклувальників визначаються сімейним законодавством.
(В ред. Федерального закону від 24.04.2008 N 49-ФЗ)
2. Опікуни та піклувальники виступають на захист прав та інтересів своїх підопічних у відносинах з будь-якими особами, у тому числі в судах, без спеціального повноваження.
3. Опіка та піклування над неповнолітніми встановлюються за відсутності у них батьків, усиновителів, позбавлення судом батьків батьківських прав, а також у випадках, коли такі громадяни з інших причин залишилися без батьківського піклування, зокрема коли батьки ухиляються від їх виховання або захисту їх прав та інтересів .
4. До відносин, що виникають у зв'язку з встановленням, здійсненням та припиненням опіки чи піклування і не врегульованих цим Кодексом, застосовуються положення Федерального закону "Про опіки і піклування" та інші прийняті відповідно до нього нормативні правові акти Російської Федерації.
(П. 4 введений Федеральним законом від 24.04.2008 N 49-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 31. Опіка та піклування"
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. § 1. Загальні положення
  Виявлення та влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків. Неповнолітні діти мають права, передбачені Конвенцією про права дитини, Конституцією РФ і сімейним законодавством. Дітям можуть належати майнові та особисті немайнові права, що становлять правовий статус будь-якого громадянина. Основні з цих майнових та особистих немайнових прав перераховані в ст. 18 ГК,
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. Стаття 154. Незаконне усиновлення (удочеріння) Коментар до статті 154
  Об'єктом злочину є сімейний уклад, інтереси сім'ї. Об'єктивна сторона злочину виражається у вчиненні незаконних дій з усиновлення дітей, передання їх під опіку (піклування), на виховання в прийомні сім'ї, скоєних неодноразово або з корисливих спонукань. Диспозиція коментованої статті є бланкетной, і для визначення незаконності відповідних
 5. Стаття 49. Особи, які можуть бути представниками в суді
  1. Зі змісту коментованої статті випливає, що беруть участь у справі особи мають право вибрати своїми судовими представниками тільки тих громадян, які мають цивільну процесуальної дієздатністю (див. коментар до ст. 37 ЦПК), тісно пов'язаної з дієздатністю за цивільним законодавством. За загальним правилом, встановленим ст. 21 ГК, дієздатність громадянина виникає у повному
 6. Тема 7.2. Сімейні правовідносини
  Відносини між членами сім'ї, врегульовані нормами сімейного права, являють собою сімейні правовідносини. Суб'єктами сімейних правовідносин виступають тільки громадяни, чия сімейна правосуб'єктність розкривається через правоздатність та дієздатність. Сімейне законодавство не містить визначення сімейної право-і дієздатності, але ці поняття мають велике значення в
 7. § 5. Правовідносини, що стосуються міжнародного усиновлення, опіки та піклування
  Як і в інших питаннях шлюбно-сімейних відносин міжнародного характеру, у розглянутій області є велика різноманітність матеріально-правових норм у внутрішньому праві держав, що закономірно обумовлює появу колізій . Шлюб і сім'я - це один з яскравих прикладів нашарувань історичних, культурних, етнічних, релігійних та ін традицій і особливостей, що відбилися в правовому
 8. § 2. Види джерел МПП
  1. Національний закон. Підзаконні акти. Питання кодифікації міжнародного приватного права в практиці різних держав Значне число сучасних підручників і курсів з міжнародного приватного права при перерахуванні видів його джерел оперують категорією «внутрішнє законодавство» на противагу поняттю «національний закон» 91. Деякі дослідники використовують більш загальний термін
 9. Стаття 4. Застосування до сімейних відносин цивільного законодавства
  Застосування цивільного законодавства до сімейних правовідносин належить до складних питань. Тим більше що сімейне право розглядається деякими цивилистами як підгалузь права цивільного. Але при цьому не береться до уваги, що застосування до сімейних відносин цивільного законодавства зумовлено обставинами, чітко позначеними в ст. 4 СК. Йдеться про
 10. Стаття 68. Захист батьківських прав
  1. Нетривалий або тривала відсутність батьків (через хворобу, перебування в місцях позбавлення волі тощо) може породити ситуацію, коли батьків (одного з них) замінюють родичі, а то й зовсім сторонні особи. Так трапляється і тоді, коли батьки віддають свою дитину родичам на час, який затягується на роки. Проте батьківські права зберігаються, а тому
© 2014-2022  yport.inf.ua