Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 58. Відповідальність за порушення порядку та умов відбування покарання у вигляді обмеження свободи і за ухилення від його відбування

(в ред. Федерального закону від 27.12.2009 N 377-ФЗ)
1. Порушеннями порядку та умов відбування покарання у вигляді обмеження волі є:
а) неявка без поважних причин засудженого до кримінально-виконавчу інспекцію для постановки на облік;
б) недотримання без поважних причин засудженим встановлених судом обмежень;
в) неявка засудженого до кримінально-виконавчу інспекцію за викликом без поважних причин для дачі усних або письмен-них пояснень з питань, пов'язаних з відбуванням ним покарання;
г) неявка без поважних причин засудженого до кримінально-виконавчої інспекції для реєстрації;
д) порушення громадського порядку, за яке засудженого було притягнуто до адміністративної відповідальності;
е) невиконання засудженим вимоги, зазначеного у частині третій статті 50 цього Кодексу.
2. За порушення засудженим порядку та умов відбування покарання у вигляді обмеження волі кримінально-виконавча ін-спекція застосовує до нього міру стягнення у вигляді попередження. За скоєння засудженим протягом одного року після винесення попередження будь-якого з порушень, зазначених у частині першій цієї статті, кримінально-виконавча інспекція застосовує до нього міру стягнення у вигляді офіційного застереження про неприпустимість порушення встановлених судом обмежень.
3. У разі порушення засудженим порядку та умов відбування покарання у вигляді обмеження волі, а також за наявності інших обставин, що свідчать про доцільність доповнення раніше встановлених засудженому обмежень, начальник кримінально-виконавчої інспекції або його заміщає може внести до суду відповідне подання.
4. Які злісно ухиляються від відбування покарання у вигляді обмеження волі зізнається:
а) засуджений, який допустив порушення порядку та умов відбування покарання протягом одного року після застосування до нього стягнення у вигляді офіційного застереження про неприпустимість порушення встановлених судом обмежень ;
б) засуджений, що відмовився від використання у відношенні його технічних засобів нагляду і контролю;
в) утік з місця проживання засуджений, місце знаходження якого не встановлено протягом більше 30 днів;
г) засуджений, що не прибув у кримінально-виконавчу інспекцію за місцем проживання відповідно з приписом, зазначеним у частині третій статті 47.1 цього Кодексу.
5. У разі злісного ухилення засудженого від відбування покарання у вигляді обмеження волі, призначеного як ос-новного покарання або обраного у порядку заміни невідбутої частини покарання у вигляді позбавлення волі відповідно до статті 80 Кримінального кодексу Російської Федерації, кримінально-виконавча інспекція вносить до суду подання про заміну йому невідбутого строку покарання у вигляді обмеження волі покаранням у вигляді позбавлення волі. Злісне ухилення засудженого від відбування наказа-ня у вигляді обмеження волі, призначеного як додаткове покарання, тягне відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.
6. Засуджений, місце знаходження якої невідоме, оголошується в розшук і підлягає затриманню органами внутрішніх справ на строк до 48 годин з метою вирішення питань, передбачених частиною п'ятою цієї статті. Зазначений строк може бути продовжений су-дом до 30 діб.
7. Після затримання засудженого, якому обмеження волі призначено в якості основного виду покарання або обрано в порядку заміни невідбутої частини покарання у вигляді позбавлення волі, суд відповідно до статті 397 Кримінально-процесуального кодек-са Російської Федерації ухвалює рішення про укладення засудженого під варту і заміні обмеження свободи позбавленням волі відповідно до статті 53 Кримінального кодексу Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 58. Відповідальність за порушення порядку та умов відбування покарання у вигляді обмеження свободи і за ухилення від його відбування "
 1. Стаття 120. Виправні колонії загального режиму
  порушень встановленого порядку утримання під вартою, за які до нього застосовувалася захід стягнення у вигляді поміщення в карцер, термін його перебування у звичайних умовах обчислюють ється з дня взяття під варту. (В ред. Федеральних законів від 09.03.2001 N 25-ФЗ, від 11.06.2003 N 75-ФЗ) 2. При відсутності стягнень за порушення встановленого порядку відбування покарання і сумлінному ставленні
 2. Стаття 122. Виправні колонії суворого ре-жиму
  порушення встановленого порядку відбування покарання і сумлінному ставленні до праці після відбуття не менше дев'яти місяців строку покарання у звичайних умовах відбування покарання засуджені можуть бути переведені в облег-ченние умови. 3. Засуджені, які відбувають покарання у звичайних умовах, визнані злісними порушниками встановленого порядку отби-вання покарання, переводяться в суворі
 3. Стаття 124. Виправні колонії особливого режі-ма
  порушення встановленого порядку відбування покарання і сумлінному ставленні до праці після відбуття не менше одного року терміну покарання у звичайних умовах відбування покарання засуджені можуть бути переведені в полегшений-ні умови. 3. Засуджені, які відбувають покарання у звичайних умовах, визнані злісними порушниками встановленого порядку отби-вання покарання, переводяться в суворі умови
 4. Стаття 47.1. Порядок виконання покарання у виді ограни-чення свободи
  відповідальність за порушення порядку та умов відбування покарання. 3. Засуджений, якій невідбуту частину покарання у вигляді позбавлення волі замінена обмеженням волі, і засуджений, ко-торому обмеження волі призначено в якості додаткового виду покарання до позбавлення волі, звільняються з установи, в якому вони відбували покарання у вигляді позбавлення волі, і слідують до місця
 5. Стаття 54. Обов'язки кримінально-виконавчої ін-спекції
  порушень встановленого порядку відбування покарання, надає засудженим допомогу у працевлаштуванні, проводить з ними виховну роботу, застосовує встановлені законом заходи заохочення і стягнення, вносить до суду подання про скасування частково або про доповнення ра-неї встановлених для засуджених обмежень, а також про заміну засудженим, що ухиляється від відбування покарання, невідбутої частини
 6. Стаття 147. Припинення виконання покарання у вигляді обмеження по військовій службі
  відповідально в ці ж терміни має бути виданий і наказ командира військової частини про припинення виконання покарання. При будь-якому підставі звільнення від відбування покарання копія наказу надсилається до суду, який виніс
 7. Стаття 53. Обмеження свободи Коментар до статті 53
  умови його відбування, включаючи матеріально-побутове та медико-санітарне забезпечення засуджених, і, крім того, проведення виховної роботи із засудженими, заходи їх заохочення і стягнення. 4. Обмеження свободи в коментованій статті визначено у вигляді утримання засудженого в спеціальній установі без ізоляції від суспільства, але в умовах здійснення за ним нагляду. У ч. 7 ст. 16 ДВК РФ
 8. Стаття 49. Обчислення строку обмеження волі
  відбування строку призначеного покарання і його закінчення. Термін обмеження свободи обчислюється в місяцях і роках. 2. Законом визначені різні позиції обчислення початку строку відбування обмеження волі. Якщо цей вид покарання призначається судом як основне покарання, то початком відбування покарання є день постановки засудженого на облік кримінально-виконавчою інспекцією. При
 9. Стаття 46. Відповідальність за порушення порядку та умов відбування виправних робіт і за злісне ук-лоненіе від їх відбування
  порушення засудженим до виправних робіт порядку та умов відбування покарання кримінально-виконавча ін-спекція може попередити його в письмовій формі про заміну виправних робіт іншим видом покарання, а також зобов'язати засуджений-ного до двох разів на місяць з'являтися в кримінально-виконавчу інспекцію для реєстрації. (В ред. Федеральних законів від 08.12.2003 N 161-ФЗ, від 01.02.2005 N
 10. Стаття 166. Зміна умов відбування покарання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
  порушенні порядку та умов відбування покарання засуджені військовослужбовці, які відбувають покарання в полегшених умовах, можуть бути в порядку стягнення переведені в звичайні умови відбування покарання. Подібний переклад не виключає можливості поліпшення правового становища засудженого при зміні їм поведінки в позитивному напрямку. Однак повторний переклад в полегшені умови відбування
 11. Стаття 166. Зміна умов відбування покарання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
  порядку стягнення можуть бути переведені в звичайні умови відбування покарання. Повторний переклад в полегшені умови відбування покарання проводиться не раніше ніж через три місяці відбування покарання у звичайних умовах у порядку, передбаченому частинами першою і другою цієї
 12. Стаття 124. Виправні колонії особливого режиму
  порушення встановленого порядку відбування покарання. В звичайних умовах для перекладу в полегшені умови засуджені повинні відбути не менше одного року, сумлінно трудитися і не мати стягнень за порушення встановленого порядку відбування покарання. Переклад в суворі умови здійснюється при визнанні засудженого злісним порушником режиму. 2. В полегшених умовах утримуються
 13. Стаття 54. Обов'язки кримінально-виконавчої інспекції
  відповідальності за допущені порушення в період відбування покарання - передплата, і йому видається пам'ятка відповідно до виду призначеного покарання. 2. З метою виконання вироку суду, а також попередження вчинення засудженими порушень встановленого порядку відбування покарання кримінально-виконавча інспекція здійснює нагляд за засудженими і вживає заходів з профілактики
 14. Стаття 132. Виховні колонії
  порушень встановленого порядку утримання під вартою, за які до нього застосовувалася захід стягнення у вигляді поміщення в карцер, термін його перебування у звичайних умовах обчислюють ється з дня укладення його під варту. (в ред. Федерального закону від 11.06.2003 N 75-ФЗ) (частина друга в ред. Федерального закону від 09.03.2001 N 25-ФЗ) 3. Засуджені за умисні злочини, вчинені в період
 15. Стаття 122. Виправні колонії суворого режиму
  порушень встановленого порядку відбування покарання, сумлінно ставилися до праці і відбули не менше дев'яти місяців у звичайних умовах. Якщо засуджені не здійснюють порушень, що дозволяють визнати їх злісними порушниками, вони відбувають покарання в полегшених умовах до звільнення. Засуджені, які відбувають покарання в полегшених умовах, визнані злісними порушниками встановленого
 16. Стаття 172. Підстави звільнення від відбування нака-зания
  умовно-дострокове звільнення від відбування покарання; г) заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання ; д) помилування або амністія; е) важка хвороба або інвалідність; ж) інші підстави, передбачені
© 2014-2022  yport.inf.ua